Oktober 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvatten och grundvattennivåerna var i stort normala över hela landet. I Götaland, delar av Svealand och Norrland samt i Norrbottens län var grundvattennivåerna dock under eller mycket under de normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var över den normala i Medelpad och Hälsingland. På södra Gotland, norra Öland och delar av Götalands östkust var markvattenhalten under den normala. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivån

I stora delar av landet var nivåerna normala eller över de normala för årstiden. I de inre delarna av Götaland, stora delar av Svealand och södra Norrland samt i de östra delarna av Norrbottens län var nivåerna dock under eller mycket under de normala.