Oktober 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvatten och grundvattennivåerna var i stort normala över hela landet. I Götaland, delar av Svealand och Norrland samt i Norrbottens län var grundvattennivåerna dock under eller mycket under de normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var över den normala i Medelpad och Hälsingland. På södra Gotland, norra Öland och delar av Götalands östkust var markvattenhalten under den normala. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivån

I stora delar av landet var nivåerna normala eller över de normala för årstiden. I de inre delarna av Götaland, stora delar av Svealand och södra Norrland samt i de östra delarna av Norrbottens län var nivåerna dock under eller mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 oktober 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 oktober 2006 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 24 oktober 2006
Markvattenhalt i procent av den normala, 24 oktober 2006 Förstora Bild