Oktober 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Grundvattennivåerna har sjunkit i hela landet, i normala fall ska de stiga vid den här tiden på året. Vattenföringen var låg i hela landet och markvattenhalterna var under de normala.

Vattenföring

I hela Sverige har vattenföringen under oktober varit låg. För vattendragen i västra Sverige och i fjälltrakterna innebär detta att vattenföringen har varit nära den normala för årstiden.

I vattendragen i södra och östra Sverige däremot har vattenföringen var lägre än den för årstiden normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var under den normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland, och delar av mellersta Norrland. I Götaland och Svealand var markvattenhalten låg, 20-40% lägre än den för årstiden normala. I västra Götaland var halterna närmare de normala

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sjunkit i hela landet med mellan 10 och 60 cm. I normala fall ska de stiga vid den här tiden på året. I norra Norrland var nivåerna normala, utom i fjällkedjan där nivåerna var över de normala.

I södra Norrland, Svealand och Götaland var nivåerna under de normala, förutom på Gotland där de var normala. Västra- och sydöstra Götaland samt delar av Dalarna och Värmland hade nivåer som var mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 oktober 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 oktober 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 oktober 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 oktober 2005 Förstora Bild