November 2004 - Markvatten och grundvatten

Hela landet var snötäckt med undantag för Skåne och delar i Blekinge och Halland. Grundvattennivåerna var för årstiden höga i stora delar av Götaland, västra Svealand och norra Norrland.

Snötillgången

Ett snötäcke fanns i hela landet utom i Skåne samt delar av Blekinge och Halland. I Götaland och Svealand fanns mer snö än normalt för årstiden. Detsamma gällde även i södra Norrlands fjälltrakter. Övriga delar av Norrland hade däremot mindre snö än normalt.

Grundvattennivån

För årstiden höga nivåer återfanns i mitten av månaden i stora delar av Götaland, västra Svealand och norra Norrland. I södra Norrland, östra Svealand och på Gotland var nivåerna under de normala.