Mars 2008 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten.

I stort normal vattenföring över landet undantagsvis i Hallands län där den var högre än den normala. Förutom delar av Skåne så var hela landet i stort sett snötäckt.

Vattenföring

I Norrlands inland och fjälltrakter har vattenföringen varit låg men normal eller något över den normala för årstiden.

I Norrlands kustland samt Svealand har vattenföringen i allmänhet varit högre än den normala. I Götaland har vattenföringen i allmänhet varit normal för årstiden.

Undantag är Hallands län samt delar av Västra Götalands län där vattenföringen varit högre än den normala.

Snötillgången

Hela landet var i stort sett snötäckt, förutom de sydligaste och västligaste delarna av Skåne.

Snömagasinet var över det normala för årstiden i större delen av nordvästra Svealand, södra Norrlands fjälltrakter och Norrlands inland samt i större delen av västra Götaland och lokalt i Östergötland.

I övriga delar av Norrland var snömagasinet relativt normalt för årstiden, förutom delar av kustlandet och lokalt i Lapplands fjälltrakter där snömagasinet var mindre än normalt för årstiden.

I resten av landet var snömagasinet mindre än normalt för årstiden

Grundvattennivån

Nivåer under eller mycket under de normala för årstiden fanns i sydöstra Götaland och i södra Norrland.

I västra Götaland och sydvästra Svealand samt i större delen av Norrbottens län var nivåerna mycket över de normala.

Grundvattennivån 15 mars 2008 enligt SGU
Grundvattennivån 15 mars 2008 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 mars 2008
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 mars 2008 Förstora Bild