Mars 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I större delen av Sverige har vattenföringen i medeltal under månaden varit högre än normalt för årstiden. Grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand stigit 10 - 30 cm sedan februari.

Vattenföring

I Norra Norrland samt i fjällområdena har vattenföringen vi vattendragen varit låg men normal för årstiden under mars. I övriga Sverige har vattenföringen i medeltal under månaden varit högre än normalt för årstiden.

Speciellt i östra delen av landet inträffade flöden under den första delen av månaden, dock inte av allvarlig karaktär. Mot slutet av månaden sjönk sedan vattenföringen till för månaden normala mängder.

Snötillgången

Sammanhängande snötäcke fanns i Norrland och nordvästra Svealand. I Norrlands fjälltrakter och inland var i regel snötillgången större än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand stigit 10 - 30 cm sedan februari. I större delen av Norrland har de sjunkit med ca 20 cm. Nivåökningen i södra Sverige brukar normalt infalla några veckor senare.

I praktiskt taget hela landet var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. I Blekinge, på Gotland och i den norra delen av Norrbottens län var de normala.

Grundvattennivån 15 mars 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 mars 2007 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 mars 2007
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 mars 2007 Förstora Bild