Mars 2004 - Markvatten och grundvatten

Snöfritt i Götaland och Svealand, i fjälltrakterna var snömängderna normala. Grundvattennivåerna var i stort sett nära de normala över landet.

Snötillgången

Götaland och östra Svealand var i stort sett snöfria. Snömängden i övriga delar av Svealand och i Norrland var i allmänhet lägre än normalt, utom i fjälltrakterna där snömängderna var nära de normala för årstiden.

Grundvattennivån

I större delen av landet var nivåerna i mitten på månaden nära de normala för årstiden. I sydöstra Götaland liksom i sydöstra och nordöstra Norrland var de dock något under de normala. I större delen av fjällkedjan var nivåerna över de normala.

Grundvattennivån 15 mars 2004 enligt SGU
Grundvattennivån 15 mars 2004 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 mars 2004
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 mars 2004 Förstora Bild