Väder och Vatten 1993

Typ: Tidskrift
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Under år 1993 föreföll årstiderna förskjutna. Det blev rekordvarmt i april och maj, följt av en kylig högsommar och höst.

Innehållet består av inscannade arbetsexemplar av Väder och Vatten, SMHIs månadsvis publicerade vädersammanfattningar.