Väder och Vatten 1988

Typ: Tidskrift
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Efter tre kalla år i rad, var det 1988 dags för ett klart varmare år än normalt i större delen av landet. Liksom så många andra år under 1980-talet blev 1988 dessutom ett överlag nederbördsrikt år, och i västra Götaland blev året till och med rekordvått.

Innehållet består av inscannade arbetsexemplar av Väder och Vatten, SMHIs månadsvis publicerade vädersammanfattningar.