Maj 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattendragen i västra Sverige var vattenföringen normal för årstiden, medan den i östra Sverige var låg för årstiden. Markvattenhalterna var i större delen av landet normala.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland var i allmänhet vattenföringen under månaden normal för årstiden. Undantaget var Kalixälven och speciellt Torneälven, i vilken det mot slutet av månaden blev mycket hög vattenföring.
 
Även i vattendragen i västra Sverige var vattenföringen normal för årstiden, medan den i östra Sverige var låg för årstiden.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var lägre än normalt längs östra Götalands-och Svealandskusten samt på delar av Sydsvenska Höglandet. I övriga landet var värdena nära de normala.

Grundvattennivån

I stora delar av Götaland och Svealand och i de södra delarna av Norrland var nivåerna under de normala för årstiden. I norra delen av landet var de över de normala.

Grundvattennivån 15 maj 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 maj 2007 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 29 maj 2007
Markvattenhalt i procent av den normala, 29 maj 2007 Förstora Bild