Maj 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vårflodskulmen inträffade ovanligt tidigt i de nordligaste vattendragen och fjälldragen. I större delar av landet var grundvattennivåerna normala och norra delen av landet hade i regel något lägre markvattenhalt än normalt.

Vattenföring

Förutom i högfjällsvattendrag i Lappland och Jämtland kulminerade vårfloden i norra Sverige under första hälften av maj, och i de flesta fall på en något lägre nivå än normalt.
 
För de nordligaste vattendragen och fjällvattendrag inträffade vårflodskulmen ovanligt tidigt. Långsamt reagerande vattendrag i östra Götaland hade hög vattenföring, men för övrigt i södra Sverige var vattenföringen ungefär normal för årstiden.

Markvattenhalten

Norra delen av landet hade i regel något lägre markvattenhalt än normalt. I den södra delen var markvattenhalten högre än normalt. De högsta värdena fanns i nordvästra Götaland, sydvästra Svealand samt sydvästra Blekinge.

Grundvattennivån

I större delen av landet var nivåerna normala för årstiden. I Blekinge och östra Skåne samt i delar av fjällkedjan var nivåerna under de normala.

Grundvattennivån 15 maj 2006 enligt SGU
Grundvattennivån 15 maj 2006 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 22 maj 2006
Markvattenhalt i procent av den normala, 22 maj 2006 Förstora Bild