Juni 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I norra Norrland var vattenföringen under början och slutet av månaden hög. I östra Götaland var markvattenhalten under den normala för årstiden. I större delen av Norrland var grundvattennivåerna normala för årstiden förutom i de norra delarna där de var över de normala.

Vattenföring

I norra Norrland var vattenföringen under början och slutet av månaden hög. För några stationer var flödet stundtals även uppe i varningsnivå.

I övriga Norrland, utom den västra delen, var vattenföringen kring den normala i början av månaden, därefter sjunkande och under den normala i slutet av juni jämfört med månadsmedel.

I västra Norrland, Svealand, och Götaland var vattenföringen under den normala för månaden

Markvattenhalten

Markvattenhalten var ungefär normal i Norrland och Svealand. I östra Götaland var markvattenhalten under den normala för årstiden.

Grundvattennivån

I större delen av Norrland var grundvattennivåerna normala för årstiden förutom i de norra delarna där de var över de normala.
 
I stora delar av Götaland och Svealand samt södra Norrland var nivåerna under de normala. Nivåer mycket under de normala återfanns i södra och västra Götaland.

Grundvattennivån 15 juni 2008 enligt SGU
Grundvattennivån 15 juni 2008 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 23 juni 2008
Markvattenhalt i procent av den normala, 23 juni 2008 Förstora Bild