Juni 2004 - Markvatten och grundvatten

I större delar av landet har grundvattensänkningen varit större än normalt för årstiden. Framför allt var det i Norrland samt södra och sydvästra Götaland som nivåerna var mycket under det normala. Markvattenhalten har däremot varit normal i stort sett i hela landet.

Markvattenhalten

I ostligaste Svealand var markvattenhalten över den normala för årstiden. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna i större delen av landet har den senaste månaden sjunkit med ungefär 20-50 cm, vilket är mer än normalt för årstiden.
 
I östra Svealand var nivåerna dock i stort sett oförändrade. Större delen av landet hade nivåer under eller mycket under det normala för årstiden.

Framförallt var det stora delar av Norrland samt södra och sydvästra Götaland som hade nivåer mycket under det normala. Normala nivåer återfanns i östra Götaland, östra Svealand och i norra Norrland.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 20 juni 2004
Markvattenhalt i procent av den normala, 20 juni 2004 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juni 2004 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juni 2004 enligt SGU. Förstora Bild