Juli 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalterna är över de normala för årstiden i större delen av landet och grundvattennivån har har sjunkit med 10-30 cm vilket är normalt för årstiden. Eftersom månaden var så nederbördsrik så var vattenföringen högre än månadsmedlet.

Vattenföring

Juli månad var nederbördsrik vilket gav en högre vattenföring än månadsmedel i större delen av landet. Särskilt höga flöden förekom i södra Norrland och Svealand.

Allra längst upp i norr var vattenföringen kring månadsmedel medan delar av Norrbottens län hade lägre vattenföring än månadsmedelvärdet. Skåne och Halland hade en vattenföring runt månadsmedel medan stationen Källstorp i Småland låg under.

Markvattenhalt

Markvattenhalterna är över de normala för årstiden i större delen av landet. I ett område som sträcker sig över södra Dalarna och in i Gävleborgs län är markvattenhalterna mycket högre än normalt.

Det gäller även för ett område norr om Vänern och delar av Norrlands kustland samt Öland och Gotland. I Norrbottens län varierar halterna mellan lägre än normalt och runt de normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i större delen av landet sjunkit med 10-30 cm, vilket är normalt för årstiden. Ett undantag är västra Svealand där stora nederbördsmängder har medfört att nivåerna lokalt stigit med närmare en meter.

Större delen av Norrland har för årstiden normala nivåer. I Svealand och östra Götaland är de över eller mycket över de normala.

I sydvästra Götaland är de under de normala. Grundvattensituationen är för närvarande god i större delen av landet. Några särskilda problem med vattentillgången under den kommande månaden kan inte förutses.

Grundvattennivån 15 juli 2009 enligt SGU
Grundvattennivån 15 juli 2009 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 27 juli 2009
Markvattenhalt i procent av den normala, 27 juli 2009 Förstora Bild