Januari 2004 - Markvatten och grundvatten

Hela landet var i princip snötäckt. Mer snö än normalt fanns i Härjedalen, södra Värmland, Närke, södra Södermanland, centrala delarna av Västergötland, samt i inre delarna av Småland. I större delen av landet var grundvattensituationen tillfredställande.

Snötillgången

I stort sett hela landet var snötäckt, förutom de sydligaste delarna av Skåne och längs västkusten. Mer snö än normal för årstiden fanns i Härjedalen,södra Värmland, Närke, södra Södermanland, centrala delarna av Västergötland, samt i inre delarna av Småland.

Mindre snö än normalt fanns i resten av Götaland, östra delen av Uppland samt på de flesta håll i Norrland. I fjälltrakterna är dock snömängderna i stort sett normala för årstiden.

Grundvattennivån

I Skåne och Blekinge var nivåerna under de normala förutom i sydöstra hörnet av Skåne, där de var normala eller något över.
 
I övriga Götaland var det normala grundvattennivåer. I östra Svealand var det fortfarande låga nivåer, även om det har skett en återhämtning. I mellersta och västra Svealand var nivåerna normala eller över de normala.

I nästan hela Norrland var det normala grundvattennivåer men stora delar av fjällkedjan hade nivåer över och nordöstra hörnet under de normala. I större delen av landet var grundvattensituationen tillfredställande.

Grundvattennivån 15 januari 2004 enligt SGU
Grundvattennivån 15 januari 2004 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 januari 2004
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 januari 2004 Förstora Bild