Februari 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Skåne var det en ökad vattenföringen de sista dagarna av månaden på grund av regn i kombination med snösmältning. Grundvattennivåerna har den senaste månaden i allmänhet sjunkit 10 - 40 cm.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland och större delen av Svealand har vattenföringen under februari varit låg, vilket är normalt för årstiden.

I västra Svealand och västra Götaland var i inledningen av månaden vattenföringen fortfarande hög efter de höga flödena i januari, men har sedan sjunkit till det för årstiden normala.

I södra Skåne ökade vattenföringen de sista dagarna av månaden på grund av regn i kombination med snösmältning

Snötillgången

Större delen av landet var snötäckt men snömängderna var för årstiden relativt små i Götaland, Svealand och även längs Norrlands kustland. Vissa lokala avvikelser förekommer. I fjälltrakterna var snötillgången som regel riklig.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har den senaste månaden i allmänhet sjunkit 10 - 40 cm. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I praktiskt taget hela landet var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. På västkusten, i sydöstra Götaland och i östra Svealand samt i nordligaste Norrland var de normala.

Grundvattennivån 15 februari 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 februari 2007 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 februari 2007
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 februari 2007 Förstora Bild