Februari 2004 - Markvatten och grundvatten

Mindre snö än normalt för årstiden fanns i Norrlands kustland, östra Svealand samt snötäckta delar av Götaland. Stora delar av Svealand och fjällkedjan hade grundvattennivåer som var över de normala.

Snötillgången

Svealand, Norrland samt de norra delarna av Götaland och stora delar av Gotland var snötäckta. Mindre snö än normalt för årstiden fanns i Norrlands kustland, östra Svealand samt snötäckta delar av Götaland. I övriga delar av Sverige var snömängderna normala för årstiden.

Grundvattennivån

I stora delar av landet var nivåerna nära de normala förårstiden. Stora delar av Svealand och fjällkedjan hade nivåer som var över de normala. I Gävleborgs län samt nordöstra delarna av Norrland var nivåerna under de normala

Grundvattennivån 15 februari 2004 enligt SGU
Grundvattennivån 15 februari 2004 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 februari 2004
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 februari 2004 Förstora Bild