December 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

I början av månaden var vattenflödena i den största delen av landet över de normala. I praktiskt taget hela landet har grundvattennivåerna stigit 10-40 cm sedan föregående månad vilket är betydligt mer än normalt för årstiden.

Vattenföring

I början av månaden var vattenflödena i den största delen av landet över de normala. Under december har flödena sedan sjunkit till normala nivåer. I Skåne, Blekinge, Öland och Gotland var dock utvecklingen den motsatta. Inledningsvis var vattenflödena normala eller under det normala, men snösmältning under julhelgen ledde till att flödena ökade.

Snötillgången

Månaden inleddes med att norra halvan av Sverige var snötäckt. Snötäcket växte till sig och dagarna före jul var hela Sverige vintervitt. Under juldagarna så töade dock en del av det bort allra längst i söder.

Grundvattennivån

I praktiskt taget hela landet har grundvattennivåerna stigit 10-40 cm sedan föregående månad vilket är betydligt mer än normalt för årstiden. I landets norra delar brukar nivåerna sjunka vid den här tiden på året.

Sydligaste Götaland har grundvattennivåer mycket under de normala för årstiden. I nordligaste Norrland är nivåerna under de normala. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i stora delar av Norrland är de över de normala. Ett område i mellersta Norrland har nivåer som är mycket över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 28 december 2009
Snöns beräknade vattenvärde, 28 december 2009 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 december 2009 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 december 2009 enligt SGU Förstora Bild