December 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Större delen av Norrlands kustland och inland samt norra Svealand hade mindre än hälften av normal snötillgång. I södra Sverige var vattenföringen under december varit något under den för årstiden normala. Grundvattennivåerna var normal eller under de normala över landet.

Vattenföring

I södra Sverige har vattenföringen under december varit låg och något under den för årstiden normala. I övriga delar av landet har vattenföringen också varit låg men normal för årstiden.

Snötillgången

Tornedalen hade ungefär normalt snötäcke. I fjälltrakterna var snötillgången på de flesta håll mellan den normala och hälften av den normala.

Större delen av Norrlands kustland och inland samt norra Svealand hade mindre än hälften av normal snötillgång. I södra Svealand och i Götaland fanns på en del håll ett tunt snötäcke.

Grundvattennivån

I Norrlands västra delar var nivåerna över de normala för årstiden. I övriga Norrland, på Gotland och de västligaste delarna av Svealand och Götaland var nivåerna nära de normala.

I större delen av Svealand och Götaland var nivåerna under de normala. I Blekinge och östra Skåne var nivåerna alltjämt mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 december 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 december 2005 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 december 2005
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 december 2005 Förstora Bild