December 2004 - Markvatten och grundvatten

På flera håll i Norrland och Svealand var snömagasinen mindre än normalt och i södra Sverige fanns det endast små mängder snö. I norra Norrland sjönk grundvattennivåerna 10 - 40 cm.

Snötillgången

Mer snö än normalt för årstiden fanns i Härjedalens, Jämtlands och södra Lapplands fjälltrakter. På de flesta andra håll i Norrland och norra Svealand var snömagasinet mindre än normalt. I södra Sverige fanns endast små mängder snö.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna steg med ca 30 cm i Götaland och östra Svealand, medan de i stort sett var oförändrade i västra Svealand och södra Norrland. I norra Norrland sjönk nivåerna 10 - 40 cm.

Förändringarna var i stort sett normala för årstiden. För årstiden höga nivåer återfanns i nordvästra Norrland, sydvästra Svealand och i större delen av Götaland. I sydöstra Norrland och östra Svealand var nivåerna under de normala.