December 2004 - Markvatten och grundvatten

På flera håll i Norrland och Svealand var snömagasinen mindre än normalt och i södra Sverige fanns det endast små mängder snö. I norra Norrland sjönk grundvattennivåerna 10 - 40 cm.

Snötillgången

Mer snö än normalt för årstiden fanns i Härjedalens, Jämtlands och södra Lapplands fjälltrakter. På de flesta andra håll i Norrland och norra Svealand var snömagasinet mindre än normalt. I södra Sverige fanns endast små mängder snö.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna steg med ca 30 cm i Götaland och östra Svealand, medan de i stort sett var oförändrade i västra Svealand och södra Norrland. I norra Norrland sjönk nivåerna 10 - 40 cm.

Förändringarna var i stort sett normala för årstiden. För årstiden höga nivåer återfanns i nordvästra Norrland, sydvästra Svealand och i större delen av Götaland. I sydöstra Norrland och östra Svealand var nivåerna under de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 20 december 2004
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 december 2004 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 december 2004 enligt SGU
Grundvattennivån 15 december 2004 enligt SGU Förstora Bild