Augusti 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Grundvattennivåerna har under den senaste månaden såväl stigit som sjunkit i olika delar av landet. Augusti månad var ur flödessynpunkt förhållandevis normal medans markvattenhalterna i mellersta delarna av landet var höga.

Vattenföring

Augusti månad var ur flödessynpunkt förhållandevis normal. I sydöstra Norrland, Svealand och norra Götaland var vattenflödena högre än vad som är normalt för augusti.

I nordöstra Norrland och sydöstra Götaland var vattenflödena lägre än normalt. I övriga delar av landet var flödena nära de normala för månaden.

Markvattenhalten

Markvattenhalterna i mellersta delarna av landet var höga. I ett område som sträcker sig från nordvästra Götaland över Värmland, Dalarna och in i Hälsingland och Gästrikland var markvattenhalterna mycket högre än normalt.

I delar av norra Norrland samt i de sydöstra delarna av Götaland var markvattenhalterna lägre än normalt. I övriga delar av landet var det relativt normala markvattennivåer.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har under den senaste månaden såväl stigit som sjunkit i olika delar av landet. Lokalt i västra Götaland har nivåerna stigit med upp till 70 cm samtidigt som nivåerna lokalt sjunkit med 70 cm i Småland och i Norrland.

I södra Norrland, centrala Svealand, nordvästra Götaland och på Gotland var nivåerna nu över eller mycket över de normala. I sydvästra Götaland och i norra Norrland var nivåerna under de normala. I övriga delar var det normala nivåer.

Grundvattennivån 15 augusti 2009 enligt SGU
Grundvattennivån 15 augusti 2009 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 augusti 2009
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 augusti 2009 Förstora Bild