April 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Sverige har vattenföringen i de flesta vattendragen varit lägre än den för månaden normala. I Norrland var i allmänhet vattenföringen i början av månaden låg men för årstiden normal.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland var i allmänhet vattenföringen i början av månaden låg men för årstiden normal. Under den senare delen av månaden började vattenföringen stiga på grund av en tidig snösmältning.

I södra Sverige har vattenföringen i de flesta vattendragen varit lägre än den för månaden normala. I sjörika vattensystem har vattenföringen varit nära den normala.

Snötillgången

Sammanhängande snötäcke fanns nu i fjälltrakterna, Norrlands inland och den nordligaste delen av Norrlands kustland. I Norrlands fjälltrakter var snötillgången större än normalt.

Grundvattennivån

I Götaland samt södra och östra Svealand var nivåerna normala för årstiden. Normala nivåer var det dessutom i nordligaste delen av Norrland och södra delen av Gästrikland. Övriga delar av landet hade nivåer över eller mycket över de normala

Grundvattennivån 15 april 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 april 2007 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 24 april 2007
Snötäckets beräknade vattenvärde 24 april 2007 Förstora Bild