April 2004 - Markvatten och grundvatten

I fjälltrakterna var snömängderna nära de normala för årstiden, Götaland och östra Svealand var i stort sett snöfria. Grundvattennivåerna har den senaste månaden stigit med mellan 10 och 50 cm i så gott som hela landet.

Snötillgången

Götaland och östra Svealand var i stort sett snöfria. Snömängden i övriga delar av Svealand och i Norrland var i allmänhet lägre än normalt, utom i fjälltrakterna där snömängderna var nära de normala för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har den senaste månaden stigit med mellan 10 och 50 cm i så gott som hela landet. I norra Norrland har nivåerna dock sjunkit något. I större delen av landet var nivåerna nära de normala.

I västra Norrland och i ett område i mellersta Svealand var grundvattennivåerna över de normala. I Norrlands nordöstra hörn och i östra Södermanland var nivåerna något under de normala.

I delar av Östergötland var nivåerna något över de normala och i östra Blekinge något under de normala. Några problem med grund vattentillgången kan inte förutses den närmaste månaden. Lokala avvikelser kan förekomma.

Grundvattennivån 15 april 2004 enligt SGU
Grundvattennivån 15 april 2004 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2004
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2004 Förstora Bild