September 2020 - Händelserikt på norra halvklotet

Europa, Nordamerika och Asien hade en synnerligen händelserik månad vilket avspeglas i denna krönika. Eller vad sägs om en nederbördsmängd på omkring 700 mm på 24 timmar i Frankrike, rekordvärme i västra USA och västra Asien i början av månaden samt i Västeuropa i mitten av månaden? På Atlanten var det en extremt aktiv septembermånad med hela 10 bildade stormar. Den subtropiska stormen Alpha nådde land i Portugal. I Arktis blev det årliga säsongsminimumet av havsis det näst lägsta som observerats. Det årliga säsongsmaximumet av havsis kring Antarktis blev det största sedan 2014.

 

Global temperaturanomali (vänster) i september samt för Europa (höger).
Global temperaturanomali (vänster bild) i september 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var september 2020 globalt sett den allra varmaste septembermånaden. Den tidigare varmaste september som observerats var 2019 följt av 2016 på tredje plats. Även NASA och NOAA rankar september 2020 som den allra varmaste som observerats. Enligt NASA var september 2019 den näst varmaste upplagan medan NOAA placerar september 2016 och 2015 som näst varmast. Japanska vädertjänsten skiljer sig från de andra tre instituten genom att ranka 2020 som den tredje varmaste efter 2015 och 2019.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till september 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till september 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive septembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Rekordvärme i mitten av månaden

Hela Europa fick en varm eller mycket varm första höstmånad. I den sydöstra delen var det till och med en extremt varm september med temperaturöverskott på 4-6 grader från normalperioden 1961-1990. Även i Frankrike noterades överskott på omkring 4 grader från vad som är normalt i september.

Passande nog blev det också lokalt nya septemberrekord på månadens första dag i den ryska delen av Europa, bland annat i Voronez (34,4°) där mätningar pågått sedan 1918. I Zametchino (startår 1881) tangerades septemberrekordet på 33,9° från 2010. Dagens högsta temperatur på 40,2° i Europa stod dock Sparta och Aigoi Theodoroi i Grekland för. Månadens högsta temperatur på 41,6° uppmättes några dagar senare, den 6 närmare bestämt, i Santarem i Portugal.

Desto fler septemberrekord blev det runt mitten av månaden då rekordhöga temperaturer uppmättes på sina håll i västra Europa, bland annat i Spanien, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien och Luxemburg. I både Holland och Belgien noterades nya nationella septemberrekord. I Holland (startår 1901) var det som mest 35,1° i Gilze-Rijen vilket slog det tidigare nationsrekordet på 34,2° uppmätt i Maastricht 1929. I Belgien kom temperaturen upp i 35,6° i Dilbeek och 35,4° i Charleroi den 15 vilket slog det gamla nationsrekordet på 34,9° från 1949. Samma dag slogs det tidigare septemberrekordet på 32,8° från 1929 i Uccle (startår 1892) med god marginal då temperaturen där kom upp i 34,3°.

I Luxemburg där temperaturmätningar inleddes 1838 nådde temperaturen som mest 35,2° i Steinsel den 15. Landets tidigare septemberrekord var från den 6 september 1949 då det var 34,0° i Grevenmacher. 

I Schweiz noterades en tropisk natt den 16 då temperaturen i Locarno-Monti inte sjönk under 20°. För Schweiz vidkommande är detta ett rekordsent datum för en tropisk natt. Dessutom är det första gången som två tropiska nätter observerats där i september.

I mitten av månaden slogs många gamla septemberrekord runt om i Frankrike.
I mitten av månaden slogs många gamla septemberrekord runt om i Frankrike. Framför allt i den mellersta och norra delen av landet. Källa: Meteo-France. Förstora Bild

Medan det var varmt nere på kontinenten drog ett lågtryck över Sverige. När lågtrycket kom ut över Bottenhavet intensifierades det till en ovanligt kraftig höststorm, namngiven Aila, över Finland den 16-17 med stormvindar. Som mest blåste det då 29,4 m/s i medelvinden i Rauma medan Pietarsaari noterade den högsta byvinden på 35,3 m/s. In över land noterade Vaasa flygplats 26,8 m/s i byvinden. 

Ovanligt kraftig "Medicane" drabbade Grekland

Den 14-16 utvecklades en så kallad medicane, en hybrid mellan en tropisk storm och en mellanbreddscyklon, i farvattnen norr om Libyen. Dessa bildas oftast under september och oktober även om de kan uppstå andra tider på året. Denna namngavs senare till "Ianos". Ovädret som ses som ett av de kraftfullaste som observerats i Medelhavet nådde land i Grekland på kvällen den 17. Den 18-19 föll det på sina håll stora mängder regn på bortåt 300 mm i Grekland. Allra mest fick Pertouli med 239 mm den 18 följt av 73 mm den 19. Inalles föll det 312 mm på två dygn där. I Mouzaki föll 254 mm den 18. Ianos rörde sig sedan i försvagat skick ner över Kreta för att sedan lösas upp utanför Egypten.

Satellitbild över medicane Ianos väster om Grekland den 17 september.
Satellitbild över medicane Ianos väster om Grekland den 17 september. Källa: SMHI/Eumetsat Förstora Bild

Subtropiska stormen Alpha in över Portugal

Den 19 drabbades Portugal av den subtropiska stormen Alpha som bildades strax utanför kusten. Vouzela fick 56 mm i samband med Alpha. På flera håll drabbades man av översvämningar. Dessutom rapporterades två tornados. Detta är första gången som en namngiven tropisk eller subtropisk storm på Atlanten nått Portugal. Den minnesgoda läsaren kommer nog ihåg att den tropiska cyklonen Vince från rekordsäsongen 2005 nådde Spanien. Till skillnad från Alpha var Vince vid landkänning ett tropiskt lågtryck. Vince var vid detta tillfälle den enda kända tropiska cyklon som nått Iberiska halvön. Historiska dokument antyder dock möjligheten att södra Spanien träffades av en tropisk orkan i slutet av oktober 1842.

Extrema mängder regn i södra Frankrike

Samma dag som Alpha drog in över Portugal drabbades södra Frankrike av mycket kraftiga regn till följd av kraftiga åskoväder. Allra mest föll det i Valleraugue som fick hela 718 mm på 24 timmar. Av denna imponerande mängd föll hela 361 mm på tre timmar. Trots den enorma regnmängden var det inte fråga om något rekord för Valleraugue(!) I slutet av september 1900 föll det hela 950 mm på 24 timmar där vilket är rekord för stationen och Frankrike. Årets värde på 718 mm är det fjärde största på 24 timmar. Ytterligare en handfull stationer uppmätte regnmängder på 300-450 mm under en 24-timmarsperiod.

Medellufttryck i Europa i september 2020.
Medellufttryck i Europa i september 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Lågtryck dominerade i norr och Reykjavik på Island hade ett lufttryck som avvek 4 hPa från vad som är normalt, avser 1961-1990, i september. Det lågtrycksbetonade vädret med sina västvindar medförde att det blev en blöt månad i Nordnorge och de svenska Lapplandsfjällen.

Nytt köldrekord för september på Nordirland

I slutet av månaden drog riktigt kall luft ner över Västeuropa samtidigt som varm luft strömmade norrut över Osteuropa. Mycket låga temperaturer noterades då på flera håll, bland annat på Brittiska öarna. 

Storbritannien noterade sin kallaste septembernatt sedan 1997 när Altnaharra i den nordligaste delen av landet uppmätte -5,0° den 24. Värdet är inte alltför långt ifrån Storbritanniens nationella septemberrekord på -6,7° från Dalwhinnie den 26 september 1942.

Den 25 sjönk temperaturen i Veiðivatnahraun på Island till -9,8° vilket var den lägsta temperaturen på lägre nivåer. Betydligt kallare var det natten därpå, den 26, uppe på den mycket högt belägna stationen Capanna Margherita (4560 möh) i Italien. Där sjönk temperaturen till -22,0° vilket enligt uppgift är den lägsta temperatur som observerats i Europa i september månad. Man bör dock hålla i minnet att det varit sparsamt med mätstationer på de här höjderna.

Den 26-27 noterades ovanligt låga dagstemperaturer i Frankrike för stationer med medellånga mätserier. I Nancy-Essey (startår 1927) kom man bara upp i 9,5° den 26 vilket slog det tidigare rekordet för lägsta maximitemperatur på 9,6° från 1931.

Den 27 noterades ett nytt köldrekord för Nordirland då temperaturen i Katesbridge sjönk till -3,7°. Samma station innehade det tidigare septemberrekordet för Nordirland vilket var på -3,6° från 2018.

I samband med kalluftsutbrottet noterades snö på ovanligt låga höjder i Alperna, bland annat i Bischofshofen i Österrike beläget på 550 möh. Enligt den österrikiska vädertjänsten finns bara två tillfällen med snö under 600 möh i september. Det senaste tillfället var 1979 och dessförinnan 1931. På höjder föll bortåt 50-60 cm nysnö. Den 26 uppmätte Montana i Schweiz 25 cm vilket är det största septembersnödjupet som observerats där sedan 1931.

Samtidigt som Västeuropa hade för årstiden låga eller mycket låga temperaturer gällde det omvända i den östra delen. I Finland uppmättes hela 23,5° i Kokemäen Tulkkila den 27. Förutom att detta var månadens högsta temperatur i Finland är det dessutom den högsta temperatur som uppmätts i landet så sent på året. Samtidigt var det lokalt över 25° i både Estland, Lettland och Litauen.

Nordamerika - Rekordvärme i västra USA i början av månaden

September blev mild på många håll i Nordamerika. De största temperaturöverskotten återfanns i sydvästra USA där det inom ett mindre område var 3-5 grader varmare än normalt. Enligt NOAA var detta den allra varmaste septembermånaden som observerats i delstaterna Kalifornien och Oregon. Det gamla rekordet från 2012 (Kalifornien) och 2011 (Oregon) fick därmed se sig slaget. Statistik på delstatsnivå började föras år 1895. 

Varmt var det även på många andra håll i nordvästra USA (avser inte Alaska) med 2-3 graders överskott liksom i nordöstra Kanada, Yucatanhalvön i Mexiko samt landets nordvästra delar. 

Öster om Klippiga bergen var det förhållandevis normala temperaturer för årstiden. Ett mindre område i delstaten Texas hade 1-2 grader kyligare än normalt i september.

51,7° i Death Valley den 5

Det var inte bara i Europa som månaden inleddes med rekordvärme. Den 1, och lokalt även den 2, noterades en rekordhög minimitemperatur oavsett tid på året vid flera stationer i den amerikanska delstaten Texas. Exempelvis i Blanco där det gamla rekordet på 31,7° var från den 16 september 1896. Den 2 september i år sjönk temperaturen där inte under 34,4°. 

Den 4-7 bjöds det på extremt höga temperaturer i västra USA. I Death Valley (startår 1911) i Kalifornien uppmättes hela 51,7° den 5 vilket är den högsta temperatur som uppmätts där i september. Death Valleys tidigare septemberrekord på 50,6° var från 1996. Enligt klimatologen Maximilano Herrera är den högsta temperatur som uppmätts i världen i september 52,2° vilket inträffade den 2 september 1950 i Mecca i Kalifornien. I San Luis Obispo i Kalifornien beläget knappt 2 mil från havet uppmättes hela 48,9° medan Woodland Hills (Kalifornien, startår 1949) uppmätte 49,4°.

Åtskilliga septemberrekord utraderades under dessa dagar, bland annat i Las Vegas (Nevada, startår 1940), Winnemucca (Nevada, startår 1877), Ennis (Montana, startår 1918), Deseret (Utah, startår 1893), Scottbluff (Nebraska, startår 1893), Las Animas (Colorado, startår 1893) och Palm Springs (Kalifornien, startår 1893). Lokalt noterades även nya absolutrekord i Kalifornien, bland annat i Burbank (startår 1939) där rekordet från juli 2018 slogs men även i Woodland Hills (startår 1949) där rekordet var från juli 2006. Dessutom noterades det lokalt även rekordhöga minimitemperaturer i Kalifornien samt lokalt även i Oregon, bland annat i Burbank och North Bend (startår 1902) i Oregon.

Också i Mexiko blev det nytt nationellt septemberrekord. Detta enligt Herrera då stationen Mexicali uppmätte 50,1° den 6. Dagen innan hade samma station noterat 49,9°.

Från värmerekord till snöoväder i Denver

I Denver (startår 1872) i Colorado noterades ett nytt septemberrekord den 5 då temperaturen där kom upp i 38,3°. Det gamla rekordet på 37,8° blev blott ett år gammalt. Därefter drog kall luft ner över Klippiga bergen och till den 9 hade kalluften nått ner över en stor del av västra USA. I samband med kalluftsutbrottet noterades det lokalt orkanvindar i byarna på höjden. 

I delar av Klippiga bergen föll ymnigt snöfall och i höglänta delar uppmättes flera decimeter nysnö. På dagen den 7 var temperaturen 33,3° i Denver. Till den 8 var det vid samma tidpunkt på dagen 1,1° i staden och på kvällen tangerades en, för det datumet, rekordlåg temperatur på -0,6° på kvällen den 8. Lika kallt var det där samma dag 1962. En annan plats där temperaturen svängde snabbt var Cheyenne i Wyoming. Där sjönk temperaturen från 28,9° den 7 till -1,7° den 8.

I Rapid City i delstaten South Dakota gick man från 38,9° den 5 till att ha mätbart snödjup den 7. Enligt klimatologen Brian Brettschneider har man aldrig tidigare observerat en så snabb förändring mellan två extremer (minst 100°F (motsvarar 37,8°C) till mätbart snödjup) på så kort tid av detta slag i USA. Det tidigare rekordet var tre dygn från 1929, ett värde som dessutom varit ifrågasatt.

Det abrupta väderomslaget medförde att tre stationer med medellånga mätserier i delstaterna Colorado, Wyoming och South Dakota tangerade eller överträffade sina tidigare snödjupsrekord för september. Den enda station som slog sitt septemberrekord var Pactola Dam (startår 1951) i South Dakota där man uppmätte 15 cm snödjup den 8 vilket slog det tidigare rekordet på 10 cm från 2014. I Ruxton Park (startår 1959) i Colorado och Fontanelle Dam (startår 1963) i Wyoming tangerades deras respektive snödjupsrekord från 1971 (20 cm) respektive 1995 (2 cm).

Stora regnmängder i samband med orkanen Sally

Den 12 bildades den tropiska stormen Sally alldeles precis utanför Floridas västkust. Sally gav ifrån sig stora mängder regn. Den ena av mätstationerna i Key West noterade 289 mm på 24 timmar den 12. För Key West flygplats (startår 1871) noterades 238 mm den 12. Detta är den största dygnsmängd som fallit där i september. Det tidigare septemberrekordet på 190 mm var från 1919.

Satellitbild över den tropiska orkanen Sally som drog in över södra USA den 16 september.
Satellitbild över den tropiska orkanen Sally som drog in över södra USA den 16 september. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Den 16 nådde kategori 2-orkanen Sally land i delstaten Alabama i södra USA. Sallys långsamma rörelse gjorde att det föll stora mängder regn i Alabama och närliggande delstater. Pensacola (startår 1948) i västligaste Florida noterade 462 mm regn den 16. Detta är den största dygnsmängd som fallit där oavsett månad. Det tidigare rekordet var 395 mm och uppmättes i slutet av april 2014. 

Tropiska cykloner - Extremt aktiv månad på Atlanten

Överlag var det en lugn månad på orkanfronten runt om i världen med ett undantag: Atlanten. Inte mindre än 10 namngivna tropiska stormar bildades under månaden. Detta är rekord för någon kalendermånad. Tidigare var åtta det största antal som observerats vilket inträffat 1949, 2002, 2004 (augusti), 2007 och 2010. Bortsett från 2004 är alla de mest aktiva månaderna från september. Fyra av de 10 stormarna utvecklades till orkaner. Kraftigast var Teddy som nådde kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. 

På morgonen den 3 svensk tid nådde den tropiska orkanen Nana land i Belize som en minimal kategori 1-orkan. Detta var första gången sedan 2016 som Belize drabbades av en tropisk orkan. 

Den 14 september fanns inte mindre än fem tropiska cykloner på Atlanten. En orkan (Paulette), tre tropiska stormar (Sally, Teddy och Vicky) samt ett tropiskt lågtryck (Rene). Att så många tropiska cykloner existerar samtidigt har bara hänt en gång tidigare enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach. Den 11-12 september 1971 fanns inte mindre än sex tropiska cykloner på Atlanten. Statistik över tropiska stormar och orkaner på Atlanten började föras 1851.

Den 18 september bildades inte mindre än tre namngivna tropiska stormar, Wilfred, Alpha och Beta, på Atlanten. Att tre tropiska stormar bildas under en och samma dag på Atlanten har bara inträffat en enda gång tidigare, nämligen den 15 augusti 1893.

Den 21 drog den tropiska stormen Beta in över USA vilket gjorde att ytterligare historia skrevs. Med Beta hade dittills nio tropiska oväder av minst tropisk stormstyrka nått land i USA. Detta tangerade då rekordet från 1916. Rekordet från 1916 kom senare att slås i början av oktober då orkanen Delta nådde land i delstaten Louisiana. Mer om Delta i oktoberkrönikan.

I östra Stilla havet blev det en något mindre aktiv månad än normalt. Totalt bildades fyra tropiska stormar men endast en, Marie, utvecklades till en orkan och det först på månadens sista dag.

På västra Stilla havet bildades två tropiska stormar, Noul och Dolphin, under månaden. Där fortsätter årets säsong att vara ovanligt inaktiv. Från slutet av augusti fanns dessutom Maysak och Haishen som båda inverkade menligt på Sydkorea. Mer om Maysak och Haishen i nästa avsnitt.

Asien - Rekordvärme i Levanten med omnejd

Även i Asien var det varmare eller mycket varmare än normalt. De största temperaturöverskotten på omkring 6-7 grader återfanns över Taimyrhalvön i nordvästra Sibirien. Fullt lika stora var inte överskotten i Turkiet och Levanten (här definierat som Jordanien, Israel, Syrien, Libanon och Cypern ihop med Västbanken och Gaza, finns andra bredare definitioner) men dessa uppgick ändå på flera håll till 4-6 grader från vad som är normalt i september. Omkring 4 grader varmare än normalt i september var det även i delar av Japan.

I Israel slumpade det sig som så att september var varmare än de kalendariska sommarmånaderna juni, juli och augusti. Detta har hänt en gång tidigare de senaste 70 åren, nämligen 1986.

Flera nya nationella värmerekord för september sattes i västra och östra Asien. I Turkiet och Levanten med omnejd bjöds det på rekordhöga temperaturer i början av månaden. För Israel, Turkiet och Jordanien räckte detta till nya nationella septemberrekord.

Den 3 noterades hela 47,1° i Kozan beläget nära nordostligaste delen av Medelhavet. Enligt den franske klimatologen Etienne Kapikian var det tidigare septemberrekordet för Turkiet på 45,4° från Ceylanpinar och uppmättes 1979. Ytterligare åtta stationer noterade en maximitemperatur på minst 45,5°. En obekräftad uppgift om 48,4° vid Incirlik militärbas i Turkiet finns men förefaller vara för högt. Än varmare var det dagen därpå, den 4, i Israel då Eilat uppmätte hela 48,9°. För Eilats del är detta den högsta temperatur som uppmätts oavsett månad. Också på Cypern uppmättes extremt höga temperaturer. Den 4 september ståtade Athalassa med 46,2° vilket är den högsta temperatur som observerats på den grekiska delen av ön. Det tidigare rekordet på 45,6° var från den 1 augusti 2010. Samma dag uppmättes ett nytt nationellt septemberrekord på 48,2° i Aqaba i Jordanien vilket slogs redan dagen därpå, den 5, då temperaturen i Aqaba nådde upp i 48,5°. Temperaturmätningar i Jordanien finns från 1922 och framåt. Förutom ett nytt nationellt septemberrekord var detta enligt Jordaniens vädertjänst även den längsta värmebölja som observerats.

Månadens högsta temperatur i Asien blev till slut 49,4° och uppmättes först den 13 i Basrah i Irak.

Nya nationella septemberrekord även på Taiwan och Japan

Det var inte bara i västra Asien som det noterades rekordtemperaturer i början av månaden. I Ostasien uppmättes 39,4° den 2 i Donghe i Taiwan vilket innebar nytt septemberrekord för Taiwan. Det tidigare rekordet på 39,0° var från 1968 uppmätt i Taichung. 

Maysak och Haishen drabbade Koreahalvön

På månadens första dag fanns den tropiska orkanen Maysak över västra Stilla havet mycket nära den japanska ön Okinawa. Då klassades den som en kategori 4-orkan på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Maysak rörde sig sedan på en svagt nordostlig bana och nådde den 2 land i Sydkorea nära tremiljonersstaden Busan. Orkanen renderade omfattande förstörelse och stora mängder regn. Lokalt föll extremt stora mängder. Hallasan Nambyeok på Jeju Island registrerade under mindre än två dygn runt 1000 mm regn. Det lägsta observerade lufttrycket var 952,5 hPa vilket är det näst lägsta som observerats i Sydkorea. Endast orkanen Sarah 1959 hade ett lägre tryck på 951,0 hPa.

Blott fem tropiska orkaner har tidigare nått land i Sydkorea som en kategori 2-orkan eller högre sedan 1951. Den senaste var Sanba 2012. Maysak rörde sig sedan under stadig försvagning på en nordnordvästlig bana in över Nordkorea och därefter nordöstra Kina.

Japanskt septemberrekord

I samband med tropiska orkaner kan det bli mycket varmt när de drar fram. Detta beror på att varm luft förs upp framför orkanen. Detta var vad som hände den 1-3 i Japan då föhnvindar medförde att flera nya septemberrekord noterades i landets södra och västra kustområden. Matsuyama (startår 1890) i Ehime prefektur rapporterade 36,2° vilket slog det gamla rekordet på 36,0° från 1893. I Fukoka (startår 1890) i Fukoka prefektur, Tokushima (startår 1891) i Tokushima prefektur och Sumoto (startår 1919) i Hyogo prefektur var de gamla septemberrekorden av modernt snitt. Den 3 noterades nytt japanskt septemberrekord då Sanju (startår 1978) uppmätte 40,4°. Det tidigare japanska rekordet på 39,7° var från september 2000. Värdet är för övrigt även tangerat högsta för stationen oavsett månad. 

Bara några dagar efter att Maysak dragit fram över Koreahalvön drog en annan kraftfull orkan, namngiven Haishen, fram. Haishen klassades som mest som en kategori 4-orkan men hade när den nådde fram till Sydkorea försvagats rejält. Det kraftiga regnet från Haishen kom i spåren av det regn som Maysak gett upphov till några dagar innan.

Precis som i samband med Maysak drog Haishen upp varm luft över Japan. Flera stationer i landets norra delar noterade rekordhöga septembertemperaturer triggade av föhnvindar. På ön Hokkaido noterades nytt rekord för september då Ashoro kom upp i 34,4° den 8. Haishen nådde förvisso aldrig land i Japan men icke desto mindre föll det stora mängder regn kopplat till orkanen. Shinmon i Miyazaki prefektur uppmätte hela 523 mm den 6.

Regnigt på andra håll i Asien

Den 18 nådde den kortlivade tropiska stormen Noul land i mellersta Vietnam. I samband med stormen föll kraftigt regn på sina håll. I Da Nang uppmättes 301 mm på 24 timmar den 17-18 medan Vinh registrerade 296 mm.

Det var inte bara tropiska orkaner som gav ifrån sig ymnigt regn. I Indien föll det i omgångar stora mängder regn kopplat till monsunen. Den 23 uppmättes hela 509 mm i Mawsynram och 275 mm i Sohra, båda stationerna belägna i delstaten Meghalaya i nordöstra Indien. Dagen därpå, den 24, noterades 450 mm i Mawsynram och 424 mm i Sohra. 

Även i andra delar av landet föll betydande mängder regn, exempelvis noterades 385 mm i Brahmavar den 19. I delstaten Karnataka föll 449 mm i Udupi den 19 enligt data från Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre. 

En annan regnmängd värd att nämnas hämtar vi från Rangpur i Bangladesh. Där föll det 433 mm regn på 12 timmar den 27. Där får man normalt sett 315 mm under en normal septembermånad. 

Ojmjakon kallast i Asien i september

Avkylningen av Sibirien gick långsamt men den 22 noterades -14,0° vid två stationer. Dels i Taskan-In-Magadan men även i Igandzha-Madaun. Några dygn senare, den 26, noterades månadens lägsta temperatur på -14,2° i Ojmjakon.

Arktis - Näst lägsta säsongsminimumet av havsis

Den 15 september inföll det årliga säsongsminimumet av havsis i Arktis. Denna dag täcktes Arktis av 3,74 miljoner km² havsis. Årets minimum blev enligt amerikanska NSIDC (National Snow & Ice Data Center) det näst lägsta som observerats. Endast år 2012 har ett lägre säsongsminimum observerats. Då var minimumet 3,39 miljoner km². Satellitobservationer över havsisens utbredning i Arktis inleddes 1979. 

September blev en mild eller mycket mild månad på de flesta håll i Arktis. De största temperaturöverskotten återfanns i ryska Arktis där det lokalt var 6-7 grader över vad som är normalt i september. Över södra halvan av Grönland var månaden däremot 0-2 grader kallare än normalt. Månadens högsta temperatur på 16,6° uppmättes i Narsarsuaq på Grönland den 3. Nästan lika varmt, 16,1°, var det den 5 i Malye Karmakuly beläget i ögruppen Novaya Zemlya i Ryssland. 

Större delen av Grönland utgjorde ett undantag från det milda vädret i Arktis och september var där allmänt 0-2 grader kyligare än normalt. Månadens lägsta temperatur uppmättes som vanligt högt upp på den grönländska inlandsisen. Den 25 rapporterade Geosummit (3208 möh) -48,1°. På lägre nivåer var det däremot som kallast i Alert i nordligaste Kanada där temperaturen sjönk till -19,4° den 21.

Extrem värme i västra delen av ryska Arktis

I den västra delen av ryska Arktis slogs de gamla septemberrekorden med bred marginal. Vid den lilla ön Ostrov Golomyanny (startår 1930) precis väster om ögruppen Severnaya Zemlya slogs det dagliga temperaturrekord för totalt 27 av 30 dagar. Det gamla septemberrekordet på +5,6° från 2016 slogs vid inte mindre än 15 tillfällen under månaden. Det nya septemberrekordet blev 7,2° och uppmättes den 13. September 2020 går till historien som den allra varmaste kalendermånaden som observerats på ön. Och det med en mycket stor marginal. Det tidigare rekordet för månadsmedeltemperatur där var +2,9° från augusti 1932 följt av +2,8° i september 1930. För årets september var månadsmedelvärdet hela +4,1°.

Nästan lika milt var det vid den lilla ön Ostrov Vize (startår 1945) väster om Ostrov Golomyanny. Där sattes nya dagliga temperaturrekord oavbrutet från den 14 augusti fram till den 10 september. Bortsett från den 11, 18, 21 och 27-30 september noterades nya dagliga temperaturrekord under hela månaden. Även här det blev det förutom ett nytt septemberrekord (+6,6° den 12) även en ovanligt stor marginal till den näst varmaste septembermånaden. I år var månadsmedelvärdet +3,3° vilket kan jämföras med de +1,7° som uppmättes i september 2012. Årets septembermånad blev "bara" den näst varmaste kalendermånaden som observerats. Den allra varmaste noterades månaden innan där. I augusti 2020 var månadsmedeltemperaturen vid Ostrov Vize nämligen +4,5°.

Temperaturavvikelse i september 2020 för Arktis (vänster) och Antarktis (höger) jämfört med perioden 1981-2010.
Temperaturavvikelse i september 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Största säsongsmaximumet av havsis sedan 2014

Vid månadens inledning fanns det lite mer havsis än normalt kring Antarktis. Den 28 inföll det årliga säsongsmaximumet. Totalt omgavs kontinenten då av 18,95 miljoner km² havsis. För att finna ett större säsongsmaximum får vi gå tillbaka till 2014 som även hade det största maximumet som observerats.

September är den första "vårmånaden" på Antarktis. Det var inget som märktes vid den argentinska forskningsstationen Base Orcadas (Sydorkneyöarna, startår 1957) som på morgonen den 3 noterade ett nytt köldrekord för september. Temperaturen sjönk då som lägst till -32,1° vilket därmed överträffade det tidigare rekordet på -30,8° från 1972. Månadens lägsta temperatur stod Dome Fuji (3810 möh) för som med -77,2° den 10 var kallast på jorden i september. Nästan lika kallt, -76,4°, var det vid Concordia (3232 möh) den 17. 

Högsta temperaturen på 3,8° noterades vid Vernadsky den 24. Ett lika högt värde uppmättes den 10 vid Base San Martin men värdet förefaller något tveksamt. 

Sydamerika - Nytt nationellt värmerekord i Paraguay

Allra varmast var det med 45,5° i Pozo Hondo i Paraguay den 26. Enligt klimatologerna Kapikian och Herrera är värdet nytt absolut nationellt värmerekord för Paraguay. Det tidigare rekordet för Paraguay på 45,0° uppmättes i Prats Gill den 14 november 2009 medan det tidigare septemberrekordet på 43,8° från Nueve Lunas uppmättes så sent som 2019.

Den 30 uppmättes 44,1° i Agua Clara i Brasilien. Värdet är enligt uppgift nytt nationellt septemberrekord för Brasilien. Det tidigare rekordet på 43,5° uppmättes i Poxoréo så sent som den 17 september 2019. 

I Argentina uppmättes 44,6° i Ingeniero Juarez den 26. Ifall värdet bekräftas är det nytt nationellt septemberrekord för Argentina.

Som kallast var det -17,3° i Lago Chungara (4570 möh) i Chile den 3. I grannlandet Peru uppmättes samma morgon -15,8° i Chuapalca (4204 möh). 

Månadens största regnmängd på 145 mm uppmättes vid två tillfällen. först den 3 i Samaná och sedan den 26 i Turbo. Båda stationerna är belägna i Colombia. Den 21 föll 147 mm i Alta da Boa Vista i Brasilien men värdet förefaller möjligen något osäkert.

Afrika - Varmt väder dominerade

I Afrika var det överlag varmare än normalt om än med regionala variationer. I Nordafrika var månaden på flera håll 2-3 grader varmare än normalt. I Egypten till och med 3-4 grader från normalen. Månadens högsta temperatur blev 45,7° och uppmättes först den 2 i Illizi och senare den 24 i In-Salah. Båda stationerna är belägna i Algeriet.

I Västafrika däremot var det 0-1 grader kyligare än normalt. Detta hör förmodligen ihop med att den västafrikanska monsunen i år varit stark vilket bidrar till att hålla nere temperaturerna. Månadens lägsta temperatur stod som så många gånger förr den höglänta stationen Buffelsfontein (1783 möh) i Sydafrika för. Där var det -8,7° som lägst på morgonen den 27.

Australien/Oceanien - Varm eller mycket månad i Australien

Den första vårmånaden september blev en mycket varm månad i Australien. Temperaturöverskotten var i de inre delarna allmänt 2-3 grader över vad som är normalt. Lokalt var överskotten hela 3-5 grader från vad som är normalt. För delstaten Western Australia var detta den allra varmaste septembermånaden som observerats. Det tidigare rekordet var från 2014. I delstaterna Northern Territory, Queensland och South Australia var detta den näst varmaste september som observerats. Endast september 2013 var varmare i dessa delstater. 

Månadens högsta temperatur blev 41,8° uppmätt i Mandora i Western Australia den 14. Månadens lägsta temperatur blev -8,1° och uppmättes vid två tillfällen. Först den 1 i Perisher Valley i New South Wales och senare den 26 i Thredbo i samma delstat.

Nya Zeeland - Tangerat köldrekord för september i Christchurch

I Nya Zeeland var det inte fullt lika stor dominans av värme som i grannlandet Australien. Där var månaden i huvudsak 0-1 grader kyligare än normalt på den södra delen av Sydön. I övrigt var det 0-1 grader varmare än normalt i landet. Månadens lägsta temperaturer noterades den 2-4, 12 och den 29-30. Kallast var det i Middlemarch som den 2 uppmätte -7,5°. I Christchurch på Sydöns ostkust noterades extremt låga temperaturer på morgonen den 12 och den 30. Vid det första tillfället var det -4,7° som lägst. Den 30 tangerades stadens gällande köldrekord för september på -4,8° från 1919. Temperaturmätningarna i Christchurch inleddes 1863.

Över en stor del av Sydön samt i den södra delen av Nordön föll betydligt mer nederbörd än normalt. Över den norra delen av Nordön var det däremot torrt. Månadens största nederbördsmängd blev 239 mm och uppmättes den 13 vid den nederbördsrika stationen Milford Sound.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.