November 2020 - Intensiv avslutning av den atlantiska orkansäsongen

Enligt Copernicus Climate Change Service blev november 2020 med god marginal den hittills varmaste novembermånaden globalt. Mycket stora värmeöverskott förekom i den ryska delen av Arktis och havsisens utbredning var fortfarande mycket låg för årstiden. Det blev en dramatisk avslutning på den atlantiska orkansäsongen med de kraftfulla orkanerna Eta och Iota. Filippinerna drabbades av den tropiska orkanen Vamco med minst 70 dödsoffer. Vid Medelhavet förekom flera tillfällen med mycket kraftigt regn, inte minst på Sardinien i slutet av månaden.

 

Global temperaturanomali i november 2020
Global temperaturanomali (vänster bild) i november 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var november 2020 globalt sett den hittills varmaste novembermånaden. Marginalen till de näst varmaste novembermånaderna 2019 och 2016 var 0,13°. För Europas del var årets månad tillsammans med november 2009 den näst varmaste efter rekordmånaden november 2015.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till november 2020
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till november 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive novembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Skyfall över Sardinien

Kartan över medellufttrycket i Europa visar en utpräglad sydvästlig luftström över norra Europa, medan ett område med högt tryck täckte de sydöstra delarna av kontinenten.

Medellufttryck i Europa i november 2020
Medellufttryck i Europa i november 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Denna strömning gav stora temperaturöverskott i framför allt Nordeuropa, medan det i sydost var mer normala temperaturförhållanden i medeltal.

I exempelvis Norge var det på nationell nivå den tangerat varmaste novembermånaden tillsammans med november 2011. I Danmark är det bara november 2006 som varit varmare än årets upplaga.

Sydvästströmningen över Nordeuropa gav även mycket nederbörd i framför allt sydvästra Norge. Där fick exempelvis stationen Sviland (med mätningar sedan 1895) i Rogaland fylke nytt novemberrekord med 482 mm sammanlagt. Enligt den norska vädertjänsten blev årets november på nationell basis den nionde nederbördsrikaste.

Varmaste novemberdagarna i Finland

Det var inte bara i Sverige det förekom rekordhöga temperaturer i början av månaden. Det finländska novemberrekordet slogs flera gånger och landade till slut på 16,6° i Mariehamn på Åland den 6 november. Innan årets november var rekordet 14,3° från år 2015. Det är anmärkningsvärt att nationella värmerekord slås med en sådan marginal.

Den 16 november rapporterades 29,9° från Vélez-Málaga i Spanien, medan Vorkuta i den nordöstra delen av europeiska Ryssland hade -26,8° den 13 november. Detta är en mycket blygsam minimitemperatur för Europa. De allra flesta novembermånader sjunker temperaturen under -30° någonstans i Europa och några gånger till och med under -40°.

Kraftiga regn i Sydeuropa

Även om det på det hela taget var rätt torrt i Mellan- och Sydeuropa, så förekom vid flera tillfällen kraftiga regn i Medelhavsområdet. Detta är inte så ovanligt under hösten. Det kraftigaste var sannolikt ett regn som berörde Sardinien i slutet av månaden. På den nordöstra delen av ön fick Oliena 501 mm och Dorgali Filetta 446 mm den 28 november.

Kraftiga regn berörde till exempel även Kreta där det föll över 250 mm på ett par ställen den 10 november. 

Nordamerika - Mycket kraftiga novemberorkaner

I ett band över mellersta Kanada var november 2020 lite kallare än normalt. Annars var det högre temperaturer än normalt som dominerade i Nordamerika. De största temperaturöverskotten återfanns i västra och norra Alaska med drygt fem grader över det normala för referensperioden 1961-1990.

För den kontinentala delen av USA så var årets november den fjärde varmaste och några delstater hade sin näst varmaste.

I Mexiko hade stationerna San Fransisco och Tubares 44,8° den 5 november. Den hydrologiska stationen Huites rapporterade den 2 och 3 november ytterligare något högre temperatur med 45,0°. Detta är mycket höga temperaturer för att vara i november. 

Den 19 november sjönk temperaturen till -40,3° i Mayo i det kanadensiska Yukonterritoriet. Samma dygn rapporterades från andra sidan gränsen till Alaska -40,6° nära Chicken.

Mycket kraftiga tropiska orkaner

I början av november gick den mycket intensiva tropiska orkanen Eta in mot Nicaragua som en kategori 4-orkan. Efter tillfällig försvagning fick Eta ny kraft och passerade under en slalomliknande bana både Kuba och Florida. Från Miramar i Florida rapporterades då 342 mm den 8 november.

Den tropiska orkanenen Etas bana
Den tropiska orkanenen Etas bana i november 2020. Källa WMO. Förstora Bild

Säsongens allra kraftigaste orkan på Atlanten blev Iota som först ställde till mycket stor förödelse på den colombianska ön Providencia. Iota nådde upp till kategori 4 och drog den 16-17 november in mot Nicaragua på ungefär samma bana som Eta tidigare i månaden.

Asien - I allmänhet varmare än normalt

I större delen av Asien var det varmare än normalt under november 2020. I Sibirien hade man på många håll temperaturöverskott på fem grader eller mer. Men i Asien fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller främst i ett område från Kazachstan ner mot Pakistan och norra Indien.

Den 16 november uppmättes 38,4° i Kupang och Sumbava, båda stationerna i Indonesien. Den 18 november hade Ojmjakon i östra Sibirien -46,7°.

Tropiska orkaner

Flera tropiska cykloner berörde Ostasien under november. Alldeles i början av månaden gick Goni in över Filippinerna som en mycket kraftfull kategori-5 orkan med vindhastigheter som har uppskattats till 170 knop. Goni tappade dock snabbt i styrka. 

Filippinerna drabbades av orkanen Vamco med minst 70 dödsoffer. I samband med detta rapporterades 356 mm från Tanay den 11 november. Vamco drog senare in över Vietnam som redan tidigare fått mycket regn under säsongen.

Omkring den 25 november gick den tropiska orkanen Nivar in över södra Indien med regnmängder runt 300 mm på sina håll.

Arktis - Mycket stora temperaturöverskott i främst ryska Arktis

Det var varmare eller mycket varmare än normalt i praktiskt taget hela Arktis. Det gäller i synnerhet den ryska delen, där det från Tajmyrhalvön och upp mot Frans Josefs land var temperaturöverskott på omkring 15 grader från referensperioden 1961-1990. I begränsade delar av Grönland och kanadensiska Arktis var det lite kallare än normalt.

Den 3 november var det 10,7° i Nuuk på Grönland. Också värt att nämna är en temperatur på 9,4° vid Reindalspasset på Svalbard den 12 november. Det är en relativt ny automatstation och innebär nytt värmerekord för november för Svalbard.

Inne på den grönländska inlandsisen hade Geosummit (3208 möh) -56,9° den 15 november. I lägre höjdnivåer var det -39,8° vid Thomsen River i kanadensiska Arktis den 27 november.

Fortfarande mycket låg isutbredning för årstiden

Efter havsisens mycket låga utbredning i oktober, så växte den raskt till i början av november. Senare under månaden avtog tillväxttakten. För november som helhet var havsisens utbredning den näst lägsta efter november 2016.

Havsisens utbredning i Arktis januari-november 2020
Havsisens utbredning i Arktis januari-november 2020 jämfört med åren 2012 och 2016. 2020 ljusblå linje, 2016 violett linje och 2012 streckad linje. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Antarktis - Stor utbredning av havsisen 

Temperaturmässigt var Antarktis uppdelat i ett kallt Västantarktis och ett varmt Östantarktis. Det var lite varmare än normalt även på Antarktiska halvön och där rapporterade Base Marambio 10,8° på månadens första dag. Den 2 och 5 november var det -60,0° vid Dome Fuji (3810 möh).

Under hela november låg utbredningen av havsisen runt Antarktis över långtidsmedelvärdet, och utbredningen var klart större än den för november 2019.

Temperaturanomali i polarområden i november 2020
Temperaturavvikelsen i november 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - La Niña i Stilla havet

I Sydamerika var det en dominans av områden med varmare väder än normalt under södra halvklotets avslutande vårmånad. Men i nordöstra delen var det lite kallare än normalt. Det var även kallare än normalt i havet väster om Sydamerika, vilket är typiskt för den La Niña som råder.

Den 19 november rapporterades -16,0° från Lago Chungará i Chile (4570 möh). Följande dygn hade Chuapalca i Peru (4200 möh) -17,3°.

Från Rivadavia i Argentina rapporterades 45,5° den 25 november. Detta är en station som ofta sticker ut med högre temperaturer än närliggande stationer, men den brukar publiceras av den argentinska vädertjänsten. Den 8 november hade Luis Maria Arga¨ña i Paraguay 44,3°.

I början av november förekom skyfall och översvämningar i Brasilien, i synnerhet i delstaten Pernambuco där det enligt lokala myndigheter uppmättes 289 mm regn i Sanharó den 2 november. Den 18 november rapporterades 264 mm från stationen Medio San Juan i Colombia. Under månaden rapporterades om utbredda jord- och lerskred i Colombia i samband med utdragna och kraftiga regn .

Afrika - Tropisk cyklon över Somalia

Även i Afrika var det en dominans av områden med högre temperatur än normalt. Men det fanns även områden som hade kallare än normalt, främst i den nordöstra delen. Avvikelserna från det normala höll sig i allmänhet inom två grader.

I början av november förekom mycket höga temperaturer i de södra delarna av kontinenten. Den 8 november rapporterade Tete i Mocambique 45,4° och Makatini i Sydafrika 44,4° samma dygn. Den 24 november rapporterades -2,7° från Naama i Algeriet (1166 möh).

Tropisk cyklon över Somalia

Omkring den 22 november gick den tropiska cyklonen Gati in över Somalia som den kraftigaste som hittills drabbat landet. Somalia var även i övrigt drabbat av kraftiga regn och översvämningar under månaden.

Australien/Oceanien - Rekordvarm november i Australien

För Australien som helhet var november 2020 rekordvarm. Jämfört med den hittills varmaste november 2014, var den nationella månadsmedeltemperaturen nu 0,4° högre. Månaden var inte bara mycket varm i Australien utan även mycket torr med bara lite drygt halva den normala månadsmängden på nationell basis. I synnerhet i de centrala och östra delarna av Australien var det torrt eller mycket torrt.

Den allra högsta temperaturen var 48,0° i Andamooka i delstaten South Australia, vilket dessutom är novemberrekord för delstaten. Den lägsta var -3,7° i Mount Hotham i delstaten Victoria den 6 november.

Varmt och blött i Nya Zeeland

Det var en regnig eller mycket regnig november i stora delar av Nya Zeeland. Det gäller inte minst på Nordön, där bland annat huvudstaden Wellington hade sin allra regnigaste november. Den största regnmängden under ett dygn rapporterades från Napier med 242 mm den 9 november.

Det var även en övervägande varm månad i Nya Zeeland, och där har man nu haft 46 månader i rad med en nationell månadsmedeltemperatur över det normala.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.