November 2017 - Kallt i Kanada men mest milt i Eurasien

Medan kallt väder dominerade november i norra USA och Kanada blev det en övervägande mild månad i Eurasien. I slutet av månaden förekom dock för årstiden extremt kallt väder i Sibirien. Precis som under de senaste tre månaderna var det en tropisk orkan som stod för den största väderdramatiken. I Vietnam omkom drygt 100 människor när orkanen Damrey drog in där i början av månaden.

Global temperaturavvikelse (vänster bild) i november 2017 samt för Europa (höger bild)
Global temperaturavvikelse (vänster bild) i november 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Global temperaturanomali

November 2017 blev globalt sett den tredje varmaste novembermånaden som observerats enligt Copernicus Climate Change Service. Varmast var 2016 års novembermånad som var marginellt varmare än november 2015.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till november 2017.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till november 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive novembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Mild månad i nordost

Temperaturmässigt blev november mild eller i den nordöstra delen mycket mildare än normalt. I trakterna kring Uralbergen var temperaturöverskotten 4-6 grader. I Sydeuropa liksom på Island blev det en normal eller en lite kyligare novembermånad än brukligt.

Inte förrän sena eftermiddagen den 30 november uppmättes månadens lägsta temperatur i Europa på -34,4°. Det svenska köldhålet Nikkaluokta stod för denna notering.

Månadens högsta temperatur på 27,9° uppmättes den 1 i Almonte i Spanien. Nästan lika varmt var det den 4 i Usini på Sardinien som då kom upp i 27,8°.

I södra Norge noterades för årstiden extremt höga temperaturer den 2. I Oksøy fyr (startår 1864), Landvik (startår 1957) samt Kjevik (startår 1939) överträffades de gamla novemberrekorden från 2006. Kjeviks värde på 17,1° samt Landviks på 16,8° innebar nytt fylkesrekord för Vest-Agder samt Aust-Agder. De gamla fylkesrekorden från 2006 löd på 15,5° samt 16,3°.

Grekland drabbades av oväder i mitten av månaden

I mitten av månaden bildades ett intensivt lågtryck i farvattnen kring Italien och Grekland vilket gav stora mängder regn där i den regionen. De kraftiga regnen ledde till översvämningar och drygt ett tjog människor miste livet till följd av ovädret. På 24 timmar uppmättes 219 mm den 16 i Dion Peria samt 182 mm i Rizomata samma dygn. Ytterligare ett antal stationer i Grekland noterade dygnsmängder på över 100 mm den 16. Även i Italien och Makedonien föll lokalt ymnigt regn. Exempelvis fick Pescara i Italien 137 mm på 24 timmar den 15 medan Skopje-Petrovec i Makedonien noterade 155 mm.

Förutom de kraftiga regnen i Grekland, Italien och Makedonien uppmättes stora mängder på andra håll under månaden. Exempelvis rapporterades 158 mm på 24 timmar från den franska stationen Mont Aigoual den 5. På Balearerna (Mallorca) drabbades man den 8-9 av stora mängder regn. Artà fick då 148 mm på 24 timmar. 

Stormen Ylva gav blåst och kraftig nederbörd i Norge och Sverige

Den 22-24 drog ett intensivt lågtryck, namngivet Ylva av den norska vädertjänsten, in över Norge och Sverige. Den högsta byvinden uppmättes vid Narvik-Fagernesfjellet i Nordland fylke där man registrerade 47,5 m/s. I samband med Ylva föll kraftig nederbörd i delar av Norge vilket renderade i nya lokala dygnsnederbördsrekord. Mest föll då i Maudal (startår 1946) i fylket Rogaland som uppmätte 112 mm. I Søyland (startår 1902) i samma fylke tangerades novemberrekordet på 108,0 mm från 2005, medan Plassen (startår 1901) i Hedmark fylke fick 34 mm vilket räckte för att slå det tidigare novemberrekordet på 33 mm från 1979.

Medellufttryck över Europa i november 2017
Medellufttryck över Europa i november 2017 Förstora Bild

Nordamerika - Kallt väder dominerade i Kanada

Medan kylan dominerade i Kanada var det övervägande milt eller mycket milt västra USA, norra Mexiko samt en stor del av övriga Centralamerika. De allra största temperaturöverskotten återfanns kring gränstrakterna mellan USA och Mexiko där det var drygt 5 grader varmare än normalt. För stationer med längre mätserier, exempelvis Phoenix (startår 1895) i Arizona, Las Vegas (startår 1937) i Nevada, El Paso (startår 1887) i Texas och Palm Springs (startår 1922) i Kalifornien var detta den allra varmaste novembermånaden som observerats.

 Den 2-6 uppmättes extremt höga temperaturer för årstiden i delstaten Texas. Flera nya novemberrekord uppmättes då. Exempelvis slog Hillsboro då sitt gamla rekord från 1948 då man den 3 rapporterade 33,9°. Det gamla löd på 32,8°. I Dallas Fort Worth (startår 1898) hade man tre dygn med temperaturer på minst 32,2° i november. Varmaste dygnen blev den 2 och den 5 då temperaturen kom upp i 34,4° där. Det gamla novemberrekordet för Dallas Fort Worth var 31,7°. 

I slutet av månaden noterades exceptionellt höga temperaturer i sydvästra USA. I Camarillo i Kalifornien och Denver i Colorado (startår 1872) var det såpass varmt att de gamla novemberrekorden slogs vilket får ses som mycket anmärkningsvärt då värdena noterades såpass sent i månaden. Den 22 uppmätte Camarillo 37,2° vilket överträffade stationens tidigare novemberrekord på 36,7° vilket noterats dels den 1-2 november 1997 samt den 5 november 2012. I Denver uppmättes 27,2° den 27 vilket är den högsta novembertemperatur som observerats där. Det gamla novemberrekordet på 26,7° var från 2016 och 2006. Månadens högsta trovärdiga temperatur uppmättes emellertid i Choix i Mexiko den 6 då temperaturen nådde upp i 41,3°

I stora delar av Kanada blev det däremot en kall novembermånad. Temperaturunderskotten uppgick på flera håll till 2-4 grader från de normala, främst i landets västra delar. Lokalt förekom dock ännu större underskott i gränstrakterna till Alaska. Månadens lägsta temperatur i Nordamerika uppmättes den 21 då Chicken i Alaska uppmätte -43,9°. Nästan lika kallt var det den 27 då Mayo i kanadensiska delstaten Yukon rapporterade -43,5°.

Ett kalluftsutbrott den 9-11 gav upphov till för årstiden mycket låga temperaturer i nordöstra USA. I Central Park i New York uppmättes -4,4° lördagen den 11 november. Den 9 november 1976 uppmättes en lika låg temperatur som under lördagen. För att finna en lägre temperatur så tidigt på säsongen får man dock gå tillbaka ända till den 5 november 1879 då temperaturen sjönk till -5,0° där.

De riktigt stora nederbördsmängderna saknas ofta i november i Nordamerika. Emellertid föll det 180 mm den 16 i Four Trees i Kalifornien. 

Tropiska cykloner - Kortlivad Rina

En kortlivad tropisk storm bildades i november på Atlanten. Enligt preliminära uppgifter behöll stormen, namngiven Rina, sin tropiska karaktär så långt norrut som 44,9°N. Ifall efteranalysen av Rina bekräftar denna latitud får man gå tillbaka ända till 1966 för att finna en tropisk storm eller orkan som befunnit sig längre norrut i november månad.

I östra Stilla havet var det däremot fritt från tropiska stormar i november vilket inte är alltför ovanligt så här års.

Asien – Extrem kyla i Sibirien i slutet av månaden

Större delen av Asien fick temperaturöverskott. Riktigt milt var det i ostligaste Sibirien där det var drygt 10 grader varmare jämfört med en normal novembermånad. Områden med temperaturunderskott på 2-4 grader förekom dock i ett område kring Okhotska havet. Även i delar av Indien och Pakistan, delar av östra Mongoliet och Japan samt västra Turkiet rapporterades temperaturer som var  under de normala för månaden.  

På månadens första dag uppmätte Mekka i Saudiarabien novembers högsta temperatur på 40,0°. Den 1 raporterades även extremt höga temperaturer över 30° i de forna Sovjetrepublikerna Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirghizistan där nya novemberrekord noterades (enligt Geoclimat). I Uzbekistans huvudstad Tasjkent (startår 1881) uppmätte man 31,7° den 2 vilket slog det gamla novemberrekordet på 31,1° från 1907. Också i sydöstra Kazakstan noterades nya novemberrekord för tre stationer med minst 100 års mätningar på nacken.

Den 3 november noterades mer än ett dussin nya novemberrekord i södra Sibirien. Allra varmast var det då i Kyzyl-Ozek med 24,0°, en verkligt imponerande notering för att vara i början av november.

Det var inte bara mildväder som rådde i Asien i november. I slutet av månaden noterades för årstiden extremt låga temperaturer i östra Sibirien. Allra kallast var det den 28 då Delyankir uppmätte -56,3°. Detta är den lägsta temperatur som observerats i Asien i november månad sedan 1997 då Olenek rapporterade -56,6°. 

Orkanen Damrey vållade stor förstörelse i Vietnam

Tre tropiska cykloner, namngivna Damrey,  Haikui och Kirogi, bildades under månaden. Samtliga tre bildades i Sydkinesiska havet. 

Det tropiska lågtryck som ”födde” Damrey gav ifrån sig kraftigt regn på Filippinerna vid månadsskiftet oktober-november. Exempelvis fick Calapan totalt 401 mm på 48 timmar varav 264 mm föll på 24 timmar den 1. Den 3 nådde Damrey orkanstyrka och nådde senare samma dag sin kulmen då det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center uppgraderade Damrey till en kategori 2 – orkan. Den 4 drog orkanen in över Vietnam där den orsakade stora skador och krävde drygt 100 vietnamesers liv. Stora mängder regn föll i samband med Damreys framfart. Enligt Floodlist föll minst 1000 mm regn på 48 timmar vid nio stationer i Vietnam mellan den 3 och den 5 november. Tra My ska enligt uppgift ha fått 1470 mm regn under denna tidsrymd. Allra mest ska ha fallit i A Luoi där man enligt Floodlist fick 751 mm på 24 timmar den 4-5 november. Quang Ngai rapporterade 315 mm på 24 timmar den 4-5 svensk tid.

I samband med det tropiska lågtrycket TD-29 i Thailändska Golfen den 3-5 föll stora mängder regn i Malaysia med mängder på 200-300 mm på 24 timmar. Butterworth fick 385 mm den 4 och enligt Floodlist noterades 458 mm i Lahar Ikan Mati den 5.

Den 10 bildades ytterligare en tropisk storm, Haikou, i Sydkinesiska havet men denna blev dock mycket kortlivad, svag och höll sig ute över öppet vatten.

Den 19-20 drog den tropiska stormen Kirogi in över Vietnam där det lokalt föll kraftigt regn. Hue fick 220 mm på 24 timmar.

I slutet av månaden drabbades Malaysia och Thailand av ymniga regn. Tha Sala Nakhon Si Thammarat i sydöstra Thailand uppmätte 330 mm den 29.

En tropisk storm på norra Indiska oceanen

Den 29 bildades den tropiska stormen Ockhi i Indiska Oceanen precis utanför Indien och Sri Lanka vilket gav upphov till en del regn i de här regionerna. Ockhi intensifierades snabbt och uppgraderades sent den 30 svensk tid till en orkan. Mer om Ockhi i decemberkrönikan.

Arktis – Mild eller mycket mild novembermånad

Hela Arktis dominerades av milt väder under november. De största temperaturöverskotten på 8-10 grader över det normala återfanns i ryska Arktis samt kring Berings sund där havsvattnet fortfarande var öppet. Vid Utqiagvik (Barrow) var detta den allra varmaste novembermånaden som observerats. Det gamla rekordet från 1950 slogs med en hel grad. Temperaturmätningarna i Utqiagvik inleddes 1920.  

Havsisen i och omkring Arktis växte som brukligt till sig. Dock var isläget extremt lindrigt i Chukchihavet. På månadens sista dag var havsisens utbredning i Chukchihavet och Berings hav den absoluta lägsta som observerats.

Havsisens utbredning i Chukchi och Berings hav den 30 november 1978-2017
Havsisens utbredning i Chukchihavet och Berings hav den 30 november 1978-2017. Källa: Rick Thoman of the NOAA National Weather Service Alaska Region Förstora Bild

Vid månadens slut var havsisens utbredning i Arktis den fjärde lägsta som observerats efter åren 2016, 2006 och 2010.

Månadens lägsta temperaturnotering stod Geosummit (3280 möh) på Grönland för, där temperaturen sjönk till -56,1° den 21. På lägre höjd var det däremot som kallast i Eureka C med -41,7° den 13.

Den högsta temperaturen noterades i slutet av månaden då ett högtryck gav föhnvindar i sydvästra Grönland. Sisimut (Holsteinsborg lufthavn) rapporterade då 13,6° den 28 vilket blev månadens högsta temperatur. Nästan lika varmt var det i Narsarsuaq där man kom upp i 13,5° samma dag.

På Svalbard var månaden inte bara mycket mild utan även osedvanligt torr. Både Svalbard lufthavn (startår 1975) och Ny-Ålesund (startår 1972) upplevde sin torraste novembermånad med 1,9 mm respektive 0,1 mm.

Sydamerika – Fortsatt kallt längs Perus kust

Havsvattnet utanför Perus kust fortsatte att vara betydligt kallare än normalt. En svag La Niña utvecklades under månaden vilket bidrog till de negativa temperaturavvikelserna. Lokalt var temperaturunderskotten där 2-3 grader lägre än normalt. Även i södra och mellersta Argentina samt de södra delarna av Uruguay och Paraguay var månaden kallare än vad som är normalt, lokalt 1-2 grader lägre än under en normal novembermånad. I Brasilien fortsatte det däremot att vara varmare än normalt med i allmänhet 2-3 graders temperaturöverskott på många håll i den norra delen. Kring Amazonflodens delta förekom dock lokala överskott på omkring 4 grader.

I mitten av månaden uppmättes extremt höga temperaturer i Argentina. Allra varmast var det den 15 i Catamarca där temperaturen kom upp i 45,2°. På andra plats kom Santiago del Estero med 44,5°.

Höjdstationerna i Peru stod som så många gånger förr för månadens lägsta temperatur i november. Den 1 noterades -16,2° i Chuapalca. Värdet är dock preliminärt då de allra kallaste stationernas värden vanligen inkommer i efterhand.

Den 1 rapporterade Shamboyacu i Peru en regnmängd på 167 mm under endast 4½ timme. Stationens tidigare novemberrekord på 106 mm var från 2000. Det ymniga regnet fick floden Ponaza att nå ett nytt ”all time high” (5,70 m). Den gamla rekordnivån på 4,78 m härrörde från mars 2007.

Månadens största regnmängd i Sydamerika blev dock 200 mm och uppmättes den 10 i Puerto Caicedo i sydvästra Colombia. Värdet är med god marginal nytt novemberhögsta för stationen. Den tidigare högstanoteringen härrörde från 1985 då det föll 130,5 mm där.

Afrika - Temperaturmässigt stora likheter med oktober

För månaden som helhet var det modesta avvikelser åt båda hållen på den väldiga kontinenten och påminde till en stor del om de som rådde under oktober. Exempelvis hade större delen av Nordafrika precis som i oktober lite kallare än genomsnittet, bland annat i Algeriet.

I mitten av månaden drabbades Sydafrika av osedvanligt kallt väder. I höglänt terräng föll nederbörden som snö. För tre stationer med medellånga mätserier om drygt 55 år noterades rekordlåga maximitemperaturer för november. Månadens lägsta temperatur stod höghöjdsstationen Buffelsfontein (1783 möh) i Sydafrika för där temperaturen sjönk till -6,1° den 7.

Månadens högsta temperatur uppmättes den 1 i Linguere i Senegal där man uppmätte hela 44,8°

Enligt den franska sidan Geoclimat noterades ett nytt novemberrekord i Praia på Kap Verdeöarna den 2 november då temperaturen steg till 35,2° där. Enligt Geoclimat noterade ögruppen Comorerna nordväst om Madagaskar nytt absolutrekord den 15 när Hahaya uppmätte 36,0° där. Det tidigare rekordet på 35,6° härstammade från december 2016.

Den franska ön Reunions sydöstra delar drabbades av ymniga regn strax före mitten av månaden. Le Baril uppmätte totalt 740 mm den 12-15 varav 295 mm den 13 vilket även blev Afrikas största dygnsmängd under november månad.

Australien/Oceanien – Extremt varm månad på Nya Zeeland

I sydöstra och lokalt även i sydvästra Australien förekom temperaturöverskott på 2-3 grader från normalvärdena för 1961-1990. I norra Australien var det däremot en kylig novembermånad med temperaturunderskott på 0-2 grader.

Månadens högsta temperatur blev 45,1° uppmätt i Marble Bar i delstaten Western Australia den 22 november. Månadens lägsta temperatur stod Thredbo i New South Wales för där temperaturen sjönk till -6,5° den 4. Värt att notera är att i delstaten South Australia uppmättes denna dag -2,3° i Keith. Detta är den näst lägsta novembertemperatur som observerats i delstaten. Endast i november 2013 uppmättes ett lägre värde på -2,4°, även det i Keith. 

Rekordvarm novembermånad på Tasmanien

November blev en exceptionellt varm månad på Tasmanien. På delstatsnivå slogs det gamla novemberrekordet från 2000 för medeltemperaturen med en halv grad. Hobart (startår 1882) noterade en rekordhög medeltemperatur. Därmed förpassades det tidigare rekordet från 1921 till en andraplats och det med hela 1,2°. Även i Iarapuna (startår för temperatur 1912) blev månaden rekordvarm men marginalen till den näst varmaste novembermånaden var dock modesta 0,2°. Månaden var torr eller mycket torr på Tasmanien. Iarapuna (startår 1908 för nederbörd) upplevde sin absolut torraste novembermånad.

Även i delstaten Victoria i södra Australien var det en osedvanligt varm novembermånad som endast överträffades av 2009 års dito. I Victoria, liksom i den angränsande delstaten New South Wales, föll stora mängder regn den 16-18 vilket innebar att några stationer med drygt 130 år långa mätserier noterade nya dygnsnederbördsrekord för november. Detta gäller för exempelvis Heatchcote och Canary Island i Victoria samt Balranald och Blackville i New South Wales. Den 16 föll det även mycket regn i South Australia vilket ledde till att två stationer med drygt 110 års mätningar på nacken noterade nya novemberrekord. 

La Niña-förhållanden gav varmt och torrt väder på Nya Zeeland

På Nya Zeeland blev det en övervägande varm vårmånad och för landet som helhet var detta den sjätte varmaste novembermånaden. Cromwell på Sydön rapporterade för första gången 12 dygn i följd (19-30 november) en maximitemperatur på minst 25,0°. Det tidigare novemberrekordet var åtta sådana dygn och inträffade 1974. Den 23 uppmätte stationen 33,3° vilket är den högsta vårtemperatur som observerats där. Värdet var även november månads högsta temperatur på Nya Zeeland. För Cromwell (startår 1949) och Lauder (startår 1924) var månaden som helhet rekordvarm.

Månaden var inte bara övervägande varm utan även torr i praktiskt taget hela landet, i den nordöstra delen av Sydön samt den sydöstra delen av Nordön till och med en mycket torr månad. På många håll i området föll där bara några få millimeter. I Orari (startår 1897) uppmättes ingen nederbörd alls vilket var första gången under en kalendermånad. För ytterligare fem stationer (Levin, Christchurch, Hanmer Forest, Ashburton och Waimata), alla med mer än 100-åriga mätserier, var detta den torraste novembermånaden som observerats. Det torra vädret gjorde också att solen lyste i överflöd i nästan hela Nya Zeeland. Endast på Nordöns nordsida sken solen mindre än vanligt.

Det högtryck som gav upphov till det extremt varma vårvädret på Nya Zeeland har enligt den nyazeeländska vädertjänsten NIWA två föregångare, nämligen 2010 och 2007. Båda åren såg en utveckling av La Niña. Enligt NIWA har La Niña också varit den huvudsakliga aktören bakom den senaste tidens torra väder i landet. 

Ymnig nederbörd på Hawaii den 27 

I slutet av november drabbades huvudön på Hawaii av ostvindar vilket gav upphov till ymnig nederbörd på öns ostsida där nederbörden förstärktes orografiskt. På de höglänta vulkantopparna belägna på drygt 4000 möh föll nederbörden som snö. Allra mest nederbörd i smält form rapporterades från Saddle Quarry där det den 27 föll hela 417 mm vilket även blev månadens största nederbördsmängd. Ytterligare två stationer på öns ostsida rapporterade 250-300 mm och flera stationer uppmätte mängder på 150-200 mm. På öns västsida däremot föll lite eller ingen nederbörd då de låg i lä för ostvinden.

En tropisk storm i slutet av månaden

På månadens sista dag bildades den tropiska stormen Dahlia söder om Indonesiens huvudö Java. I samband med födelsen av Dahlia föll 213 mm regn på Julön den 29 vilket är den högsta regnmängd som observerats där i november. Tidigare högsta novembervärde var 189 mm från 2016. Mer om Dahlia i decemberkrönikan.

Antarktis – Mycket lite havsis för årstiden

Precis som under november 2016 skedde en snabb avsmältning av havsisen kring Antarktis. Från mitten och resten av månaden var utbredningen av havsis ovanligt låg. På månadens sista dygn var utbredningen av havsis den tredje lägsta som observerats för årstiden. Marginalen till det näst lägsta året, 1986, var dock närmast försumbar och endast november 2016 hade signifikant mindre havsis jämfört med i år vid samma tidpunkt. 

Havsisens utbredning kring Antarktis den 30 november 2017
Havsisens utbredning kring Antarktis den 30 november 2017. I Weddellhavet var det osedvanligt lite havsis under månaden. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC) Förstora Bild

Månadens lägsta temperatur uppmättes den 2 då Dome Fuji rapporterade -58,4° medan Base Esperanza stod för månadens högsta med 12,6° den 7. Temperaturmässigt var det en förhållandevis normal månad med lite mildare väder på Östantarktis och lite kallare än vanligt på Västantarktis.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.