Mars 2022 - Händelserikt på södra halvklotet

Månaden bjöd på flera ovanliga händelser i vädret på södra halvklotet. En stor del av Östantarktis erfor för årstiden rekordhöga temperaturer. I Sydamerika drabbades Petropolis i östra Brasilien åter av en extrem nederbördsmängd då drygt en halv meter regn uppmättes inom en 24-timmarsperiod. I sydöstra Australien föll stora mängder regn. I södra Afrika drabbades Moçambique hårt av den tropiska orkanen Gombes framfart. I Europa var vädret desto lugnare. Samtidigt var lufttrycket ovanligt högt och i Danmark satte man nytt danskt marsrekord. Därtill var månaden på sina håll rekordtorr och rekordsolig.

Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2022 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var mars 2022 den femte varmaste marsmånaden globalt. De varmaste marsmånaderna är från 2016-2017 samt 2019-2020. Men månaden var nästan 0,2 grader kallare än den hittills varmaste marsmånaden globalt som är 2016. Två större köldpoler fanns under mars. Den ena med centrum i Turkiet och den andra, betydligt mindre till ytan, med centrum vid kusten vid Weddellhavet i västra Antarktis.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive marsmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Blött i Spanien och på Island men torrt och soligt i Centraleuropa

För Europa som helhet blev det, enligt Copernicus, en något kyligare vårmånad än normalt (avser normalperioden 1991-2020). Man behöver dock inte gå längre bak i tiden än till 2018 för att finna en marsmånad med större underskott.  

Utifrån normalperioden 1991-2020 dominerade milt vårväder i de nordiska länderna, på Brittiska öarna, i Beneluxländerna samt den norra delen av Frankrike. Månadens högsta temperatur stannade på blygsamma 26,0° i Zumaia i Spanien medan Cartagena hade 25,9° den 14 mars. Därmed blev högsta temperaturen i mars lägre än vad den var i februari (28,5°).

Den 20-21 mars noterades lokala marsrekord i Norge, Sverige, Finland och västligaste Ryssland. Bland annat i Kautokeino (startår 1948) i Norge, Umeå (startår 1858) i Sverige, Utö (startår 1881) i sydligaste Finland och Uktha Kalevala (startår 1936) i Ryssland. 

I Ryssland och ner mot Balkanländerna samt Grekland var det däremot kyligt. Månadens lägsta temperatur på -40,9° uppmättes den 7 mars i Zeleznodorozny vid Uralbergen i Ryssland. 

Medellufttryck i Europa i mars 2022.
Medellufttryck i Europa i mars 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Högtrycksdominans gav mycket soligt och mycket torrt väder på många håll i Europa

Som lufttryckskartan ovan visar dominerades mars av högtrycksväder i en stor del av Europa. Strax innan vårdagjämningen noterades rekordhöga lufttryck på sina håll då ett högtryck med centrum över Danmark kom upp över 1050 hPa. Den 18 mars hade De Bilt i Holland 1045,0 hPa och i Danmark blev det ett nytt nationellt lufttrycksrekord för en marsmånad med som högst 1051,6 hPa. 

Det högtrycksbetonade vädret gav upphov till torrt och soligt väder på många håll i mars. I flera länder sattes många nya rekord för högsta solskenstid och minsta marsnederbörd. Bland länder som redovisar denna form av statistik för nationell nivå finner vi Danmark, Tyskland och Luxemburg som alla hade en rekordsolig marsmånad. För Danmarks del har man mätt solskenstiden från 1920 och framåt. Där var det tidigare solrekordet för mars från 1943. I Tyskland finns data från 1951 och framåt medan det för Luxemburgs del gäller från 1947 och framåt. Också den relativa fuktigheten för månaden som helhet, 59%, var rekordlåg i Luxemburg och slog det tidigare rekordet på 64% från 1948. I Storbritannien (startår 1919) blev det inget nytt solrekord men väl den soligaste marsmånaden sedan 1929.

Motsvarande nationell statistik med avseende på månadsnederbörd visar att Danmark även hade en rekordtorr marsmånad. Det tidigare bottenrekordet var från marsmånaderna 1969 och 1918. Nederbördsstatistik på nationell nivå för Danmark sträcker sig från 1874 och framåt.

I Lettland är det för perioden 1924 och framåt bara mars 1942 som varit torrare. Mars 1942 är annars för svensk del ökänd för sin mycket stränga kyla. I Estland där landstäckande nederbördsdata finns från 1961 och framåt är det bara mars 1964 som varit torrare. I Tyskland var det en av de allra torraste marsmånader som observerats under perioden 1881-2022. Den allra nederbördsfattigaste marsmånaden i Tyskland är från 1929. På delstatsnivå var det dock rekordtorrt i tre delstater i nordöstra delen av landet. 

Kontrastrik månad i Frankrike

Även i flera andra länder i Europa noterades nya solskensrekord och/eller rekordlite nederbörd för mars. Bland annat i södra Sverige, Belgien, Danmark, västra Österrike, delar av Schweiz och nordöstra Frankrike. Kontrasterna var dock stora i Frankrike. Medan det i nordost var rekordsoligt var det samtidigt en mycket solfattig marsmånad i den södra delen. Preliminära data indikerar att det på sina håll där kan vara fråga om nya bottenrekord.

I Ukkel i Belgien finns solskensmätningar från 1887 och framåt. Där var det gamla solrekordet från 1931. Solskenstiden var där även högre än under en normal sommarmånad. Mars var därtill även den torraste marsmånad som observerats. Ukkels (startår 1833) tidigare bottenrekord var från 1993. 

Rekordstora temperaturkontraster mellan dag och natt i Ungern och Slovakien

Det högtrycksbetonade vädret med låg luftfuktighet gav även upphov till stora temperaturskillnader mellan dag och natt. 

I Slovakien förekom ovanligt stora temperaturskillnader mellan dag och natt den 22-24 mars samtidigt som luftfuktigheten lokalt bara var 3-5% som lägst. I Hurbanovo (startår 1901) uppmättes en rekordstor temperaturamplitud på 24,8 grader den 23 mars. Enligt den slovakiska vädertjänsten är det för Hurbanovos del även rekord oavsett tid på året. Ytterligare drygt tio stationer med 60-70 år långa mätserier rapporterade en rekordstor temperaturamplitud den 22-24.

Även i Ungern var det stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Den 24 mars noterades ett nytt nationellt rekord då temperaturskillnaden var hela 31,1 grader. Detta då temperaturen i Szecseny steg från -7,5° på morgonen till som högst 23,6° under dagen. Det tidigare ungerska rekordet på 30,7 graders temperaturamplitud var från februari 1956. 

Extremt blött och solfattigt i Spanien samt södra och västra Island

Kartan över medellufttrycket för Europa i mars visar att Iberiska halvön tidvis utsattes för en sydostlig luftström och hade betydligt mer ostadigt väder.

För några av Spaniens provinser i den östra delen medförde den myckna nederbörden att det blev en rekordblöt marsmånad. Av den information som gått att finna gäller detta för Valencia (data från 1950) och Murcia (data från 1960). I Murcia var marginalen till den näst blötaste marsmånaden från 2020 dessutom stor. För stationen Alhama var det dessutom den blötaste kalendermånaden som observerats sedan nederbördsmätningarna där inleddes 1913. Den tidigare rekordmånaden där var april 1946. I provinsen Valencia var månaden inte bara den allra blötaste marsmånaden som observerats utan även den blötaste oavsett tid på året. Det tidigare rekordet för provinsen var från oktober 2000. Den 23 mars uppmätte Barx 186 mm vilket några dagar senare, den 26 mars, följdes av en mängd på 168 mm.

Även den västra och södra delen av Island hade en mycket ostadig marsmånad. Huvudstaden Reykjavik noterade sin allra blötaste marsmånad. Det tidigare marsrekordet där var från 1923. Årets mars var dessutom den femte nederbördsrikaste oavsett tid på året som observerats. Senaste gången det föll mer nederbörd i Reykjavik var i november 1993 som även är den allra blötaste kalendermånaden som observerats där.

Nordamerika - Mycket varmt slut i västra USA

Mars var i allmänhet lite mildare än normalt i en stor del av Nordamerika. De största temperaturöverskotten återfanns i den västra delen. Även de östra delarna av USA och Kanada hade en månad som var mildare än vanligt medan det i de centrala delarna var en övervikt åt det kyligare hållet.

Den 9-11 mars var det kallt i den nordvästra delen av Klippiga bergen i USA. Ett tjog stationer med korta mätserier på 30-40 år, exempelvis Blackwater (2981 möh) i Wyoming, uppmätte då sina lägsta marstemperaturer. Även ett fåtal stationer med längre mätserier noterade nya marsrekord, däribland Rawlins (startår 1951) i Wyoming. I samband med kylan uppmättes även månadens lägsta temperatur i bergen då temperaturen i det välkända köldhålet Peter Sinks i Utah kortvarigt sjönk till -44,4° den 10 mars.

I slutet av månaden var det mycket varmt i västra USA. Den 26 mars slog Death Valley i Kalifornien sitt gamla marsrekord från 2015 medan Las Vegas i Nevada slog sitt gamla från 2004. I Tooele i Utah med temperaturmätningar från 1896 och framåt var detta den allra varmaste marsdagen som observerats. På månadens näst sista dag, den 30 mars, uppmättes mars månads högsta temperatur i Nordamerika med 46,1° i Gallinas i delstaten San Luis Petosi i Mexiko. Ytterligare två stationer i delstaten, Santa Rosa och Ciudad Valles, rapporterade denna dag 46,0° respektive 45,4°. De höga värdena var resultatet av varma föhnvindar.

Bland större nederbördsmängder hittar vi 219 mm i Fountain i Florida den 18 mars. Gissningsvis blev det skaplig påfyllning av eventuella fontäner där.

Asien - Extremt varm mars i Indien

Vårmånaden mars blev mild eller mycket mild i en stor del av Asien. De största överskotten återfanns bland annat över ostligaste Sibirien samt över Pakistan med omnejd. Pakistan stod även för månadens högsta temperatur då Nawabshah rapporterade 45,5° den 27-28 mars. Mars 2022 var som helhet även den allra varmaste marsmånaden som observerats i landet för perioden 1961 och framåt. Det tidigare marsrekordet var från 2010. Grannlandet Indien hade som helhet sin näst varmaste marsmånad som observerats. Det gällande marsrekordet är från 2010 då det var 0,001° varmare. Data för Indien på nationell nivå finns från 1901 och framåt. 

I Myanmar rapporterade Nyang U en maximitemperatur på 43,5° den 15 mars. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera är detta tangerat nationellt marsrekord. En lika hög temperatur uppmättes för övrigt i landet i mars 2010. 

Ungefär samtidigt, nämligen den 14-16 mars, var det ovanligt varmt i Japan. Flera stationer med korta mätserier noterade då sina högsta marstemperaturer. Även några stationer med långa mätserier slog eller tangerade sina gamla marsrekord, däribland Choshi (startår 1887) i Chiba prefektur sydost om Tokyo medan Miyazaki (startår 1886) i Miyazaki prefektur i södra Japan tangerade sitt rekord från 1945.

Kallt i länderna runt Turkiet

Borta vid Uralbergen var det kallare än normalt men de allra största temperaturunderskotten återfanns i området kring Turkiet. För Turkiets del är det för perioden 1971-2022 bara mars 1987 som varit kallare än i år. Även till Turkiet angränsande länder hade temperaturunderskott, däribland Cypern. På Cyperns grekiska del som hör till Asien var det mycket kallt på morgonen den 14 mars. Uppe i bergen uppmättes -11,1° i Trodos (1725 möh) och -7,6° i Prodromos (1360 möh). Enligt Herrera är båda dessa värden marsrekord för Cypern för obebodda och bebodda platser. Även vid kusten förekom frost. Limassol rapporterade -0,4°. Kylan spred sig ända ned till Saudiarabien där Turaif och Guriat, båda med -3,0° som lägst den 16 mars, var nära Saudiarabiens köldrekord för mars på -3,4° från 1985. Kylan återvände till Cypern den 20 mars då Trodos rapporterade -11,6° och byn Kyperounta (1140 möh) hade -7,6°. 

Månadens lägsta temperatur återfanns som så många gånger förr i Sibirien där Delyankir rapporterade -46,8° på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Sällsynta tropiska cykloner i norra Indiska Oceanen

I början av månaden bildades en kortlivad tropisk cyklon över Bengaliska viken i Indiska Oceanen. Joint Typhoon Warning Center klassade denna som en minimal tropisk storm. Ytterligare ett tropiskt lågtryck bildades senare under månaden. Att tropiska oväder bildas i norra Indiska Oceanen under mars hör inte till vanligheten. Att två tropiska lågtryck gör det är än mer sällsynt. Enligt den indiska vädertjänsten är det första gången de senaste 132 åren som två tropiska lågtryck bildas under en marsmånad. 

Ett par stora regnmängder i Indien

Mars är normalt sett en torr månad även i Asien men ett par stora nederbördsmängder förekom. Den 6 mars uppmättes 200 mm i Sudjarwo Tjondro Negoro i Indonesien. En än större mängd på 406 mm rapporterades från Sohra RKM i Indien den 25 mars men förefaller något misstänkt då grannstationen Sohra vid samma tillfälle "bara" fick 180 mm. En annan stor mängd noterades på månadens sista dag då Mawsynram uppmätte 331 mm.

Arktis - Ovanligt låg lufttryck på Grönland

Efter det ovanligt tidiga säsongsmaximumet på 14,88 miljoner km² den 25 februari minskade utbredningen stötvis och endast mycket långsamt under mars. På månadens sista dag, den 31 mars, var utbredningen den elfte lägsta som observerats.

Den 14 mars noterades ett ovanligt lågt lufttryck på Grönland. Ikermiuarsuk uppmätte klockan 10 svensk tid 934,1 hPa. Det grönländska lufttrycksrekordet är enligt danska vädertjänsten 932,1 hPa och uppmättes i Ukiiviit i mitten av januari 1988. 

Den 16 mars uppmättes hela 6,2° vid Nedre Sassendalen på Svalbard. Detta är den näst högsta temperatur som uppmätts i mars på Svalbard och överträffas endast av ett värde på 6,3° från Svalbard lufthavn i mars 1983. Stationen Hopen (startår 1949) på Svalbard satte samma dag nytt marsrekord med 3,9° vilket därmed slog det tidigare rekordet på 3,6° från 1957. Månadens högsta temperatur i mars stod dock Narsarsuaq på södra Grönland för som den 30 mars kom upp i 11,5°

Även månadens lägsta temperatur, både på låg och hög höjd, uppmättes i slutet av månaden. Den 21 mars rapporterade Summit (ca 3200 möh) på Grönland -61,5° och två dagar senare, den 23 mars, noterades -44,5° vid Isachsen i Kanada.

Temperaturavvikelse i mars 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020.
Temperaturavvikelse i mars 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - "Rekordvärme" över delar av Östantarktis

Havsisen kring Antarktis växte som förväntat till sig under månaden. Inledningsvis var utbredningen av havsisen på en rekordlåg nivå strax under 2 miljoner km². Fram till den 7 mars var utbredningen den lägsta som observerats för årstiden. Till månadens sista dag hade utbredningen ändå ökat så pass mycket att den nu var den tredje lägsta som observerats för årstiden.

Sällsynt ”marsvärme” över inre Antarktis

Den 17 mars noterade Dome Fuji -68,3° vilket då var säsongens dittills lägsta temperatur på Antarktis. Samtidigt rådde en extrem ”värmebölja” över andra delar av östra Antarktis. Den normalt sett mycket kalla stationen Concordia (3232 möh) kom denna dag upp i -18,0°. Det skulle dock komma att bli ännu mildare temperaturer i Östantarktis. Dagen därpå, den 18 mars, nådde temperaturen i Concordia -11,5°. Tidigare  högsta noteringen för mars i Concordia var på -27,9° från 2013. Värdet var dessutom högre än den högsta uppmätta februaritemperaturen på -22,4° från 2017. Concordias startår är oklart varför det inte går att bedöma ifall värdet var rekordvärdigt eller ej.

Concordiabasen strax efter midnatt i januari 2005.
Concordiabasen på Östantarktis strax efter midnatt i januari 2005. Källa: Stephen Hudson/Wikipedia. Förstora Bild

En station som också uppmätte rekord är Vostok (3420 möh) där temperaturmätningar pågått sedan 1958. Där överskreds det gamla marsrekordet på -32,6° från 1967. Maximitemperaturen den 18 mars blev nämligen -17,7° i Vostok. Att ett månadsrekord för en station med mer än 60 års mätningar på nacken slås med nästan 15 grader torde vara i det närmaste helt ohört. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera, expert på internationella väderrekord, är detta den största kända rekordmarginal som observerats i världen för en station med minst 40 års mätningar. Vostoks absolutrekord är för övrigt -12,2° från januari 2002. 

En annan station över det inre av Antarktis som den 18 mars erfor en för årstiden extremt hög temperatur denna dag var den närbelägna Dome C II (3250 möh) som uppmätte -10,1°. Ytterligare en annan station, Casey (startår 1988), belägen vid Östantarktis kust är värd att nämnas. Där hade man för första gången under sin korta mätperiod ett dygn utan frost under ett marsdygn.

Orsaken till de extremt höga temperaturerna över det inre av Östantarktis berodde på en atmosfärisk flod som tack vare en ovanlig väderkonfiguration förde in ovanligt mild och fuktig luft. 

Det extremt milda vädret över en stor del av Östantarktis höll i sig under flera dygn och bidrog till att göra avtryck på kartan för temperaturavvikelsen. Även stora delar av övriga Antarktis hade en mild marsmånad. Dock var avvikelserna i allmänhet mindre. I ett område närmast den ständigt istäckta kusten vid Weddellhavet var det däremot en kall månad med flera grader under det normala. 

Antarktiska halvön inte varmast denna månad

De högsta temperaturerna på Antarktis inträffar nästan uteslutande på Antarktiska halvön. Den relativt närliggande sydkoreanska stationen Jang Bogo som öppnade så sent som 2014 kom den 18 mars upp i 8,8° vilket visade sig bli månadens högsta temperatur. Stationen är belägen nära Rosshavet på Östantarktis.

I slutet av månaden, närmare bestämt den 29 mars, uppmätte Dome Fuji (3810 möh) månadens lägsta temperatur på -69,5°.

Sydamerika - Flera kraftiga regn

I delar av norra Sydamerika drabbades man under månaden av kraftiga regn. Den 1 uppmätte Medio San Juan i Colombia 266 mm vilket dock inte var deras största dygnsmängd under månaden. Från kvällen den 7 mars och den 8 mars föll stora mängder regn i Franska Guyana. I Roura uppmätte man på 24 timmar inte mindre än 305 mm medan Montsinerý fick 303,8 mm och Matoury 300 mm. För Franska Guyanas del var månaden som helhet rekordblöt på sina håll. I Matoury var det även den regnigaste månad som observerats oavsett tid på året. Den minnesgoda läsaren minns nog för övrigt att även februari var rekordblöt i landet. En bidragande orsak till det idoga regnandet är La Niña som verkar till att stärka den intertropiska konvergenszonen (ITCZ).

Den 21 mars var det dags för än större mängder regn att falla i den norra delen. I Colombia uppmättes 337 mm i Medio San Juan detta dygn. Allra värst var det dock i Brasilien där den tidigare hårt prövade staden Petropolis för andra gången på drygt en månad drabbades av extrema regn. Den gången fick man 260 mm. Den här gången var det frågan om en dubbelt så stor regnmängd. På 24 timmar föll 524 mm. Enligt sajten FloodList föll 415 mm på 10 timmar. Några källor anger värdet över 24 timmar till 535 mm men för sakens skull har det lägre värdet valts här. Enligt den brasilianska vädertjänsten är regnet i Petropolis den allra största mängd som fallit under en 24-timmarsperiod. Det tidigare rekordet på 407,6 mm uppmättes i Maceió i delstaten Alagoas i slutet av april 1979.

Utöver de kraftiga regnen var temperaturerna överlag lägre än normalt på de flesta håll i Sydamerika i mars. Månadens högsta temperatur på 42,7° uppmättes i Palmas i Paraguay den 1 mars. I Argentina hade Formosa 42,2° samma dag.

Anderna levererade den 23 mars månadens lägsta temperatur på -9,7° från den mycket högt belägna stationen Llano de Chajnantor (4400 möh) i norra Chile. I samband med ett kalluftsutbrott i slutet av månaden noterades nya köldrekord för mars i Argentina utifrån stationer som mätt temperaturen från 1961 och framåt. Exempelvis i både Rosario och Villa María del Río Seco där deras tidigare marsrekord var från 1964.

Afrika - Tropisk orkan drabbade Moçambique

Den 7 mars bildades den tropiska stormen Gombe öster om Madagaskar. Påföljande dag drog stormen in över landets norra delar. I samband med passagen av Gombe den 8 mars föll 149 mm regn i Atsohihy på Madagaskar. Efter att ha passerat över norra Madagaskar drog Gombe ut över Moçambiquekanalen. Där intensifierades den till en minimal kategori 3-orkan. Den 11 drog Gombe in över Moçambique där den efterhand löstes upp. För Moçambiques vidkommande är Gombe den första intensiva orkan (kategori 3-5) som dragit in där sedan Jokwe 2008. Drygt 60 människor i Moçambique omkom till följd av Gombes framfart. Även grannlandet Malawi drabbades av ymniga regn och skador på infrastrukturen. Totalt uppges Gombe ha krävt omkring 70 människoliv.

De största tillförlitliga regnmängder som rapporterades under månaden stod den franska ön Réunion för. Den 3 mars uppmättes 181 mm i St Benoit och den 13 rapporterade Bellecombe-Jacob 183 mm ¨följt av 205 mm påföljande dag, den 14:e. 

Månadens högsta temperatur blev 45,5° och uppmättes den 8 mars i Bokoro i Tchad. Kallast var det uppe vid den högt belägna stationen Izaña (2371 möh) på spanska Kanarieöarna med som lägst -5,1° den 16 mars.

Australien/Nya Zeeland - Kraftiga regn i New South Wales

Nästan hela Australien hade en marsmånad som var varmare än normalt med de största temperaturavvikelserna i landets norra delar. 

Den 16 mars uppmättes hela 47,1° i Roebourne i delstaten Western Australia. Detta är den tionde högsta temperatur som uppmätts i Australien under en marsmånad. Roebournes värde är även den högsta temperatur som uppmätts i Australien under andra halvan av mars. Mycket varmt var det även i angränsande delstaten Northern Territory där Lajamanu uppmätte 44,1° den 5 mars. Lajamanus värde är det sjunde högsta som uppmätts i delstaten under en marsmånad.

Kallast var det i Perisher Valley (1738 möh) i New South Wales där temperaturen den 11 mars sjönk till -2,9°. Nästan lika kallt, -2,3°, var det den 7 mars på lägre höjd i Butlers George på Tasmanien.

Kraftiga regn i östra Australien

Höstmånaden mars blev mycket blöt i den östra delen av New South Wales där det även förekom betydande översvämningar. Där hade tio stationer med minst 115 års mätningar på nacken en rekordblöt marsmånad.

På månadens första dag fick Uki i den australiska delstaten New South Wales 347 mm. Även på Tasmanien föll det kraftigt regn denna dag och två stationer med drygt 110-åriga mätserier på nacken noterade då en rekordstor dygnsnederbörd för mars.

Fyra veckor senare, den 29 mars, föll stora mängder regn men nu i Queensland. Mest fick Gold Coast Seaway med 307 mm. Dagen därpå, den 30, noterades månadens näst största regnmängd på 334 mm i McLeans Ridges i New South Wales.

Nya Zeeland - Mest varmt och torrt på Sydön 

Medellufttrycket under mars månad präglades av högre medellufttryck än normalt över Sydön och södra delen av Nordön. Detta är vad man förväntar sig då La Niña råder. Cirkulationsmönstret gav sålunda upphov till en ostlig luftström under månaden. Detta gällde främst på Sydön, särskilt den västra delen, där månaden på sina håll var rekordtorr och rekordvarm. Bland de stationer som hade både en rekordtorr och rekordvarm marsmånad hör Hokitika (startår 1866), Queenstown (startår 1871) och Milford Sound (startår 1929 nederbörd, 1934 för temperatur). 

Även på Nordön var det allmänt varmare än normalt (avser perioden 1981-2010) men på öns ostsida var temperaturerna omkring de normala. Därtill var det även mycket blött i den östra delen. För en station, Wairoa (startår 1964), var månaden rekordblöt.

Den 21 mars gav ett subtropiskt lågtryckssystem upphov till kraftigt regn med åska över den nordvästra delen av Nordön. Maungatapere uppmätte på en timme inte mindre än 103 mm. Detta värde är nytt nationellt rekord för låglandsstationer (under 500 möh) under en timme. Det tidigare rekordvärdet på 101 mm var från februari 1956. De ymniga regnen gav upphov till översvämningar i området.

Extremvärden

De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor

Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.