Maj 2018 - Extremt varm månad i Europa och USA

Maj 2018 blev extremt varm i delar av norra Europa. Flera länder, däribland Sverige, Norge och Danmark, upplevde sin absolut varmaste majmånad. Varmt eller mycket varmt väder dominerade även i hela USA. I delar av Centralasien kring floden Ob var det däremot kyligt vårväder liksom i nordöstra Kanada. Två ovanliga tropiska cykloner, Sagar och Mekunu, bildades utanför Arabiska halvön. Havsisen kring polerna låg fortsättningsvis på en för årstiden mycket låg nivå.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2018 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var maj globalt sett den tredje varmaste majmånaden tätt följd av maj 2010. Årets maj var dock inte lika varm som maj 2016 och 2017.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till maj 2018.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till maj 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive majmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Extremt varm månad i Skandinavien med omnejd

Månaden blev exceptionellt varm i främst Nordeuropa samt de östra delarna av Centraleuropa. Flera länder, däribland Danmark (startår 1874), Norge (startår 1900), Finland, Sverige, Polen (startår 1781), Vitryssland, Estland (startår 1961), Lettland (startår 1924), Litauen, Holland (startår 1706), Storbritannien (startår 1910), Tyskland (startår 1881), Tjeckien och Slovakien, noterade alla sin absolut varmaste majmånad genom tiderna. I Belgien var detta den näst varmaste majmånaden efter 2008.

Lista över de tio varmaste majmånaderna som observerats i Holland sedan 1706.
Lista över de tio varmaste majmånaderna som observerats i Holland sedan 1706. Årets majmånad må ha varit varmast men sex av de tio varmaste majmånaderna uppmättes på 1800-talet. Källa: Holländska vädertjänstens officiella twitterkonto. Förstora Bild

Maj 1868 varmare än i år i Österrike och Schweiz

I Österrike (startår 1767) var månaden den varmaste sedan 1868 och den fjärde varmaste som observerats. Där är den allra varmaste majmånaden från 1811 men även maj 1797 var varmare än årets upplaga. Även i Schweiz (startår 1864) var maj 1868 varmare än årets majmånad men även maj 2011, 2009 och 2001 var varmare än 2018. I både Danmark och Tyskland var det gamla rekordet från 1889. I de uppräknade länderna var temperaturöverskotten i allmänhet 3-5, lokalt 6, grader över vad som är normalt (avser nuvarande normalperiod 1961-1990). 

Månadens högsta temperatur i Ryssland och Kazakstan

Ofta är det Spanien som står för månadens högsta temperaturer i Europa men den här gången var det istället Ryssland och Kazakstan som svarade för de högsta noteringarna i maj. Den 23-25 rapporterade flera stationer temperaturer på omkring 35°. Allra varmast var det den 24 i Yusta i Ryssland med 37,8° följt av 37,4° i ryska El'ton. Kazakstans högsta temperatur i maj blev 37,1° uppmätt den 25 i Novyj Ushtogan. 

Nytt nationellt majrekord i Norge

Den 30-31 maj förekom extremt höga temperaturer i Norge och flera gamla fylkesrekord slogs då. Allra varmast var det i Etne II i Hordaland fylke där man uppmätte 32,7° den 30 vilket är nytt norskt majrekord. Det tidigare rekordet på 31,8° blev därför drygt ett år gammalt. Vid några av stationerna har temperaturmätningarna pågått sedan slutet av 1800-talet. Detta gäller för Ås, (startår 1874), Fagernes (startår 1892), Færder fyr (startår 1885), Oksøy fyr (startår 1864), Stavanger-Våland (startår 1882), Utsira fyr (startår 1860) samt Ullensvang (startår 1865). I Ås, Færder fyr och Ullensvang var dessutom månadsmedeltemperaturen rekordhög.

Endast lokalt temperaturunderskott i Europa

De enda områden i Europa som hade temperaturer kring de normala eller under de normala var sydvästra Island, Spanien och Portugal samt borta vid Uralbergen i Ryssland. I det sistnämnda området var temperaturunderskottet 0-2 grader från normalen. Den 3 sjönk temperaturen i Vorkuta i Ryssland nära Uralbergen till -19,6° vilket blev månadens lägsta temperatur. En nästan lika låg temperatur uppmättes den 1 på den italienska höghöjdsstationen Colle Major (4560 möh) där minimitemperaturen skrevs till -18,9°.

Maj är normalt sett en torr månad och några riktigt stora nederbördsmängder blev det inte i år. Den 1 uppmättes emellertid 112 mm i Orosei på den italienska ön Sardinien. Månadens största mängd stod dock Bad Elster i Tyskland för där det föll 150 mm den 24 maj varav 124 mm på fem timmar. Nästan lika mycket, 149 mm, uppmättes under en 24-timmarsperiod den 28-29 maj i Mont Aigoual i Frankrike.

Nederbördsrikt på Island

I Reykjavik på Island var detta den absolut nederbördsrikaste majmånaden som observerats med 129 mm. Det tidigare majrekordet var på 126 mm från 1989. Noterbart är att det föll mätbar nederbörd varje dag i den isländska huvudstaden. Detta har bara inträffat fyra gånger tidigare, senast i februari 2012. I Stykkisholmur var detta den nederbördsrikaste majmånaden sedan 1875. 

Medellufttryck över Europa i maj 2018
Medellufttryck över Europa i maj 2018 Förstora Bild

Mycket högt medellufttryck i Skandinavien

I Sverige liksom större delen av Europa dominerades väderläget av högtryck vilket avspeglar sig i medellufttrycket för månaden. I vart fall så var medellufttrycket i Sverige för vissa stationer i norra Götaland och Svealand det högsta i maj sedan 1947.  

Nordamerika - Kallt i nordöstra Kanada men mycket varmt i USA

Månaden blev varmare eller mycket varmare än normalt i en mycket stor del av Nordamerika. I delar av östra och centrala USA och sydvästra Kanada var månaden 4-5 grader varmare än normalt. Inom ett mindre område kring Mississippifloden var överskotten nästan 6 grader över normalvärdena för 1961-1990. 

För de 48 delstater som ingår i det som kallas ”contiguous USA” var detta den allra varmaste majmånad som observerats. Det tidigare rekordet från 1934 slogs med 0,39°. För åtta delstater i centrala USA var månaden rekordvarm medan 24 delstater intog en topp 5-placering.

Maj 2018 var mycket varmare än normalt i stora delar av USA. På sina håll var maj även rekordvarm.
Maj 2018 var mycket varmare än normalt i stora delar av USA. På sina håll var maj även rekordvarm. Källa: NOAA. Förstora Bild

I delar av centrala USA där april på delstatsnivå var den näst kallaste på 124 år följde en rekordvarm majmånad. Detta gäller för delstaterna Illinois, Missouri och Oklahoma. I sydvästra Kalifornien var april varm medan maj bjöd på förhållandevis normala temperaturer. För några få stationer blev faktiskt april varmare än maj.

Under sommarmånaderna är det oftast som allra varmast i Death Valley i Kalifornien. Där kom man upp i 46,7° redan den 9 maj vilket visade sig bli månadens högsta temperatur. Den 28 och den 30 var Rio Grande i Texas nära att nå upp till Death Valleys värde men termometern där orkade då ”bara” upp till 46,1° dessa dagar. Extremt höga temperaturer uppmättes även i Mexiko den 31 maj. Flera stationer hade då temperaturer omkring 45°. Två stationer, Metztitlán och Huites, rapporterade in två värden som avvek drygt tre grader från övriga. Båda dessa värden på 49,0° samt 48,5° har därför bedömts som suspekta.

I New Orleans internationella flygplats (startår 1946) uppmättes 36,1° redan den 15 maj vilket överträffade det tidigare majrekordet på 35,6° uppmätt i maj 1951, 1953 och den 14 maj 2018. I Milwaukee med 146 års mätningar slogs det gamla majrekordet på 34,4° från 1911 då man kom upp i 35,0° där den 27 maj. 

Det saknades dock inte kyla. I nordöstra Kanada var månaden mycket kall, lokalt den allra kallaste som observerats på minst 70 år. Temperaturunderskotten där var 1-5 grader från vad som är normalt. Månadens lägsta temperatur på -30,9° uppmättes den 1 i Hanbury River i Kanada.

Efter den mycket kalla aprilmånaden dröjde det extremt länge innan isen släppte på Lake Minnesota. Först den 5 maj var isen borta. Detta är tillsammans med 1857 det allra senaste datumet man känner till för islossning på sjön.

För två delstater, Florida och Maryland, blev månaden rekordblöt. I exempelvis Key West (startår 1871) i Florida var detta den allra blötaste majmånaden som observerats. Månadens största nederbördsmängd blev 191 mm uppmätt i Astata i Mexiko den 28. En nästan lika stor mängd uppmättes den 17 i Lacantun i Mexiko.

En bidragande orsak till att Florida fick en rekordblöt majmånad var säsongens första tropiska oväder på Atlanten, den subtropiska stormen Alberto, som i slutet av månaden drabbade bland annat delstaterna Florida och Alabama med ymnigt regn. Detta är fjärde året i rad nu som en tropisk/subtropisk storm bildats före den officiella starten på orkansäsongen som är den 1 juni. Sedan statistik över tropiska stormar och orkaner började föras på Atlanten år 1851 är det endast åren 1951-1954 som kan uppvisa en lika lång sekvens av år i följd med ”pre-season storms”. Alberto är den mest långlivade tropiska storm som existerat på Atlanten i maj månad efter Alice 1953 som varade i hela nio dygn. 

Asien – Två ovanliga tropiska cykloner 

Även om det förekom områden med temperaturunderskott i maj blev det en förhållandevis varm vårmånad i större delen av Asien. I centrala Sibirien, Mongoliet samt sydöstra Kina var maj 2-4 grader varmare än vad som är normalt för referensperioden 1961-1990.

Kallare än normalt var det kring den ryska floden Ob och dess biflöden i norra Kazakstan där det var 2-4 graders temperaturunderskott. Också i Iran var det kallt med underskott på 1-3 grader i delar av landet. Även i sydöstra Indien var månaden kyligare än brukligt och underskotten låg där på 0-2 grader från referensperioden 1961-1990. Månadens lägsta temperatur på -26,2° uppmättes den 1 i Iema i Sibirien.

Den globalt sett högsta temperaturen uppmättes i Jacobabad i Pakistan den 31 maj då temperaturen där nådde upp i 51,0°. Nästan lika varmt var det i de pakistanska stationerna Dadu (50,8°) samt Moen-jo-Daro (50,5°). 

I Kina tangerades värmerekordet för maj i Shanghai-Xujihaui (startår 1873) då temperaturen där kom upp i 35,7° den 17. En lika hög majtemperatur har uppmätts där 1915, 1903 och 1876.

Ovanligt kraftfull tropisk orkan drabbade Oman

Den tropiska orkanen Mekunu nådde kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan precis innan den nådde land i västra Oman. Salalah fick 278 mm på 24 timmar den 25-26. Detta är vad staden normalt sett får på nästan TRE ÅR(!) Hur det såg ut där illustreras väl av följande filmsnutt på twitter, som jag tagit mig friheten att döpa till ”Syndafloden”. I Sadah föll det 189 mm regn medan Qairoon Hairiti fick 177 mm. Då orkanen nådde land i Oman klassades den som en kategori 3-orkan. Det hör inte till vanligheterna att en tropisk orkan når land på Arabiska halvön och absolut inte en så pass kraftfull orkan som kategori 3. Kraftiga regn från Mekunu berörde även den jemenitiska ön Socotra Island vilket gav upphov till översvämningar som följd. 

Den 20 föll mycket stora regnmängder på sydvästra Sri Lanka. Allra mest fick då Anamaduwa med 354 mm. Även i Indien föll stora mängder regn i slutet av maj med som mest 330 mm i Panambur Obsy den 30 maj.

Asien/Afrika – Sällsynt tropisk storm påverkade två kontinenter

Den tropiska stormen Sagar bildades den 16 i Adenviken mellan Jemen och Somalia och rörde sig på en mycket ovanlig bana mot norra Somalias kust dit stormen nådde den 19 maj. Under de 52 år som satelliter funnits över området finns inget annat fall där en tropisk storm rört sig så långt västerut över Adenviken. Det närmaste fallet i modern tid är från 1984 då en storm rörde sig på en liknande bana men nådde land lite längre österut över norra Somalia. Från gamla skeppsloggar finns dock uppgifter om att en kraftfull tropisk cyklon drog in över Djibouti i början av juni 1885.

I spåren av Sagar föll stora mängder regn över de arida områdena i Somalia och Djibouti med resulterande översvämningar. Djibouti City fick hela 109 mm. Mest omfattande blev konsekvenserna i Somalia där minst 16 människor omkom. Samtidigt var de materiella skadorna stora med förstörda grödor, hus, infrastruktur etcetera. Även Jemen berördes av Sagar men endast med mindre skador och blott ett dödsfall. Ymnigt regn gav emellertid upphov till översvämmade gator i hamnstaden Aden.

Arktis – Havsisen på fortsatt mycket låg nivå

Havsisens utbredning var den näst lägsta som observerats under hela månaden. Endast 2016 uppvisar lägre värden för motsvarande tid på året. Framförallt var det Berings hav som låg till grund för den låga utbredningen av havsis där utbredningen i maj var rekordlåg. Värt att notera är att den var rekordhög under 2012. Mycket låg utbredning av havsis den här tiden på året säger dock inget om hur det årliga säsongsminimumet blir. Det avgörs utifrån vädret under sommarmånaderna.

Den 1 och den 9 uppmättes extremt låga temperaturer på inre Grönland. Stationen Summit på 3200 möh uppmätte då -46,3° respektive -46,5°. Stationen upprättades 1991 och värdet den 9 maj är den lägsta temperatur som uppmätts där i maj. Summits tidigare bottennotering var -45,6°.

Månadens allra lägsta temperatur stod dock Geosummit (3280 möh) för som den 9 maj rapporterade -47,4°. Den allra lägsta temperatur som uppmätts på Grönland genom tiderna i maj är -49,8° vid GISP2. På lägre nivåer var Eureka i Kanada kallast med -27,2° den 4 maj.

Grönland brukar ofta få stoltsera med månadens högsta temperatur i Arktis och maj 2018 var inget undantag. Den 12 kom Narsarsuaq på södra Grönland upp i 12,8°.

Månaden var kall i kanadensiska Arktis samt på västra Grönland med temperaturunderskott på 1-4 grader från vad som är normalt. I resten av Arktis var det däremot milt eller mycket milt. I den norska delen av Arktis var det extremt milt och samtliga fem stationer med längre mätserier där uppvisade sin varmaste majmånad. Fyra av de fem stationernas tidigare majrekord var från 2016 medan Jan Mayens (startår 1921) rekord härrörde från 2009. På Hopen (startår 1946) nådde medeltemperaturen i maj 0,3° vilket är första gången månadsmedeltemperaturen för maj gått över 0°. På Bjørnøya (startår 1911) och Jan Mayen slogs det tidigare rekordet för månadsmedeltemperaturen i maj med hela 0,9° respektive 0,8°. Svalbard lufthavn (startår 1976) har nu haft 90 månader i följd utan temperaturunderskott.

Sydamerika – Varmt nästan överallt

Större delen av kontinenten hade en varm höstmånad och i de östra delarna av Brasilien, Bolivia och norra Argentina var maj 2-4 grader varmare än normalt. Månadens högsta temperatur på 38,2° uppmättes den 24 i Coro i Venezuela och den 28 i Manaure i Colombia. San Benito Abad i Colombia rapporterade 38,8° uppmätt den 2 men värdet har dock bedömts vara misstänkt högt.

I Sydamerikas nordvästra delar var temperaturerna normala eller under vad som är normalt. I kustnära delar av Peru förekom lokalt temperaturunderskott på 1-2 grader vilket sannolikt delvis kan förklaras av den tidigare La Niña-episoden. Det var även i Peru som månadens lägsta temperatur uppmättes. Den 30 maj rapporterade Chuapalca -19,7°.

Månadens högsta nederbördsmängd blev 223 mm och uppmättes den 3 maj i Rivera i norra Uruguay. Två andra mycket stora dygnsmängder rapporterades från Reconquista i nordöstra Argentina med 189 mm den 9 maj medan Timbiqui i Colombia uppmätte 210 mm den 12 maj. 

Afrika - Varierande

Maj var varm i stora delar av norra Afrika med temperaturöverskott på i allmänhet 1-3 grader. I Marocko, Västsahara, Gambia, nordvästra Senegal samt västra Mauretanien var månaden dock 0-2 grader kyligare än normalt.

Den 22-23 maj uppmättes mycket höga temperaturer i Egypten. Allra varmast var det den 22 i Baharia där temperaturen orkade upp i 49,4°. Värdet avviker dock lite från grannstationerna. På en andra plats kom Luxor med 47,3°. Den 23 noterades 48,4° i Kharga.

Månadens lägsta temperatur stod Buffelsfontein i Sydafrika för med -8,8° den 17 maj. Den 16 maj föll stora mängder regn i Sydafrika. Allra mest fick Richards Bay med 146 mm följt av 134 mm i Mtunzini. 

Australien/Oceanien – Normal höstmånad

Större delen av Australien erfor en temperaturmässigt förhållandevis normal höstmånad. Månaden var för Australien som helhet även mycket torr och den tredje torraste som observerats på 109 år. Emellertid behöver man bara gå tillbaka till 2008 för att finna en torrare majmånad. Maj 2008 var för övrigt rekordtorr.

På Nya Zeeland var det en varierande bild. På Nordön var månaden varm medan kyligt väder dominerade över södra Sydön. Månadens lägsta temperatur blev -8,8° och noterades vid flygplatsen i Mount Cook belägen i centrala delen av Sydön på Nya Zeeland den 31 maj. Detta är den tredje lägsta temperaturen som uppmätts där i maj månad sedan startåret 1929. Även i Alexandra (startår 1929) uppmättes den tredje lägsta majtemperaturen sedan startåret. Den 30 sjönk temperaturen där till -7,1°.

Månadens högsta temperatur på 38,3° uppmättes den 10 i Roeburne i delstaten Western Australia.

Den 11 maj drabbades Tasmanien av extremt kraftiga nederbördsmängder på 150-200 mm på flera håll. Allra mest föll då i Kunanyi (1261 möh) beläget på Mount Wellington med 236 mm följt av 226 mm i Leslie Vale. Endast en gång tidigare har en större nederbördsmängd uppmätts på Tasmanien under en majmånad. Den 18 maj 1986 föll hela 258 mm i Gray. 

Antarktis – Huvudsakligen mild eller mycket mild majmånad

En stor del av främst inre Antarktis samt kustområdet kring Weddellhavet hade en varmare eller mycket varmare majmånad än normalt med temperaturöverskott på 2-6 grader. Temperaturunderskott på mer än 2 grader återfanns i delar av kustregionerna.

Den 4 och den 6 maj uppmättes -74,5° vid Dome Argus (4084 möh). Detta såg länge ut att kunna bli månadens lägsta temperatur men den 24 sjönk temperaturen till -78,0° vid Concordia (3232 möh) vilket blev månadens lägsta temperatur. Plusgraderna är den här tiden på året få då den kalendariska vintern på Antarktis närmar sig, men den 20 lyckades temperaturen pressas upp till 5,3° vid Palmer Station, vilket blev månadens högsta värde.

Havsisens utbredning var i början av månaden den tredje lägsta för årstiden. Den sista maj var utbredningen den sjätte lägsta som observerats. 

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.