Juni 2017 - Hetta i Sydeuropa och Iran, mycket torrt i Australien

Juni 2017 var varm eller mycket varm i södra och mellersta Europa, på många håll en av de allra varmaste junimånaderna. Temperaturöverskotten sträckte sig långt in över Asien och även i Nordamerika var det mestadels varmare än normalt. I Skandinavien och framför allt europeiska Ryssland hade man däremot kyligare än normalt för en junimånad. I Australien var årets junimånad den näst torraste som noterats. Avslutningen av månaden var meteorologiskt högintressant. Bland annat sattes nytt värmerekord i Iran och Berlin drabbades av ett kraftigt skyfall.

Global temperaturanomali

Juni 2017 var globalt sett den näst varmaste som registrerats enligt Copernicus Climate Change Service. Den allra varmaste junimånaden hittills är förra årets. De positiva temperaturavvikelserna har nu krympt något och var under juni 2017 de minsta sedan juli 2015.

Juni 2017 - Global temperaturanomali
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - En av de allra varmaste nere på komtinenten

Nere på kontinenten var juni 2017 på många håll en av de varmaste junimånader som registrerats. Till exempel var det i Holland den allra varmaste tillsammans med 1976. I Frankrike, Schweiz och Österrike var det den näst varmaste efter rekordmånaden juni 2003. Värt att notera är att Österrike (med mer än 250-årig nationell statistik) redovisar en junimånad så långt tillbaka i tiden som 1811 som praktiskt taget lika varm som årets.

I början och mitten av juni var den starkaste hettan koncentrerad till Iberiska halvön. Den 17 juni avlästes 44,9° i Alcacer do Sal i Portugal. Samtidigt rasade katastrofala skogsbränder i Portugal med drygt ett femtiotal dödsoffer.

Efter midsommar lindrades hettan och i stället återfanns den allra varmaste luften i sydost. Den 30 var det 44,8° i Elefsis i Grekland och temperaturer på strax över 44° förekom även på Sicilien.

I gränsområdet mellan svala luftmasssor i norr och den mycket varma luften i söder bildades vid ett par tillfällen mycket kraftiga regnväder. Den 13 juni var det Frankrike som berördes med upp till 226 mm i Landos-Charbon. Av den mängden föll 123 mm på bara en timme. I samband med ovädret så steg vattennivån i Loirefloden lokalt med drygt 6 meter på en timme.

Den 29 juni var det mycket häftiga regnskurar över bland annat Berlin, där stationen Berlin-Tegel fick 197 mm på 24 timmar. Enligt vissa mätningar kan mängder över 200 mm ha förekommit.

Medellufttryck i Europa i juni 2017.
Medellufttryck i Europa i juni 2017. Illustration SMHI Förstora Bild

I norra Europa var det en mer lågtrycksbetonad junimånad med regnväder som på löpande band drog in västerifrån. I Skottland var årets juni den hittills regnigaste sedan statistik började föras 1910.

På många håll var månaden lite kyligare än normalt. Det gäller i synnerhet den europeiska delen av Ryssland med temperaturunderskott på 2-3 grader jämfört med normalperioden 1961-1990.

Den lägsta temperaturen för stationer under 1 000 möh noterades vid Losistua i Norge med -8,0° den 3. Allra lägsta temperaturen rapporterades dock från stationen Colle Major (Mont Blanc 4 750 möh) med -20,0° den 6.

Nordamerika/Atlanten - Stark hetta i sydvästra USA vid midsommartid

I större delen av Nordamerika var juni varmare än normalt med temperaturöverskott på 3-4 grader (1961-1990) i sydvästra USA. Jämfört med södra Europa så var dock temperaturförhållandena i Nordamerika mer variabla med en del lite svalare perioder som omväxling.

De högsta temperaturerna förekom i samband med en värmebölja i sydvästra USA, där Death Valley i Kalifornien rapporterade 52,8° den 20 och 24. Bland andra höga noteringar kan nämnas ett tangerat värmerekord i Las Vegas med 47,2° den 20. Liksom vid en liknande värmebölja i juni förra året så fanns några automatstationer (så kallade mesonetstationer) som nosade på nationella rekordnivåer, men dessa värden kommer sanolikt inte att godkännas.

Det förekom även utbrott av vinterlikt väder i sydvästra USA. Till exempel den 12 då det föll 2-3 dm snö i bergrsområden i Nevada.

Den lägsta temperaturen under månaden rapporterades från Macmillan Pass i Kanada (1 379 möh) med -7,7° den 14.

Tropiska cykloner

Över Mexikos västkust drog det in två namngivna tropiska cykloner under månaden (Beatriz och Calvin). I samband med den förstnämnda föll 380 mm den 1 i Puerto Angel i den mexikanska delstaten Oaxaca.

Mellan den 20 och 23 förekom två namngivna tropiska cykloner på Atlanten, Bret och Cindy. Cindy gick in från Mexikanska golfen i gränsområdet mellan Texas och Louisiana. Bret rörde sig på en ovanligt sydlig bana över nordöstra Venezuela.

Asien – Nytt värmerekord för Iran

På de allra flesta håll i Asien var det varmare än normalt under juni. I västra Sibirien, Mongoliet och delar av sydvästra Asien var det temperaturöverskott på 3-4 grader.

Kanske allra intressantast var ett nytt absolut värmerekord för Iran den 29 med 53,7° i Ahwaz. Vid tillfället förekom temperaturer över 50° även på flera andra håll i sydvästra Asien.

I östra Pakistan, stora delar av Indien och delar av södra Kina hölls temperaturen nere av delvis kraftiga monsunregn. Även i delar av Japan och östra Sibirien var det en lite svalare junimånad än normalt.

Den allra största dygnsmängden rapporterades den 3 med 663 mm i Nantianchi i Taiwan. Vid tillfället drabbades bland annat huvudstaden Taipei av krafiga översvämningar.
På månadens sista dag föll 433 mm i Ashibo på ögruppen Kyushu i södra Japan, vilket är nytt rekord för stationen.

Den lägsta temperaturen för månaden uppmättes den 1 i Toko i östra Sibirien med -11,5°.

Arktis – Snabb isavsmältning

Temperaturen låg i medeltal över den normala i Arktis. Enligt den norska vädertjänsten är man nu vid Svalbard lufthavn uppe i 79 månader i rad med medeltemperatur över den normala.

Isavsmältningen låg i paritet med 2012, då det gällande bottenrekordet för den arktiska havsisen nåddes senare under september månad.

Juni 2017 - Isavsmältning i Arktis
Isavsmältning under april-juni 2017 jämfört med rekordåret 2012. Illustration National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Kangerlussuaq på Grönland hade 22,4° den 26 och Anabar nära den sibiriska Ishavskusten nådde 24,8° samma dygn.

Geosummit inne på den grönländska inlandsisen hade -30,7° den 6. Bland stationer under 1 000 möh kan nämnas -10,9° den 1 vid Ostrov Golomjannyj på Severnaya Zemlya.

Sydamerika – 20 grader kallt i Chile

Varmt väder dominerade i Sydamerika med exempelvis 39,3° i Teófilo Ottoni i Brasilen den 21.

Men det förekom även en period med ovanligt låga temperaturer i Anderna i mitten av månaden. Balmaceda i Chile rapporterade -20,8° den 18, vilket enligt den chilenska vädertjänsten är den lägsta temperaturen i landet på 15 år. Uyuni i Bolivia rapporterade -20,0° den 28.

Juni 2017 - Chilensk kyla
Tweet från den chilenska vädertjänsten. Förstora Bild

Vid samma tid förekom kraftiga regn och översvämningar i mellersta och södra Chile. Stationen Curanilahue fick 190 mm den 16. En lika stor dygnsmängd rapporterades från Solano i Colombia den 3.

Afrika - Vinterstorm i Sydafrika

I huvudsak var juni månad lite varmare än normalt på den afrikanska kontinenten. I delar av Marocko och Algeriet var det temperaturöverskott på 4-5 grader (ref. period 1961-1990).

Den 30 rapporterades från de algeriska stationerna Hassi-Messaoud 49,4° och In-Salah 49,1°.

Den lägsta temperaturen rapporterades som så många gånger förut från Buffelsfontein i Sydafrika (1 783 möh) med -15,7° den 24.

På grund av det glesa stationsnätet är det svårt med heltäckande nederbördsdata, men under en 24-timmarsperiod den 6 juni rapporterades 182 mm från Tabou i Elfenbenskusten.

I Niamey i Niger föll 136 mm den 13 och vid tillfället förekom svåra översvämningar på flera håll i landet.

Efter en längre period med torka så drabbades Kapstaden av en ovanligt kraftig vinterstorm den 7 med stora skador i samband med regn och kraftiga vindar.

Australien/Oceanien – En av de torraste junimånaderna i Australien

I Australien dominerades juni månad av högtryck och därmed små nederbördsmängder. På nationell basis blev det den näst torraste junimånaden, juni 1940 är den allra torraste.

Juni 2017 - Medellufttryck södra halvklotet
Medellufttryck över södra halvklotet i juni 2017. Över Australien var den subtropiska högtryckscellen både kraftigare och lite sydligare än normalt för årstiden. Illustration SMHI Förstora Bild

Vissa undantag i nederbördsmönstret brukar alltid finnas och i bland annat delar av Australiens ostkust kom det mer regn än normalt. Den 9 fick Evans Head i delstaten New South Wales 134 mm och under en 24-timmarsperiod föll sammanlagt 196 mm.

Det högtrycksbetonade vädret medförde relativt stora temperaturskillnader mellan natt och dag i Australien med i allmänhet lite högre dagstemperaturer och lite lägre nattemperaturer än normalt.

Den högsta temperaturen var 34,7° i Fitzroy den 25 och den lägsta -9,6° i Perisher Valley och Liawenee den 27.

Vädermönstret var likartat i Nya Zeeland med rekordlåg juninederbörd på flera håll, bland annat i den största staden Auckland.

Antarktis – Mycket kallt i det inre av Antarktis

I de inre av delarna av Östantarktis var det en rejält kall junimånad med temperaturunderskott på 4-8 grader på sina håll. Vid några tillfällen sjönk temperaturen under -80°, till exempel -82,9° vid Concordia och -82,3° vid närliggande Dome CII den 20.

Varmare var det på den Antarktiska halvön, där Base Esperanza hade 5,6° den 1.

Havsisen runt Antarktis växte gradvis i utbredning, men låg fortfarande under långtidsmedelvärdet för årstiden.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.