December 2018 - Rekordvarmt i Australien

December blev rekordvarm i Australien. I norra Queensland medförde tropiska cyklonen Owen rekordstor dygnsnederbörd för månaden. Vid årets slut var havsisens utbredning i Antarktis den lägsta som observerats jämfört med tidigare decembermånader och i Arktis den tredje lägsta. Europa, Nordamerika och östra Arktis fick en i allmänhet mild månad. I inre och ostligaste Sibirien var det däremot kallt. 2018 som helhet var i flera länder på europeiska kontinenten ett rekordvarmt år.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i december 2018
Global temperaturanomali (vänster bild) i december 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service blev årets december globalt sett den fjärde varmaste decembermånaden som uppmätts. December 2015 är den hittills varmaste med 0,2° högre medeltemperatur än årets, följt av december 2017 och 2016.

Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till december 2018
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till december 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive decembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Kalenderåret 2018 var enligt Copernicus Climate Change Service med extremt liten marginal kallare än 2015 som är det hittills tredje varmaste året. Varmast är 2016 och näst varmast 2017.

Europa - I allmänhet milt utom lokalt i öster

December var mild i större delen av Europa. I nordostligaste Ryssland vid Uralbergen var det 6-8 grader varmare än normalt (referensperiod 1961-1990). I sydöstra Europa hade en del områden 0-2 grader i temperaturunderskott.

För Nederländerna blev det den sjunde varmaste decembermånaden som uppmätts sedan startåret 1901, för Spanien den tionde varmaste sedan 1965.

På Island noterade Reykjavik (startår 1871) sin sjunde varmaste december och Stykkishólmur (startår 1846) sin femtonde.

I Danmark var medelvärdet av minimitemperaturen den femte högsta för december sedan mätstarten 1953.

Månadens högsta temperatur rapporterades från Abla i Almería, Spanien med 27,5° den 3. Kallare var det i Yaksha, Ryssland som på julaftonen hade -35,2°.

Medellufttryck över Europa i december 2018.
Medellufttryck över Europa i december 2018. Förstora Bild

Spanien och Portugal hade högtrycksdominerat väder och fick 34% respektive 37% av den normala månadsnederbörden. I Portugal var det åttonde december i rad med underskott.

Det föll också lite nederbörd söder om Alperna i Schweiz, i allmänhet 20-50%. Norr om Alperna föll däremot 150-200%. Största dygnsmängden uppmätte Säntis i norra Schweiz med 136 mm den 23.

I Akureyri på Island (startår 1881) nådde snödjupet 105 cm den 3. Det är det största som stationen uppmätt under en decembermånad.

Cypern drabbades av kraftigt regn den 4. Flygplatsen i Pafos rapporterade en dygnsnederbörd på 101 mm.

2018 ett varmt år

Medeltemperaturen för kalenderåret 2018 är den tredje högsta som registrerats i Europa enligt Copernicus Climate Change Service. Den är mindre än 0,1° från 2014 samt 2015 som är de varmaste åren hittills.

Flera länder på kontinenten hade ett rekordvarmt år. Dit hör Österrike (startår 1767), Polen (startår 1781), Schweiz (startår 1864), Tyskland (startår 1881), Ungern (startår 1901) och Frankrike (startår 1900). Frankrike hade 9 månader i rad med temperaturöverskott (april-december) vilket inte har hänt tidigare. Rekordvarmt hade även Prag-Klementinum i Tjeckien (startår 1775) och Kiev i Ukraina (startår 1881). Detsamma gäller även Hubanov i Slovakien med mätningar sedan 1871.

För Danmark (startår 1873) och Nederländerna (startår 1901) blev 2018 det nästa varmaste året hittills. För Danmarks del var det en tangering av 2007.

Högtrycksblockeringar rubbade periodvis nederbördsfördelningen över Europa 2018 och medförde mindre nederbörd än normalt på en stor del av kontinenten samt i Sverige. I Tyskland blev 2018 det fjärde torraste året som noterats, i förbundsländerna Brandenburg och Sachsen-Anhalt det torraste.

Nordamerika - Mild månad

Det blev en i allmänhet mild december i Nordamerika. Stora delar av Kanada fick ett temperaturöverskott på 4-8 grader och delar av östra USA 3-6 grader. Områden med temperaturer något under de normala fanns bland annat i sydostligaste Kanada, västligaste Alaska och Mexiko.

Den 1 december rapporterades 29 virvelstormar i centrala Illinois, USA. Det är den högsta siffra som noterats i delstaten en decembermånad.

I Florida var den 2 ett mycket varmt dygn. Key West (startår 1872) uppmätte en dygnsmedeltemperatur på 28,3° (83° Fahrenheit), vilket är stationens högsta för en vinterdag sedan mätningarna började. Samma temperatur uppmättes även den 3 och 4.

Den 6 noterade Vicente Guerrero i Mexiko 38,5°. Det finns rapporter om högre temperaturer i Mexiko under månaden men de sticker ut mot andra stationer.

Månadens lägsta temperatur bjöd Key Lake i Saskatchewan, Kanada på med -46,4° den 30.

Flera lågtryckssystem bildades längs Mexikanska golfen under december och drog in över sydöstra USA. I samband med ett sådant uppmättes 284 mm i dygnsnederbörd i Laurel, Mississippi morgonen den 28.

Delstaten North Carolina hade sin nederbördsrikaste december sedan mätningarna började 1895 och flera stationer slog sina regnrekord för månaden. Däribland Marion, Morganton, Cape Hatteras och Asheville som alla har mer än 100 år av mätningar.

I Mexikos delstater Veracruz och Chiapas föll lokalt omkring 200 mm nederbörd på 24 timmar i början av månaden. Mest fick Cuetzalapan med 224 mm den 5.

Nederbördsrikt år i östra USA

Stora delar av östra USA fick mer nederbörd än normalt året 2018. För delstaten North Carolina var året det nederbördsrikaste som uppmätts. Wilmington (startår 1871) slog sitt årsrekord redan i mitten av september efter den tropiska orkanen Florence.

Det var även det våtaste året i Washington, D.C. (startår 1871), Baltimore, Maryland (startår 1871), Columbus, Ohio (startår 1879), Reading, Pennsylvania (startår 1894), Wilmington, Delaware (startår 1894), Charleston, West Virginia (startår 1901) och Atlantic City, New Jersey (startår 1943).

För första gången sedan statistik började föras så observerades ingen tornado av de högsta klasserna EF4 eller EF5 i USA under året. Det var även minst antal dödade. Statistik sträcker sig tillbaka till åtminstone 1950.

Årets tropiska cyklonsäsong var den första som var aktivare än normalt i alla fyra bassänger på norra hemisfären (Atlanten, norra Indiska oceanen samt nordvästra och nordöstra Stilla havet) sedan mätningarna startade 1970.

Asien – Kallt i mitten av kontinenten

Det blev en kall december i Mongoliet, Kazakstan, delar av Kina samt centrala och nordostligaste Sibirien med temperaturunderskott på 1-5 grader. I ostligaste Sibirien var det drygt 7 grader inom ett mindre område. Månaden var även allmänt kyligare än normalt i mellersta och norra delen av Indien.

Månadens lägsta uppmätta temperatur blev -55,6° den 23 i Kerbo, Sibirien.

Mildare var det i nordligaste Ryssland med ett temperaturöverskott på 5-8 grader på sina håll. I norra Thailand och delar av Myanmar låg det på 2-5 grader.

Hong Kong noterade sin sjätte varmaste december sedan startåret 1885, med en lika hög månadsmedeltemperatur som december 1948 och 1992.

Högsta temperaturen på 37,6° uppmättes den 19 i Ye, Myanmar och den 23 i Karwar, Indien. Enligt Géoclimat var det nationellt decemberrekord för Indien.

Den 4 registrerade ungefär 350 stationer i Japan sin varmaste decemberdag sedan mätningarna började.

Maldivernas huvudstad Malé fick rekordmycket regn den 5 enligt FloodList. Från morgonen fram till solnedgången föll 149 mm.

Centrala delarna av Vietnam drabbades av översvämningar efter ihållande regn under början av månaden. Da Nang uppmätte 635 mm regn på 24 timmar 9 december.

I mitten av månaden bildades den tropiska stormen Phethai på norra Indiska oceanen och nådde östra Indien den 17. Vijayawada i Andhra Pradesh uppmätte 242 mm morgonen den 17.

Kraftigt regn på Sri Lanka gav 365 mm under 24 timmar fram till morgonen den 22 i Maankulam i distriktet Vavuniya. Ovädret fortsatte flera dagar med översvämningar som följd.

Vulkanktivetet vid Anak Krakatau orsakade en tsunami som drabbade kustområdena vid Sundasundet mellan Java och Sumatra i Indonesien den 22. Kraftigt regn försvårade senare räddningsarbetet.

Det tropiska lågtrycket Usman gav den 25-29 december mer än 300 mm på sina håll i östra Filippinerna. I Daet föll 399,2 mm den 29. Eftersom ovädrets vindhastighet inte var tillräckligt hög för att stormvarningssystemet skulle aktiveras, missade många att vidta förberedande åtgärder och minst 100 personer omkom.

Arktis – Havsisens utbredning bland de lägsta

Mildluften dominerade över Arktis i december. I ryska Arktis var temperaturen hela 8-11 grader över den normala. På norra Grönland var temperaturerna omkring eller något under de normala.

Lägsta temperaturen blev -56,6° vid Summit inne på Grönland (3200 meter över havet) den 1. Bland stationer på lägre höjder så hade Thomsen River på Banks Island, Kanada -45,6° den 24. Högsta temperaturen stod Narsarsuaq lufthavn i södra Grönland för med 9,6° den 20.

Medelvärdet för havsisens utbredning i december var det fjärde lägsta sedan satellitmätningarna började 1979. Den långsamma istillväxten under andra halvan av månaden gjorde dock att havsisens utbredning vid årets slut var den tredje lägsta. Precis som de senaste vintrarna var utbredningen mindre än den normala i bland annat Karahavet och Barents hav. Det mesta av havsområdet runt Svalbard var isfritt.

Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster) och Antarktis (höger) i december 2018.
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i december 2018 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – Rekordsnabb isavsmältning

Det var varmare än normalt inne över Antarktis. I östra Antarktis låg temperaturen på sina håll omkring 3 grader över. I delar av kustområdena hamnade den omkring eller något under den normala.

Den 3 sjönk temperaturen till -44,1° vid Concordia, vilket blev månadens lägsta temperatur. Månadens högsta hade Possession Island med 9,6° den 9.

Dagarna innan jul var det mycket milt inne över Antarktis. Bland annat steg temperaturen vid Concordia till -14,3° den 21. Vostok hade -14,6 ° den 23, vilket är bara är 0,6° från stationens absolutrekord på -14,0° från januari 1974.

Minskningen av havsis runt Antarktis var den snabbaste för december sedan satellitmätningarna började 1979, även om den var nära de för 2010 och 2005. Den 26 sjönk havsisens utbredning under den tidigare lägsta nivån för denna tid på året, som var från 2016.

Enligt NSIDC (National Snow & Ice Data Center) är det för tidigt att säga exakt vad som orsakade den snabba minskningen och rekordlåga utbredningen i december. Troligen är höga havsvattentemperaturer och ovanliga atmosfäriska förhållanden två viktiga faktorer, vilket de var 2016-2017.

Smältsäsongen brukar pågå sex till åtta veckor in på det nya året så det återstår att se om det leder till ett nytt säsongsminimum.

Skillnaden mellan havsisens utbredning i Antarktis den 1 december 2018 och 1 januari 2019.
Kartan visar skillnaden mellan havsisens utbredning i Antarktis den 1 december 2018 och 1 januari 2019. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Sydamerika – Blandat väder

Temperaturerna låg på flera håll omkring 1 grad runt de normala i Sydamerika. Östra Brasilien och sydöstra Argentina hade ett temperaturöverskott på 2-4 grader.

I Patahuasi i södra Peru sjönk temperaturen till -15,0° den 4. Den 24-28 var det mycket varmt i norra Argentina. Högsta temperatur hade Santiago del Estero med 42,5° den 27

December var annars kylig och nederbördsrik i nordöstra och nordvästra Argentina. Buenos Aires uppmätte sin nederbördsrikaste december sedan 1961 och näst regnigaste sedan mätningarna startade.

Den 1 föll mycket nederbörd i östra Peru, där Quincemil fick 271 mm.

I Bolivia medförde kraftiga regn översvämningar i departementen La Paz och Cochabamba i mitten av månaden.

Mest månadsnederbörd i Ecuador fick La Concordia med 639 mm, vilket var nytt stationsrekord för december.

Afrika - Varmt i Sydafrika

I de inre delarna av Nordafrika hamnade temperaturen omkring eller något under den normala. Varmare var det i delar av södra Afrika som hade temperaturöverskott på 1-3 grader.

Namibia och Sydafrika drabbades av värmeböljor under månaden. Den 16 rapporterade Augrabies Falls i Sydafrika 45,3°.

På Réunion var medelvärdet av maximitemperaturen den näst högsta sedan mätningarna började.

Batna i Algeriet hade månadens lägsta temperatur med -5,5° den 30.

Två orkaner bildades på södra Indiska oceanen under månaden och båda nådde som högst kategori 4 på Saffir-Simpson-skalan. Orkanen Kengan bildades den 16 och befann sig längre österut än Cilidia, som bildades den 19 och passerade öster om Mauritius.

Morgonen den 30 rapporterade Sibiti i Kongo åska och 202 mm i dygnsnederbörd.

Australien/Oceanien – Värmebölja i Australien

December var varmare än normalt i större delen av Oceanien. Australien hade på många håll temperaturöverskott på 1-4 grader.

Månadsmedeltemperaturen för Australien blev den högsta som uppmätts i december sedan mätseriens början 1910. Det samma gäller delstaterna New South Wales, Victoria, Northern Territory och Tasmanien. För resterande delstater var årets december en av de tre varmaste.

Värmebölja rådde i norra Australien under första veckan i december. Med början den 18 utvecklades en ny värmebölja som sedan gav extremt höga temperaturer i ett stort område från nordväst till sydost under sista veckan.

Den 27 steg temperaturen till 49,3° i Marble Bar, Western Australia. Det är den tredje högsta temperatur som någonsin uppmätts i Australien under en decembermånad. Rekordet är 49,5° i Birdsville, Queensland den 24 december 1972. Sett till medelvärdet av maximitemperaturen för Australien som helhet så var den 27 den varmaste decemberdagen som någonsin uppmätts och den näst varmaste dagen oavsett månad.

Månadens lägsta temperatur blev -2,6° i Perisher Valley, New South Wales den 23.

För Australien som helhet kom mindre nederbörd än normalt. Stora delar av norra Australien och norra New South Wales hade en torr månad.

Tropiska orkanen Owen

Tropiska cyklonen Owen bildades nordost om Australien och nådde den 10 kusten i närheten av Port Douglas. Den passerade över Kap York och gav dygnsnederbörd på 250-350 mm.

Owen nådde sedan kategori 1 på Saffir-Simpson-skalan i Carpentariaviken. Där vände den, korsade Queenslandskusten söder om Kowanyama morgonen den 15 och passerade Kap York för en andra gång. Vid östkusten kom lokalt över 400 mm dygnsnederbörd. Halifax i närheten av Ingham uppmätte 678 mm i dygnsnederbörd morgonen den 16, vilket var nytt nationellt decemberrekord och stationsrekord oavsett månad. På en timme kom som mest 122 mm och på sex timmar 394 mm.

Owen bidrog också till åska, kraftiga vindar och regn i Victoria, New South Wales och Tasmanien den 13-16 genom att dra ner fuktig, tropisk luft. Översvämningar inträffade bland annat i Melbourne och Sydney.

Den 20 drabbades New South Wales av åskoväder och stora hagel föll bland annat i Sydney där de orsakade omfattande materiella skador.

Varmt på Nya Zeeland, köldrekord på småöar

Nya Zeeland noterade sin nionde varmaste december sedan mätserien började 1909.

Större delen av Nordön och nordöstra Sydön fick mer nederbörd än normalt, en del platser dubbla mängden. På södra och västra Sydön kom mindre än halva decembernederbörden. Största dygnsnederbörden fick Whakatane med 115 mm den 24 december.

Vid flygplatsen på Kokosöarna (Keeling Islands) sjönk temperaturen den 20 till 20,4°, vilket var en rekordlåg decembertemperatur för stationen som har en 67 år lång mätserie.

Flygplatsen på Julön med en mätserie på 46 år noterade också en rekordlåg decembertemperatur den 20 då 17,1° uppmättes.

Även året 2018 var varmt

2018 var det tredje varmaste året som har noterats i Australien. 2013 var varmast, 2005 näst varmast. För New South Wales blev 2018 det varmaste året. Medelvärdet av maximitemperaturen var den näst högsta för landet som helhet. Landet fick 11% mindre nederbörd än normalvärdet för 1961-1990.

I Nya Zeeland var året 2018 tillsammans med 1998 det näst varmaste som registrerats. Varmast var 2016.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.