Augusti 2018 - Orkanen Lane gav extrema regnmängder på Hawaii

Augusti 2018 bjöd på varmt eller mycket varmt väder i så vitt skilda delar av världen som i bland annat Europa, östra USA och Antarktis. I bland annat Nordnorge sattes nya värmerekord och i Portugal var det nästan 47° i början av månaden. På framför allt östra delen av Stilla havet var det en aktiv orkansäsong. En av dessa tropiska orkaner, Lane, gav kopiösa regnmängder på Hawaii.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i augusti 2018
Global temperaturanomali (vänster bild) i augusti 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var augusti 2018 globalt sett den fjärde varmaste augustimånaden som registrerats, dock 0,2°C kallare än den hittills varmaste som är augusti 2016.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive augustimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - I medeltal den varmaste augustimånaden

Enligt Copernicus Climate Change Service var månadsmedeltemperaturen för augusti 2018 den hittills högsta för Europa som helhet. Den tidigare varmaste augustimånaden var augusti 2010 tätt följd av augusti 2015.

Över stora delar av Europa, från Iberiska halvön till europeiska delen av Ryssland, var det cirka tre grader varmare än normalt jämfört med referensperioden 1961-1990. För flera enskilda länder var augustimånaden en av de tre varmaste.

Det började med en värmebölja över Portugal och Spanien som i förväg haussades upp till alla tiders rekordnivåer. Så blev det nu inte riktigt, men i alla fall 46,8° i Algave i Portugal den 4 augusti, vilket är imponerande nog.

Bland andra tillfällen med kraftig värme kan nämnas de mycket höga temperaturer som noterades i norra Norge den 1 augusti. Då sattes nytt augustirekord för Finnmarks fylke med 32,8° i Banak och nytt augustirekord för Troms fylke med 32,4° i Skibotn. Det sistnämna värdet var en rejäl putsning av det tidigare fylkesrekordet på 29,6° som stått sig sedan 1934.

Medellufttryck i Europa i augusti 2018
Medellufttryck i Europa i augusti 2018.

Lufttryckskartan visar att de centrala delarna dominerades av en rygg som sträckte sig upp från det azoriska högtrycket.

Norr därom drog efterhand fronter och nederbördsområden in över de norra delarna av Europa. Som resultat fick Norge sin näst blötaste augustimånad efter augusti 1951. Stationen Kritle i Hordalands fylke på Vestlandet fick 469 mm sammanlagt.

I den varma luften över kontinenten förekom en del kraftiga sommaroväder. I Frankrike föll den 9 augusti 296 mm i Montclus och 245 mm i Saint-Martin-d'Ardèche, varav 105 mm på bara en timme.

Vid Colle Major i Mont Blanc-massivet på 4 750 meters höjd noterades -15,9° den 25 augusti. I lägre höjdnivåer noterades -4,5° i Filefjell-Kyrkjestølane i Norge den 13 augusti och i Torfum, Island den 30 augusti.

Nordamerika - Varmaste augustimånaden i nordöstra USA

Temperaturfördelningen i Nordamerika uppvisade en rätt splittrad bild. I nordöstra USA och i väster från Mexiko upp till sydvästra Kanada fanns mycket varma områden. I främst norra Kanada var det däremot kyligare än normalt.

Fem delstater i nordöstra USA, från Delaware upp till New Hampshire, upplevde sin hittills varmaste augustimånad i en serie som sträcker sig tillbaka till 1895. I det sydvästra hörnet av USA hamnar årets augusti på sjunde plats bland de varmaste.

Ranking av månadsmedeltemperaturen för olika amerikanska delstater i augusti 2018
Ranking av månadsmedeltemperaturen för olika amerikanska delstater i augusti 2018. 124 = varmast, 1 = kallast. Källa: Den amerikanska vädertjänsten, NOAA. Förstora Bild

I Death Valley i Kalifornien nådde temperaturen 50,0° (122°F) den 8, 9 och den 19 augusti.

Denali Foot Camp på 4 300 meters höjd i Alaska rapporterade -18,3° den 25 augusti. I något lägre höjdnivåer hade Peter Sinks i Utah -8,7° den 29 augusti.

I den amerikanska Mellanvästern var det vid flera tillfällen häftigt regn med översvämningar. Till exempel i Kansas omkring den 15 augusti och i Wisconsin vid ett par tillfällen den 21 och 28 augusti. Där fick Westby 253 mm under ett dygn och lokalt i Wisconsin kan det under en 24-timmarsperiod ha fallit cirka 400 mm.

En praktiskt taget lika stor dygnsmängd rapporterades från Canseco i den mexikanska delstaten Veracruz med 254 mm den 3 augusti.

I början av månaden drabbades den karibiska ön Grenada av häftiga regn och omfattande översvämningar. Där rapporterade stationen Point Salines 307 mm under en 24-timmarsperiod den 1 augusti.

Asien – Kraftiga regn i Taiwan

I exempelvis Mellanöstern, centrala Sibirien, Japan och Koreahalvön var det på många håll 2-3 grader varmare än normalt (referensperiod 1961-1990).

I Hongcheon noterades den 1 augusti nytt värmerekord för Sydkorea med 41,0°.

Vid ett par tillfällen var man i Japan bara några tiondels grader från det nysatta japanska värmerekordet på 41,1° från årets julimånad.

I Iran noterade Omidyeh-Aghajari 50,6° den 7 augusti och Hendijan 51,2° den 8 augusti.

I västligaste och ostligaste Sibirien var det lite kyligare än normalt. Det gäller även i delar av Indien.

I slutet av månaden började natttemperaturerna sjunka i Sibirien där Omolon rapporterade -7,8° den 28 augusti.

Mycket stora regnmängder rapporterades vid flera tillfällen, vilket är det vanliga i Asien under högsommaren. I samband med den tropiska cyklonen Cimarons passage över Japan föll 504 mm i Kamikitayama den 23 augusti. Följande dag fick Shipanlong på Taiwan 603 mm och det finns uppgifter om ännu större mängder. Det sistnämnda regnet var dock inte direkt knutet till någon tropisk cyklon.

I delstaten Kerala i sydvästra Indien orsakade långvariga och omfattande regn svår förödelse och krävde över 300 dödsoffer. Även flera andra indiska delstater drabbades av svåra översvämningar under månaden.

Arktis – Avsmältningen av havsisen bromsade in

I delar av kanadensiska Arktis var det lite kallare än normalt, medan Svalbard, stora delar av ryska Arktis samt de centrala delarna av Polarhavet hade mildare än normalt.

Havsisen smälte under månaden, men i något långsammare takt än vi sett de senaste åren. Isutbredningen var i medeltal den sjunde lägsta sedan satellitmätningar inleddes i slutet av 1970-talet.

Vid den sibiriska Ishavskusten nådde Ust'-Olenek 22,7° den 3 augusti och Habaravova samma temperatur den 13 augusti. Så sent i månaden som den 29 augusti hade Habarova 21,9°.

Kallast var det som vanligt inne på den gröländska inlandsisen där den danska stationen Summit (3 200 möh) hade -37,1° den 27 augusti. Den närbelägna stationen Geosummit hade -38,3° samma dygn.

I lägre höjdnivåer noterade den grönländska stationen Henrik Kröyer Holme -5,8° den 29 augusti.

Sydamerika – Kallare än vanligt i de centrala delarna

I Sydamerika påminde temperaturfördelningen om den i juni och juli. Men området med temperaturunderskott i de centrala delarna var förskjutet lite längre norrut och omfattade norra Argentina, sydligaste Brasilien, Uruguay, Paraguay och Bolivia.

I Argentina var årets augusti den kyligaste sedan augusti 2013.

I Patahuasi i Peru uppmättes -19,9° den 24 augusti och Charaña i Bolivia rapporterade -16,3° den 16 augusti.

40,8° rapprterades från Puerto Salgar i Colombia den 25 augusti. Colombia svarade även för den största regnmängden med 180 mm i Villavicencio den 26 augusti.

Afrika - Varierande temperaturförhållanden

Det var varierande temperaturförhållanden i Afrika under augusti, möjligen med en viss övervikt åt det varma hållet. Bland annat i Egypten var månaden 2-3 grader varmare än normalt.

Den högsta rapporterade temperaturen var 46,0° i In Salah i Algeriet den 4 augusti. Den lägsta var -14,2° i Buffelsfontein i Sydafrika den 8 augusti.

Exakta uppgifter om regnmängder är knapphändiga, men under månaden drabbades bland annat delar av Algeriet, Sudan och Nigeria av kraftigt regn och översvämningar.

På den franska ön Réunion öster om Madagaskar var årets augusti både den varmaste och torraste under de cirka 50 år som man har statistik.

Australien/Oceanien – Orkanen Lane gav extrema regnmängder på Hawaii

I Australien och Nya Zeeland var augusti en ganska odramatisk vädermånad.

Australien hade en månadsmedeltemperatur något under det nomala medan Nya Zeeland hade någon grad varmare än normalt.

I norra och östra Australien var månaden torr eller mycket torr, och dominerande väst- och nordvästvindar medförde torrt väder även i den östra delen av Nya Zeelands sydö.

Kangaroo Flats i Australien hade 36,9° den 25 augusti, medan Perisher Valley i Australien som lägst hade -14,2° den 29 augusti.

Den tropiska orkanen Lane

Det har varit en aktiv orkansäsong på östra delen av Stilla havet. Mest omtalad under augusti var den tropiska orkanen Lane. Som kraftigast var Lane en kategori 5-orkan, vilket är mycket ovanligt för att vara i den centrala delen av Stilla havet. Även om Lane nedgraderades något innan den nådde upp mot Hawaii, så gav den oerhört stora regnmängder på framför allt den sydligaste och största ön på Hawaii.

Stationen Mountain View fick drygt 1 300 mm regn den 22-26 augusti, vilket innebar den näst största sammanlagda regnmängden i samband med en tropisk cyklon i USA sedan åtminstone 1950. Under en 24-timmarsperiod den 23 augusti fick stationen Hakalu 620 mm och stationen Saddle Quarry 607 mm.

Antarktis – Mycket mild augusti

På Antarktis avslutades den kalendariska vintern med en mycket mild augustimånad. De största temperaturöverskotten återfanns i det inre av kontinenten och över havet utanför Östantarktis. På flera håll var månadsmedeltemperaturen 4-5 grader över det normala, och bland annat en del australiensiska stationer i Antarktis noterade sin hittills mildaste augusti.

Som högst hade Base San Martin på den Antarktiska halvön 4,3° den 10 augusti.

Kallast var det vid stationen Vostok (3 488 möh) som rapporterade en så pass låg temperatur som -82,4° den 28 augusti. Även vid stationerna Dome A och Dome Fuji sjönk temperaturen under -80° under månaden.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.