April 2018 - Rekordvarmt i centrala Europa

April 2018 var för Europa som helhet den hittills varmaste som registrerats. Även Australien och Argentina hade på nationell basis en rekordvarm aprilmånad. Men detta kompenseras delvis av ett stort område i Nordamerika med ovanligt kallt väder under april. I två amerikanska delstater var månaden rekordkall. En för säsongen ovanligt sen tropisk cyklon berörde i slutet av månaden Réunion i Indiska oceanen. I mitten av månaden drabbades Hawaii av regn, som vad gäller dygnsmängden var det kraftigaste som drabbat en amerikansk delstat.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i april 2018
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var april globalt sett den tredje varmaste aprilmånaden tätt följd av april 2010. Årets april var dock inte lika varm som april 2016 och 2017. Bland annat drog ett kallt område över stora delar av Nordamerika ner den globala medeltemperaturen något.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2018
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Stora temperaturöverskott i framför allt de centrala delarna av Europa medförde att det för Europas del blev den allra varmaste aprilmånaden hittills.

Europa - Rekordvarm månad

April 2018 var på de flesta håll i Europa varmare än normalt. För Europa som helhet var det den hittills varmaste aprilmånad som registrerats. Detta gäller även flera enskilda länder som Tyskland, Polen, Slovakien och Ungern.

Den 28 april rapporterades 35,0° från Tirana-La Praka i Albanien och temperaturer på 32-34° rapporterades i slutet av månaden även från bland annat Grekland och Rumänien. Den 20 april rapporterades 30,0° från Salzburg i Österrike och följande dag var det lika varmt i Wien.

I samband med en period med mycket varmt väder även över Brittiska öarna så noterades 29,1° i St James's Park i London den 19 april. Detta är bara tre tiondels grad under det brittiska värmerekordet för april från 1949.

Det övervägande varma vädret till trots så var det i framför allt Skandinavien en mycket kall inledning på månaden. Månadens lägsta temperatur -32,2° rapporterades den 1 april från Sandhaug i Norge (1 250 möh). Detta är nytt aprilrekord för fylket Hordaland. Enligt den norska vädertjänsten noterades köldrekord för april i ytterligare sex fylken. Några av dessa rekord hade stått sedan 1930- och 1940-talen.

Medellufttryck över Europa i april 2018
Medellufttryck över Europa i april 2018 Förstora Bild


I slutet av månaden drog kraftiga oväder in över Västeuropa med översvämningar som följd. Exempelvis fick Aachen i Tyskland 63 mm den 29 april.

Översvämningar förekom även i samband med snösmätning och kraftigt regn. Till exempel i nordöstra Spanien där Renteria rapporterade 112 mm regn den 10 april.

Nordamerika - Rekordkall april i två delstater

Stora delar av Nordamerika upplevde en kall eller mycket kall aprilmånad. I södra Kanada och nordöstra USA var månaden på många håll 3-5 grader kallare än normalt (referensperiod 1961-1990). Under månadens sista vecka förekom dock en del perioder med förhållandevis varmare väder i dessa områden.

Enligt den amerikanska vädertjänsten var för delstaterna Iowa och Wisconsin årets april den kallaste i en mätserie som går tillbaks ända till 1895.

Den i vissa situationer mycket kalla stationen Key Lake i den kanadensiska provinsen Saskatchewan rapporterade som lägst -39,7° den 2 april.

I Alaska var det däremot varmare eller mycket varmare än normalt med temperaturöverskott på omkring 6 grader i den västra delen.

Även i stora delar av Mexiko och sydvästra USA var det varmare än normalt under april. På en del håll rådde temperaturöverskott på 3-5 grader.

Death Valley i Kalifornien rapporterade 42,2° den 26 april och från flera stationer i Mexiko rapporterades 43,0° den 6 respektive den 30.

I Västindien drabbades den franska ön Martinique av kraftigt regn, åska och översvämningar den 16 april. Enligt den franska vädertjänsten fick Le François 250 mm på 24 timmar, varav 125 mm på endast en timme.

I den mexikanska delstaten Oaxaca rapporterade Valle Nacional 261 mm den 10 april.

Liksom i Europa förekom översvämningar även i samband med snösmältning, till exempel i Montana i USA och Alberta i Kanada.

Asien – Värmerekord i Pakistan

Större delen av den asiatiska kontinenten hade varmare eller mycket varmare än normalt under april. I östra Sibirien var det på många håll temperaturöverskott på 4-7 grader (referensperiod 1961-1990). Vid Berings sund var det 8-9 grader över normalt i april.

Månadens lägsta temperatur blev -39,5° i Chumpuruk i Sibirien den 3 april.

Extremt höga temperaturer rådde i Pakistan i slutet av månaden med upp till 50,2° i Nawabshah (Shaheed Benazirabad) den 30 april. Detta överträffade med 0,2° ett nationsrekord för april från förra året.

I Sydostasien fanns några områden med kallare aprilväder än normalt. Till exempel i Thailand med temperaturunderskott på 1-2 grader.

Några riktigt extrema skyfall var det inte fråga om under april. Shido i provinsen Kochi i Japan fick dock 297 mm den 25 april, vilket är aprilrekord för stationen.

Omkring den 26 april berördes flera länder i östra delen av Medelhavsområdet av kraftiga oväder med något dussintal dödsoffer.

Översvämmade gator i Damaskus
Översvämmade gator i Damaskus i april 2018. Foto Wael Abdoush Förstora Bild

Arktis – Extremt lite havsis i Berings hav

Förutom några områden i bland annat östra Grönland så var det mildare än normalt i största delen av Arktis. Något som nästan börjar bli tjatigt är den mycket långa sviten av månader med temperaturöverskott vid Svalbard lufthavn. I och med april 2018 är sviten uppe i 89 månader i rad.

Utbredningen av havsisen i Arktis var den näst minsta som noterats i april och bara aningen större än den från rekordåret 2016. I synnerhet i Berings hav mellan Sibirien och Alaska var utbredningen av havsisen extremt låg.

Isutbredning i Arktis den 3 maj 2018 jämfört med normalvärdet för perioden 1981-2010.
Isutbredning i Arktis den 3 maj 2018 jämfört med normalvärdet för perioden 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Den högsta temperaturen blev 13,8° i Narsarsuaq, Grönland den 17 april.

Inne på den grönländska inlandsisen var det -50,4° vid Geosummit (3 255 möh) den 4 april. Vid lägre belägna stationer hade kanadensiska Eureka -40,8° den 1 april.

Sydamerika – Rekordvarm april i Argentina

Även i Sydamerika var det varmt väder som dominerade. Det förhållandevis varmaste området omfattade norra Argentina, södra Brasilien, Paraguay och Uruguay. Där var månaden på många håll fem grader varmare än normalt. Enligt den argentinska vädertjänsten var årets april den hittills varmaste i Argentina. Den tidigare varmaste var april 1970.

Det råder en viss osäkerhet när det gäller de högsta temperaturerna. I Brasilien rapporterade Macae 39,5° den 2 och Boa Vista 39,1° den 9.

Den lägsta temperaturen rapporterades från Chuapalca i Peru med -13,5° den 5 april.

Största dygnsnederbörd var 175 mm i Istmina i Colombia den 11 april. Även vid ett par andra tillfällen under månaden drabbades Colombia av kraftiga regn med översvämningar.

Afrika - Rekordsen tropisk cyklon på Indiska oceanen

I Afrika dominerade varmt väder, i synnerhet i Nordafrika med temperaturöverskott på 2-4 grader på många håll.

Varmast var det med 46,0° i Yelimane, Mali den 5 april och i Linguère, Senegal den 6.

De lägsta temperaturerna var -5,6° i Izaña (2 371 möh) på Kanarieöarna den 21 april och -5,1° i Sutherland i Sydafrika den 30.

Tropiska cyklonen Fakir

En för säsongen mycket sen tropisk cyklon berörde bland annat den franska ön Réunion i södra Indiska oceanen den 23-24 april. Cyklonen hade namnet Fakir och den 23-24 kom 436 mm i Baril och 426 mm i Hauts de Sainte-Rose. Den mesta nederbörden föll under en 12-timmarsperiod. I Hauts de Sainte-Rose föll 176 mm på bara en timme, vilket enligt den franska vädertjänsten är rekord för entimmesnederbörd på Réunion.

Australien/Oceanien – Rekordregn på Hawaii

Australien upplevde sin näst varmaste april på nationell basis. Allra varmast var april 2005.

Den allra högsta temperaturen blev 43,7° den 3 april i Roebourne i delstaten Western Australia.

Den 9 april rapporterades 42,2° från Nullarbor, villket är värmerekord för april för delstaten South Australia. Någon dag senare sattes värmerekord för april även för delstaterna New South Wales och Victoria.

Den lägsta temperaturen rapporterades från Liawenee på Tasmanien med -5,2° den 18 april.

Det var överlag även en mycket torr månad i Australien, den åttonde torraste i en mätserie som går tillbaka till år 1899 och den allra torraste sedan 1997.

I Nya Zeeland var det däremot en ostadig aprilmånad med två rejäla oväder den 10-11 och den 28-29 april.

Rekordstora regnmängder på Hawaii

I mitten på månaden berördes Hawaii, i synnerhet ön Kauai, av mycket kraftiga regn. Hanalei på den norra delen av Kauai rapporterade 715 mm på 24 timmar den 14 april. En nederbördsmätare i närliggande Waipa Garden registrerade samtidigt 1 262 mm. Enligt senare utredning bekräftades detta som nytt 24-timmarsrekord för Förenta staterna.

Inom loppet av någon vecka berördes Fiji av två tropiska cykloner, Josie och Keni. I samband med den förstnämnda föll 228 mm över Nanoko den 1 april.

Antarktis – Åter låg utbredning av havsisen

De flesta stationer i det realativt glesa stationsnätet uppvisade temperaturöverskott på 1-3 grader.

Efter den återhämtning som havsisen kring Antarktis uppvisade under mars månad, så skedde en svagare istillväxt under april. I slutet av månaden var den i paritet med den låga isutbredningen i april 2017.

Den lägsta temperaturen rapporterades från Dome Fuji (3 810 möh) med -73,1° den 6 april.

Den högsta temperaturen var 7,5° vid Base Esperanza den 14 april.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.