Tillrinningen till haven 2014

Den totala tillrinningen till haven 2014 var ca 5893 m3/s vilket är 4% över medelvärdet för perioden 1961-1990. Tillrinningen var stor under årets första månader och följdes av en torr sommar. Kraftig höstnederbörd under olika tillfällen och på olika platser ökade på tillrinningen till haven.

Fördelningen av den totala tillrinningen till haven var följande; Bottenviken 36%, Bottenhavet 33%, Västerhavet 20% och Egentliga Östersjön (Norra och Södra Östersjön) 11%. Tillrinningen till Västerhavet var under alla månader högre än medelvärdet och totalt under året tillfördes 27% mer.

Varm och blöt start

Ovanligt varma förhållanden under årets första månader gjorde att tillrinningen blev högre än medelvärdena för samtliga distrikt. Särskilt Norra Östersjön fick hög tillrinning, 85% mer tillrinning än medelvärdet för perioden januari-mars. Orsaken är ovanligt riklig nederbörd i kombination med det milda vädret som gjorda att nederbörden inte lagrades som snö.

Liksom för åren 2012 och 2013 var tillrinningen till Bottenhavet under maj betydligt lägre än medelvärdet. Bottenviken har hög tillrinning maj och juni då snön i fjällen smälter och tillförs vattendragen.

Låg sommartillrinning

Sommaren 2014 var varm och markerna torkade upp. Särskilt för östra Svealand och sydöstra Norrland var vattenflödena mycket låga. Tillrinningen blev lägre än medelvärdena för sommarmånaderna, med undantag av Västerhavet. Norra Östersjön uppvisar mycket låg tillrinning under perioden juni-september.

Skyfall och höstregn

I sydvästra Sverige kom extrema regn i augusti och mycket nederbörd under hösten vilket gav upphov till hög tillrinning för Västerhavet. Även för tillrinningen till Egentliga Östersjön och Bottenhavet ses en effekt av rikliga höstregn.

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till graferna är beräkningar gjorda med den hydrologiska modellen S-HYPE. Tillgängliga vattenföringsstationer används och där mätstationer saknas används modellberäknad vattenföring. Det geografiska området för tillrinningsberäkningarna utgörs av gränserna för Sveriges vattendistrikt. 

Den blå stapeln i graferna nedan visar tillrinningen 2014, den grå visar medelvärdet för normalperioden 1961-1990.