Sommaren 2017 - Typisk svensk sommar

Över södra Europa har sommaren varit präglad av högtryck och kraftig värme. Över norra Europa har däremot lågtryckstrafiken, företrädesvis från väster, gett ett betydligt svalare väder, men nära mittfåran med svenska mått mätt.

Årets sommar saknade en längre varm period och höga temperaturer. Några få gånger kröp temperaturen lokalt över 25° (högsommardag). Många upplevde säkerligen sommaren som blåsig och kylig. I södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge. Det har varit torrt i delar av Svealand och i norra Götaland, medan delar av norra Norrland och delar av södra Götaland sammantaget fått mer än normal sommarnederbörd. Riktigt stora mängder regn föll dels i Ångermanland den 12 juni, i Hälsingland i början av augusti och i ett stråk över Götaland i slutet av augusti. 

Måttliga temperaturer nära de normala

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2017. Förstora Bild

Det har inte bjudits på några höga temperaturer under sommaren, trots det visar dock sommaren i allmänhet värden mycket nära den normala (referensperiod 1961-1990). 

Sommaren 2017 blev svalare än sommaren 2016, men ganska lik 2015.

Den högsta sommartemperaturen blev mycket modesta 28,0° vilken noterades i Oskarshamn den 18 och i Kalmar den 19 juni. Det är den LÄGSTA högsta sommartemperatur som noterats i Sverige sedan 1922. Även då nådde maxtemperaturen bara 28,0°. 

För att finna en sommar med en avgjort lägre maximitemperatur än i år får vi gå tillbaka till åtminstone 1862. Noterbart är också att den högsta temperaturen för året, 30,1°, uppmättes den 28 maj i Oskarshamn i Småland.

Sommarens lägsta temperatur -9,2° mättes i Tarfala i Lappland den 2 juni.

Högsommardagar

Antal högsommardagar under sommaren 2017
Antal högsommardagar under sommaren 2017. Förstora Bild

En stor del av landet fick ingen högsommardag (maximitemperatur på minst 25°) under juni, juli och augusti.

Antalet högsommardagar för sommaren som helhet blev alltså inga alls eller få. I södra halvan av landet finns det platser som fick fler högsommardagar i maj än under de följande tre månaderna.

Flest antal högsommardagar, kring fem, blev det i östra Svealand och östra Götaland.

I Norrbotten var det två mätplatser som fick fyra högsommardagar, vilket blev flest i Norrland även om maj inkluderas.

Sommarens medeltemperatur

Sommarens medeltemperatur hamnade nära den normala (medel för 1961-1990). I figuren nedan framgår att även sommaren 2012 och 2015 hade medelvärden i samma härad. Allmänt har dock medeltemperaturen för sommaren blivit högre under de senaste decennierna i jämförelse med äldre tider. 

sommarens medeltemperatur i Sverige
Sommarens medeltemperatur i Sverige till och med 2017. Avvikelse från normalperioden 1961-1990 visas med röda (över) respektive blå (under). Förstora Bild

Tropiska nätter

Inte en enda tropisk natt (minimitemperatur minst 20°) förekom sommaren 2017.  

Torrt och blött

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2017.
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2017. Förstora Bild

Även sommarnederbörden blev nära den normala för en stor del av landet. Men det finns några nämnvärda undantag.

Delar av nordligaste Norrland (främst i juli och augusti) och delar av södra Götaland (hela sommaren) har fått överskott med nederbörd. Även södra Norrlandskusten har fått ett överskott, som uppkom då det regnade rikligt under några dygn i början av augusti.

Under en längre tid har stora delar av landet haft underskott på nederbörd och denna sommar har nederbördsbristen fortsatt i norra Götaland och i en stor del av Svealand.

De allra största totala sommarnederbörderna föll i gränsområdena mellan Skåne, Halland och Småland, värden kring 400 mm. Mest fick Baramossa i sydligaste Halland med 447,1 mm. Även om det är över normal sommarnederbörd är det inte några ovanliga mängder för detta område.

Den största dygnsnederbörden under sommaren blev 130,3 mm i Söderala i Hälsingland den 4 augusti. Sammantaget under några få dygn kom det i ett ganska stort område där över 100 mm.

Som framgår av kartan finns det ett ganska stort område som har fått mindre än 75% av normal sommarnederbörd i östra Svealand. Sommaren har dock inte varit extremt torr. Den i absoluta tal minsta sommarnederbörden rapporterades från Fårösund-Ar på norra Gotland med 92.3 mm..  

Soltimmar

Flest soltimmar under sommaren fick våra kuststationer, till exempel Nordkoster, Hoburg och Svenska Högarna. Detta är typiskt för sommarvädret med mer sol i kustbandet än i inlandet. Minst sol rapporterades från våra stationer i fjällkedjan, Storlien och Tarfala.

Många kan ha upplevt sommaren som "dålig", men avseende solskenstid har den inte utmärkt sig, varken på plus- eller minussidan. För Stockholm, med en över 100 år lång serie, hamnar årets sommar (röd) mitt i. 

sommar-sol-stockholm
Summa solskenstid juni, juli och augusti för Stockholm (timmar), med startår 1908. Observera att osäkerheten kan vara betydande för äldre data. Förstora Bild
sommarsol-2017
Solskenstid sommaren 2017 per månad (juni, juli och augusti) och station, orange stjärna. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift, angivet med årtal. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Förstora Bild

I bilden ovan (förstora för att se bättre) visas hur solskenstiden under sommarens respektive tre månader förhåller sig till tidigare sommarmånader (1983-2016) då vi haft mätningar på dessa platser. Några platser, som exempelvis Hoburg och Karlskrona, startade mätningar efter 1983 och då finns inte så många år att jämföra med. 

Här finns flera spännande saker att se. Kanske inte att årets sommarsol verkar ligga mitt i smeten, med undantag av juni för de nordligaste stationerna, utan att det finns några tidigare somrar som sticker ut. 

I topp ser vi att fotbollssommaren 1994, främst juli, verkligen var extremt solig. Och i botten sticker juni 1987 ut. 

Vind

De ständigt återkommande lågtrycken och avsaknaden av långvariga högtryckslägen har medfört att det saknats tillfällen med svaga vindar. 

Juni månad blev en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige sedan systematiska vindmätningar inleddes 1996. Blåsten fortsatte, om än inte lika envist, in i juli då även delar av norra Sverige blev blåsigt.

Inga tillfällen med medelvind på minst 21 m/s noterades under sommaren (utanför fjällen). De högsta medelvindsnoteringarna i juni blev 19,6 m/s den 2 juni vid Bjuröklubb och den 25 juni på Väderöarna.

I juli nådde medelvinden 19,3 m/s den 2 juli på Måseskär med en maximal byvind på 24 m/s.

Blåsten avtog i augusti med undantag av östra Götalands kustland och utmed Norrlandskusten och i Norrbotten.

Åska

Åska hör till det svenska sommarvädret. Under juni var antalet åskdagar tämligen normalt med flest urladdningar den 12 och den 25 juni över främst norra Svealand och sydligaste Norrland.

Åskfrekvensen brukar öka till juli och augusti, men årets juli blev den minst åskrika vi haft på över tio år. Dock inleddes sommarens åskrikaste period i nordligaste Norrland den 27 juli och i södra Götaland den 30 juli.

Den åskrika perioden toppade den 1 augusti med strax över 4000 urladdningar över främst norra Norrland. Dagen efter låg de flesta urladdningarna över södra Norrland och den åskrika perioden avslutades över södra Götaland den 3 och 4.

Lokal åska förekom under stora delar av resten av augusti varav ett mer intensivt dygn i södra Skåne den 27.

Kall inledning av juni men till slut ganska normal

Juni inleddes med några riktigt kyliga dagar, men en varm avslutning främst i norr gjorde att månaden som helhet blev nära normal.

På några håll fick vi ett par högsommardagar den 18 och 19 juni, men temperaturen hade svårt att komma över 25° under denna sommar. 

Midsommaraftonsvädret inleddes med uppehåll, men mot kvällen drog ett lågtryck in över södra delarna av landet och till midsommardagen hade det ostadiga vädret etablerat sig över hela landet.

Ostadigt juliväder

Det såg länge ut att bli en riktigt kylig juli på många håll då vädret var både kyligt och ostadigt under den första halvan av månaden.

Men den 19 kom en högtrycksrygg in och gav lite stabilare väder. Några riktiga topptemperaturer var det dock aldrig fråga om. I norra halvan kom det in lite varmare luft från öster den 24 juli vilket gav ett par högsommardagar i Tornedalen.

Fortsatt ostadigt under augusti

Stora delar av augusti präglades av passerande områden med regn och skurar. Ett lågtrycksområde som drog in från väster den 3 över södra Sverige stannade upp under några dygn och gav rikliga regnmängder (över 50 mm) i ett stort område över främst sydöstra Norrland. SMHIs station i Söderala i Hälsingland fick på tre dygn 165 mm.

Temperaturerna låg ofta under de normala för årstiden och inte heller denna månad bjöd på några värmetoppar.

Den 30 augusti kom ett nederbördsområde in över södra Sverige och det följdes av ytterligare ett dagen därpå. Detta gav rejält med regn i ett brett stråk från västra Götaland upp mot östra Svealand, mest fick Nobynäs i nordvästra Småland med 75 mm.

Lite spännande avslutning på sommaren fick vi då temperaturen den 31 steg så pass att det blev en högsommardag i Kalmar och Oskarshamn med 26,4° respektive 26,0°.