Joakim Langner, luftmiljöforskning

Joakim Langner

Joakim Langner, docent

Telefon 011-495 84 50

  • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon och svavel- och kväve deposition
  • Klimatpåverkande luftföroreningar
  • Varningssystem för värmebölja och luftkvalitet