Grigory Nikulin

Grigory Nikulin, Rossby Centre

Grigory Nikulin, klimatforskare, Fil.dr

Telefon 011-495 86 52

  • Regionala och globala klimatförändringar
  • Extremvärden
  • Stratosfärisk-troposfärisk växelverkan
  • Vågor i atmosfären
  • Dataanalys och statistik