Jonas Olsson

Docent

Jonas FoUh 2018

Roll i gruppen

  • Gruppchef för forskningsgruppen på Hydrologiska forskningsenheten
  • Seniorforskare

Expertis

  • Nederbördsanalys och modellering
  • Hydrologisk modellering och prognoser
  • Klimatpåverkan och statistisk modellering
  • Projektledning

Särskilda meriter

  • EU-projektkoordinator and WP ledare
  • Fakultetsopponent
  • H-index: 21 i Web of Science