Jonas Olsson

Docent

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering och prognosering med fokus på indata (nederbörd, temperatur), nedskalning av nederbörd från atmosfärsmodeller, hydrologisk inverkan av klimatförändring, urban hydrologi.

Forskningsintressen

Karakterisering av nederbördsprocessen i tid och rum, inklusive förväntade framtida förändringar och deras inverkan på hydrologiska processer.

Specialkompetenser

Statistisk och sannolikhetsbaserad analys och modellering, speciellt baserat på skalinvarianta koncept (t.ex. kaskadmodeller), programmering, vetenskaplig kommunikation).