Jonas Olsson

Docent

Jonas FoUh 2015

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering och prognosering med fokus på indata (nederbörd, temperatur), nedskalning av nederbörd från atmosfärsmodeller, hydrologisk inverkan av klimatförändring, urban hydrologi.

Forskningsintressen

Karakterisering av nederbördsprocessen i tid och rum, inklusive förväntade framtida förändringar och deras inverkan på hydrologiska processer.

Specialkompetenser

Statistisk och sannolikhetsbaserad analys och modellering, speciellt baserat på skalinvarianta koncept (t.ex. kaskadmodeller), programmering, vetenskaplig kommunikation).