Johan Strömqvist

Civ.ing.

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering och modellutveckling.

Forskningsintressen

Hydrologisk vattenkvalitetsmodellering.

Specialkompetenser

Programmering, geografiska informationssystem (GIS).