Ilias Pechlivanidis

Fil. dr.

Ilias FoUh 2015

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering, Diagnostisk modellutvärdering, Osäkerhetsanalyser, Klimatförändringar, Hydrologiska prognoser

Specialkompetenser

Hydrologisk modellering, Programmering, Statistisk analys

Forskningsintressen

- Analys och modellering av hydrologiska system under osäkerhet

- Avrinningsområdets hydrologi och processförståelse

- Model validering

- Prediktioner i observationslösa områden (PUB)

- Påverkan av förändringar (markanvändning, klimat, befolkningsmängd) på vattenresurser. 

- Förbättrad prediktion av höga flöden och torka

- Förvaltning av vattenresurser.