Ilias Pechlivanidis

Fil. Dr.

Ilias FoUh 2015

Roll i gruppen

 • Forskningsledare inom området Prognoser av vattenvariabler
 • Projektledare för EFAS

Expertis

 • Hydrologiska prognoser vid olika tids- och rumsskalor
 • Sömlösa och påverkansbaserade prognoser
 • Kommunikation av prognoser 
 • Dataassimiliering (satellit- och in-situdata)
 • Klimatservice - förbättrade prognoser av extremer
 • Processförståelse av hydrologiska system och modellering vid osäkerhet.
 • Prognoser i områden utan observationer
 • Påverkan på vattenresurser vid förändringar av markanvändning, klimat och invånarantal.
 • Miljökonsekvensbedömning

Särskilda meriter

 • Medordförande för HEPEX-initiativet 
 • Medelm av referensgrupp för CNDS (Centre of Natural Hazards and Disaster Science)
 • Gästredigerare för tidskriften HESS
 • Gästredaktör för WATER journal
 • Biträdande redaktör för Global NEST