Ilias Pechlivanidis

Fil. Dr.

Ilias FoUh 2015

Roll i gruppen

 • Seniorforskare
 • Forskningsledare inom hydrologisk prognos

Expertis

 • Hydrologiska prognoser 
 • Påverkansbaserade prognoser
 • Kommunikation av prognoser
 • Diagnostisk modellutvärdering
 • Miljökonsekvensbedömning
 • Komparativ hydrologi
 • Informationsteori

Särskilda meriter

 • Medordförande för HEPEX-initiativet 
 • Projektledare för EFAS-distributionscenter
 • Gästredigerare för tidskriften HESS
 • Gästredaktör för WATER journal
 • Biträdande redaktör för Global NEST