Forskningsnyheter

Sökresultat 32 träffar på cordex

Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

Klimat
i många utvecklingsländer, som ofta är mycket sårbara för effekterna av klimatförändringar, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre. Kunskapsuppbyggnad och utbildning En viktig del i CORDEX-arbetet är att främja utbildning och kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodeller diskuteras på konferens i Lund

SMHI Rossby Centre
. Regionala klimatberäkningar Det senaste året har SMHI tagit fram en lång rad regionala klimatberäkningar för olika områden i världen. Arbetet har utförts inom ramen för CORDEX, ett internationellt samarbete mellan klimatforskare för att skapa regionala klimatscenarier. Global och regional modellutveckling Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden