SMHIs experter inom klimat och hydrologi deltar i Almedalen

Klimatförändringen i Arktis, skogsindustrins utmaningar i ett förändrat klimat och kampen om vattnet vid vattenbrist – det står på agendan när SMHI deltar med sin expertis inom klimat och hydrologi under Almedalsveckan. Myndighetens båda professorer är på plats: Erik Kjellström, professor i klimatologi och Berit Arheimer, professor i hydrologi. Dessutom medverkar Niclas Hjerdt, chef för SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst.

Erik Kjellström deltar i två olika event onsdagen den 28 juni: ”Arktis smälter – hur vänder vi utvecklingen?” och ”Hur kan skogsindustrins klimat- och miljönytta öka?”.

Erik Kjellström.
Erik Kjellström.

– Förändringarna i Arktis är dramatiska och innebär mycket stora konsekvenser på naturmiljö och samhälle, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Eventet är en filmvisning och samtal om klimatförändringarna i Arktis och hur vi kan vända utvecklingen.

– Jag ska prata om den snabba temperaturökningen och den minskade utbredningen av havsis, samt varför förändringarna går så fort just i Arktis. Jag kommer också att nämna vilka förväntade förändringar för framtiden som vi ser och vilka potentiella effekter på naturmiljö och samhälle som de kan ge. För att kunna vända utvecklingen är det viktigt att vi snabbt bromsar och vänder utsläppskurvorna, säger Erik Kjellström.

”Skogen har en mycket viktig del i klimatarbetet”

I Skogsindustriernas event diskuteras skogsbrukets förväntningar, potential och utmaningar för att möta framtiden. Det handlar om både klimat, biologisk mångfald och välfärd.

– Det ska bli intressant att diskutera frågor kring framtida klimat och skogens roll i omställningen med företrädare för skogsindustrin. Skogen har en mycket viktig del i klimatarbetet både för att ersätta fossila bränslen men också genom att binda upp koldioxid. För svensk del kommer EU-krav på ökad kolinbindning få stora konsekvenser för skogssektorn. Klimatförändringen påverkar också skogen direkt vilket gör att det finns ett stort behov av klimatanpassning inom skogssektorn och här är det viktigt att aktuell klimatinformation används för att planera inför framtida skogsbruk, säger Erik Kjellström.

Nya utmaningar

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt.

Berit Arheimer, professor i hydrologi, och Niclas Hjerdt, chef för SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst, deltar i eventet ”Kampen om vattnet” fredagen den 30 juni. Det fokuserar på vilka konsekvenser det får när vattenbalansen är i obalans med samhället, samt hur samhället kan förbereda sig för olika scenarier.

Eventet består av tre seminarier. Niclas Hjerdt deltar i ”Hjälp, det svämmar över” som handlar om översvämningar och ”Vem har rätt till vattnet?” som handlar om torka. Berit Arheimer deltar i ”Hur navigerar vi i det nya normala?”.

– Det ska bli väldigt roligt och intressant att träffa andra som arbetar inom vattensektorn på olika vis och höra hur de upplever situationer som torka och höga flöden. Just nu är det mycket fokus på torka, men tidigare i våras var det många översvämningar. Det ändras fort! Det är en ny utmaning vi ställs inför jämfört hur med det var tidigare, säger Niclas Hjerdt.

Vem har rätt till vattnet?

Den nya normala vattensituationen innebär flera utmaningar. Professor Berit Arheimer är med i det tredje seminariet:

Berit Arheimer
Berit Arheimer.

– Ofta tar vi vattnet för givet, men det blir lätt för mycket, för lite eller för smutsigt för olika användare. I ett allt varmare klimat kommer det dessutom att bli vanligare att samhället måste prioritera vem som har rätt till vattnet när det råder vattenbrist, och där finns det idag en hel del oklarheter, säger Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI, som initierat det nystartade projektet Rättvist vatten som syftar till att nå en bred samsyn i samhället kring en rättvis fördelning av vattnet för att få en hållbar vattenförvaltning.

SMHI i Almedalen 2023

Arktis smälter – hur vänder vi utvecklingen?
Onsdag 28 juni, 12:00 - 12:45
Plats: Strandvägen 4, Visby
Arrangör: Nordiska ministerrådet

År 2021 seglade en norsk expedition till Svalbard för att dokumentera följderna av ett allt varmare klimat i Arktis. Klimatförändringen är snabbare i Arktis än på något annat ställe. Frågan är, vad kan vi göra för att bromsa utvecklingen?

I Arktis möttes expeditionen Barba av en storslående natur och ett enastående djurliv, men de såg också tydliga spår av människans framfart och ett allt varmare klimat. Allt dokumenterades på film.

Med videon som utgångspunkt diskuterar en expertpanel Arktis och klimatförändringen. Det som sker i Arktis med bland annat smältande isar har betydelse för hela vårt klot. Också de som bor långt från Arktis drabbas när havsnivåerna höjs.

Medverkande:
Erik Kjellström, professor i klimatologi, SMHI
Andreas Salomonsson, internationell sekreterare/KDU, Vice presidiemedlem/Ungdomens nordiska råd
Sara-Elvira Kuhmunen, förbundsordförande, Sáminuorra
Leneisja Jungsberg, Senior Research Fellow, Nordregio
Giulia Ercoletti, marinbiolog, Tromsø Villmarkssenter
Sharon Jåma, moderator

Läs mer om eventet på Almedalens webbplats.

Hur kan skogsindustrins klimat- och miljönytta öka?
Onsdag 28 juni, 16:00 - 16:50
Plats: Hästgatan 2, Visby
Arrangör: Skogsindustrierna

Klimatförändringar, stigande havsnivåer, torka och extremväder är en följd av fossila bränslen och fossilintensiva produkter. Hur kan vi vända utvecklingen genom att öka tillgången på förnybara material och produkter, öka cirkulariteten och samtidigt verka i samklang med naturen?

Näringslivet spelar en viktig roll för en hållbar utveckling. Företagen inom skogsindustrin står enade i ambitionen att göra mer för att möta framtidens utmaningar inom klimat, biologisk mångfald och välfärd. I ett samtal mellan företrädare för skogsindustrin, klimatexperter och politiker diskuteras förväntningar, potentialen och utmaningarna.

Medverkande:
Erik Kjellström, professor i klimatologi, SMHI
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Lotta Lyrå, vd, Södra
Henrik Sjölund, vd, Holmen
Ulf Larsson, vd, SCA
Maria Wetterstrand, vd, Miltton Europe

Läs mer om eventet på Almedalens webbplats

Kampen om vattnet - hjälp, det svämmar över!
Fredagen den 30 juni, 08:30 - 09:10
Plats: Strandvägen, Visby
Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län

Ett seminarium i tre delar med samtal om vatten ur perspektiven för mycket vatten, för lite vatten och det nya normala. I den första delen av seminariet får du ta del av ett samtal om vattnets betydelse, påverkan och konsekvenser i ett läge då vi får så mycket att det svämmar över.

Medverkande:
Niclas Hjerdt, chef hydrologiska prognos- och varningstjänsten, SMHI
Staffan Moberg, Jurist/Senior Legal  Advisor, Svensk Försäkring
Mikael Karlsson, vice styrelseordförande, Värnamo kommun
Martina Söderström, Divisionschef Environment & Planning, Sweco
Länsstyrelsen Jönköpings län

Läs mer om eventet på Almedalens webbplats

Kampen om vattnet - vem har rätt till vattnet?
Fredagen den 30 juni, 09:20 - 10:00
Plats: Strandvägen, Visby
Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län

Ett samtal om vattnets betydelse, påverkan och konsekvenser i ett läge då vi under en längre tid knappt får något vatten alls. Sommaren 2022 var det torrt i markerna i delar av Jönköpings län, speciellt i området runt Nässjö.

Medverkande:
Niclas Hjerdt, chef hydrologiska prognos- och varningstjänsten, SMHI
Malena Tovesson, kommundirektör, Nässjö kommun
Peter Sörngård, Svenskt Vatten
Andreas Nypelius, LRF
Christian Alsterberg, PhD, forskningsledare, Sydvatten
Livsmedelsverket
Cementa
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer om eventet på Almedalens webbplats

Kampen om vattnet - hur navigerar vi i det nya normala?
Fredagen den 30 juni, 10:20 - 11:15
Plats: Strandvägen, Visby
Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län

Ett samtal som handlar om hur vi navigerar från ett läge som blivit det nya normala. Vi har ett år bakom oss med både översvämningar och torka i Jönköpings län.

Medverkande:
Berit Arheimer, professor i hydrologi, SMHI
Johan Kling, Avdelningschef, Avdelningen för vattenresursförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten
Adis Baksic, Förvaltningschef Samhällsplaneringskontoret, Nässjö kommun
Andreas Nypelius, LRF
Livsmedelsverket
Region Jönköpings län
Cementa
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer om eventet på Almedalens webbplats