SMHIs Berit Arheimer tilldelas europeiskt pris för enastående insatser för den hydrologiska forskningen

Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, har utsetts av den europeiska geovetenskapliga unionen EGU till 2021 års Henry Darcy-medaljör för sina enastående insatser inom den hydrologiska forskningen

Europeiska Geovetenskapliga unionen, EGU, delar ut medaljer för att uppmärksamma världsledande forskning inom sitt verksamhetsområde. EGU:s hydrologiska avdelning utser varje år en framstående forskare som får ta emot Henry Darcys medalj för forskning om vattenresurser och vattenhantering.

Medaljen för år 2021 tilldelas docent Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, för hennes insats som forskare inom hydrologi.

Berit Arheimer
Berit Arheimer tilldelas utmärkelse inom hydrologisk forskning

I nomineringen lyfts Berit Arheimers insatser för den hydrologiska forskningen, bland annat hennes arbete med att skapa en hydrologisk beräkningsmodell som täcker vattenresurser i hela världen, World Wide Hype, hennes arbete med öppna data och öppen källkod via Hypeweb och kring vattenkvalitet och kalibreringsstrategier för hydrologiska modeller som kopplar olika rumsliga skalor. En kombination av passion och entusiasm, gott ledarskap i multikulturella miljöer, visionärt tänkande, pragmatism och oräddhet gör Berit Arheimer till en värdig mottagare av Henry Darcys medalj.

– Det känns överväldigande och jag är rörd över alla fina ord som kommer så plötsligt. Detta är resultatet av mycket långt och träget arbete av många, jag får priset men det är verkligen ett grupparbete. Jag är mycket stolt över vad vi som grupp åstadkommit de senaste decennierna! säger Berit Arheimer med emfas.

Mångårig gärning för hydrologin

Berit Arheimer är docent i vatten- och miljöstudier vid Linköpings universitet och har varit verksam vid SMHI sedan 1990-talet. Under senaste 20 åren har hon strategiskt byggt upp och leder SMHIs hydrologiska forskningsenhet med ett 30-tal forskare i en multi-kulturell grupp. I Arheimers CV finns också en lång rad vetenskapliga publikationer och stort engagemang inom flera internationella organisationer, såsom WMO och UNESCO. Hon har drivit ett stort antal internationella projekt och därigenom bidragit till den hydrologiska utvecklingen. Berit Arheimer är även vald att vara nästa president inom den internationella hydrologiska organisationen IAHS med över 9 000 medlemmar i 150 länder.

Berit Arheimer kommer att ta emot sin medalj och ge en längre föreläsning kring sitt och sin forskningsgrupps arbete i samband med EGU:s årsmöte 2021, den 25-30 april 2021.