SMHI rekryterar professor i oceanografi

För att ytterligare stärka och profilera SMHIs kompetens inom oceanografisk forskning utlyses nu tjänsten som professor i oceanografi. Med inriktning inom klimateffekter och annan antropogen påverkan på havet, operationell oceanografi och dataassimilering eller biogeokemiska och fysiska processer och deras påverkan på den marina miljön blir professorn en nyckelspelare i arbetet för ett hav i balans och för ett säkert och hållbart samhälle.

Helén Andersson, chef på SMHIs avdelning FoU, berättar om tjänsten som professor i oceanografi på SMHI.

– Hög vetenskaplig kompetens är en förutsättning för framgångsrik forskning. Vi har redan idag en framstående forskning och nu ska vi stärka kompetensen ytterligare genom att anställa en professor i oceanografi, säger Helén Andersson, chef för SMHIs forskningsavdelning.

Knyter an till SMHIs oceanografiska forskning

– Vi hoppas på sökande som både kan stärka och profilera vår verksamhet internationellt och utveckla vår samverkan med universitet och högskolor. Vi vill att vår professor i oceanografi har en forskningsinriktning som passar väl in i SMHIs verksamhet och som knyter an mot den forskning och den modellutveckling som bedrivs vid SMHIs oceanografiska forskningsenhet idag, säger Helén Andersson.

Det kan till exempel handla om förståelse för storskaliga processer i havet, klimateffekter och annan påverkan på havet som vi människor har orsakat. Men också operationell oceanografi där observationer används för att förbättra prognoser av vattenstånd, vågor, strömmar, planktonblomningar och spridningsberäkningar – och studier av olika biogeokemiska och fysiska processer.

Tillsättning under året

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2024. Tillsättningsprocessen beräknas ta cirka tolv månader från annonsering till beslut om anställning som professor.

Expertmyndighet med professorer

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Hela myndighetens verksamhet bygger på vetenskaplig grund. SMHIs forskningsavdelning har 140 medarbetare som arbetar med tillämpad forskning, metod- och modellutveckling.

2017 uppdaterades SMHIs instruktion så att myndigheten får möjlighet att anställa en professor i varje ämnesområde. Hittills har SMHI tillsatt två professorer: Erik Kjellström, professor i klimatologi och Berit Arheimer, professor i hydrologi.