Skogar i Europa mildrar effekterna av lågtryck

Ökad beskogning av den europeiska kontinenten skulle kunna bidra till att minska antalet cykloner med upp till 80 procent. Därmed skulle det bli betydligt färre fall av extrem nederbörd under vintern, medan södra och östra Europa skulle kunna få ett välbehövligt tillskott av nederbörd under sommaren.

Skog

Träd gör klimatnytta genom sin förmåga att ta upp koldioxid ur luften. En annan nytta är att bromsa effekten av cykloner och lågtryck. Det framgår av en studie utförd av Danijel Belusic och hans kolleger vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre där man med hjälp av regionala klimatmodeller och en algoritm som följer cykloners banor kunnat studera långsiktiga förändringar.

Länk till artikeln i Environmental Research Letters (på engelska).

I vissa delar av Europa står så kallade mellanbreddscykloner för större delen av nederbördsextremerna. Studien visar hur förändringar i beskogningen kan påverka det lokala klimatet, både gällande antal och styrka på cyklonerna.

– Skogarna fungerar som en skrovlig yta som bromsar upp cyklonen så att dess intensitet minskar. Ju längre in över land man kommer desto större blir minskningen, förklarar Danijel Belusic.

Återbeskogning istället för avskogning kan leda till färre extrema nederbördshändelser under vintern utan att den sammanlagda nederbörden därför minskar. Dessutom kan södra och östra Europa få en välkommen ökning av nederbörd under sommaren eftersom större skogar också ger större avdunstning som kan omvandlas till moln och nederbörd.

Studien har väckt internationell uppmärksamhet och har bland annat presenterats i The Guardian, Physics Today och IPS.