Rossby Centre vid SMHI använder en ny generation av högupplösta klimatmodeller

I ett föränderligt klimat blir resultat från högupplösta regionala klimatmodeller allt viktigare som grund för beslutsfattande. HCLIM (HARMONIE-Climate) kan simulera extrem nederbörd, klimat i stads- och fjällmiljöer samt vindar över komplexa kustlinjer på ett både mer realistiskt och mer högupplöst sätt än de modeller som hittills använts.

illustration som visar skillnaden mellan olika modeller: RCM, HCLIM och observationer
Figur 1: En jämförelse mellan hur en nuvarande regional klimatmodell (RCM) med 12 km upplösning (vänster), HCLIM med 3 km upplösning (mitten) och observationer HIPRAD (höger) visar intensiteten för extrem sommarnederbörd per timme

Sverige har på senare tid upplevt en rad extrema väderhändelser som exempelvis stormen Gudrun 2005, översvämningar i Malmö 2014 samt värmeböljor och skogsbränder sommaren 2018. 

Nya klimatmodeller visar extremvädret

Nuvarande klimatsimuleringar med cirka 10 till 15 km upplösning klarar inte av att visa ovanstående typer av väderhändelser, utan det måste till en ny generation där man kan gå ner till 1 till 4 kilometers upplösning.
HCLIM är en ny modell som ger mer realistiska resultat och som till skillnad från de tidigare regionala klimatmodellerna kan simulera maximal daglig nederbörd på ett mycket bra sätt. Figur 2 visar ett exempel från Afrikas största sjö Victoriasjön där observationer och olika modellsimuleringar jämförs med varandra. 

Illustration som visar skillnaden mellan olika modeller
Figur 2: Tid på dygnet med maximal nederbördsintensitet runt Victoriasjön för (a) observationer med 12.5 km upplösning, (b) RCM med 25 km upplösning, (c) RCM med 12 km upplösning och (d) HCLIM med 2.5 km upplösning.

Betydande fördelar och nya insikter

Den här nya generationen av högupplösta klimatmodeller erbjuder betydande fördelar och nya insikter jämfört med de vanligen använda globala och regionala klimatmodellerna. Exempelvis ger de mycket bättre representation av extrem nederbörd och visar ofta på en större ökning av extrem nederbörd i framtiden. På grund av den höga upplösningen förbättrar de dessutom de lokala klimatsimuleringarna inklusive värmeböljor i städer, bergsklimat och vindar över komplexa kustlinjer. Följaktligen finns det ett stort intresse från användare för sådan klimatinformation.

Viktig information för samhällsplanerare

HCLIM utvecklas av en grupp nationella meteorologiska institut och tillämpas inom flera internationella samarbetsprojekt över ett antal regioner i Europa. I Sverige (figur 1) kommer modellen att användas för att systematiskt undersöka klimatförändringar på lokala skalor, vilket blir intressant i många sammanhang, från tvärvetenskaplig forskning till samhällsplanering.

HCLIM bygger på samma modell som SMHI och andra institut använder för dagliga väderprognoser. Det gör den särskilt användbar för observerat väder och extrema händelser även ur ett klimatperspektiv. Just nu pågår arbete för att ytterligare utforska och utveckla fördelarna med att använda samma modellsystem för vanliga väderprognoser som långsiktiga klimatapplikationer.