Nytt projekt om smittspridning i klimatförändringens spår

Klimatet förändras och det får många effekter i samhället. Nu ska forskare från bland annat SMHI undersöka vilka konsekvenser det får för smittspridning av olika typer av sjukdomar. I fokus står smittspridning via tigermyggan, fästingburen borrelia och säsongsmönster för covid-19.

Forskare ska kombinera data från modeller för klimatförändring och smittspridning för att undersöka hur säsongsmönster och långsiktiga förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för olika typer av sjukdomar. I analysen ska de också ta in parametrar som hur människor rör sig i naturen under olika säsonger. Det ska ge ny kunskap som kan förebygga riskerna med smittspridning.

Tre smittrisker i fokus

Forskningen ska fokusera på tre olika riskområden.

Den ursprungligen subtropiska tigermyggan har börjat sprida sig över världen. Forskningen ska utröna om det kommer att finnas förutsättningar för myggan att etablera sig i Sverige och därmed kunna sprida sjukdomar som zika, dengue och west nile-feber.

Närbild på tigermygga (latin: Aedes albopictus)
I det nya projektet ska forskarna undersöka om det kommer att finnas förutsättningar för den subtropiska tigermyggan att etablera sig i Sverige och därmed kunna sprida sjukdomar som zika, dengue och west nile-feber.

Forskningen ska också undersöka säsongsbetonade och framtida risker för fästingburen Borreliainfektion i Sverige och Europa.

Därtill ska de undersöka om det finns möjliga säsongsmässiga och klimatkänsliga mönster för covid-19 i Europa.

Avancerad dataanalys

– Vi kommer att få ett väldigt stort datamaterial för analysen. Därför ska vi använda olika typer av artificiell intelligens för att hitta trender och mönster som kan vara svåra att hitta med andra metoder, berättar Torben Königk, klimatforskare på SMHI Rossby Centre.

Professor Joacim Rocklöv vid Umeå universitet leder det treåriga projektet med deltagare från SMHI, Lunds universitet och det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar ECDC. Vinnova finansierar projektet.