Ny satellit bidrar med väderdata över Arktis

En ny svenskledd satellit för att förbättra täckningen över Arktis har nu fått stöd av tillräckligt många länder inom den europeiska rymdorganisationen ESA för att nå en godkänd budget. Därmed kan arbetet gå vidare med att bygga en första prototyp av Arctic Weather Satellite, en polär satellit som har stor potential att förbättra väderprognoser i Arktis och området däromkring.

Skiss på Arctic Weather Satellite, AWS
Arctic Weather Satellite är en liten polär satellit som ska öka satellittäckningen över Arktis. Den ger väderinstitut stor möjlighet att förbättra väderprognoserna i arktiska och subarktiska områden. Illustration OHB Sweden

Arctic Weather Satellite (AWS) är en liten vädersatellit med avancerade sensorer som ger information om fukt, nederbörd och ismoln i atmosfären. Med dessa data har väderinstitut stor möjlighet att förbättra väderprognoserna i arktiska och subarktiska områden. De bidrar även till kvaliteten i globala prognoser.

– Från SMHI har vi varit med och formulerat kraven på ett framtida vädersatellitsystem för att tillgodose behoven hos de nordiska vädertjänsterna, säger Anke Thoss, chef för forskningsenheten för atmosfärisk fjärranalys på SMHI.

Satellitdata viktigt för väderprognoser

Satelliter bidrar idag med en mycket stor del av den information som används för att beräkna en väderprognos. Utvecklingen av Arctic Weather Satellite möter behovet av mer och tätare dataleveranser vilket är nödvändigt för att kunna leverera regionala väderprognoser som hålls aktuella genom att uppdateras ofta.

– Om man ska betygssätta datakällor efter deras påverkan på prognosernas träffsäkerhet hamnar mikrovågsdata från satelliter suveränt i topp, förklarar Magnus Lindskog, forskare i meteorologi och användning av olika sorters data i väderprognoser på SMHI.

De geostationära satelliterna som är placerade över ekvatorn har sämre täckning på högre breddgrader, nära polerna. Att komplettera dessa med polära satelliter som cirkulerar runt jorden via polerna är därför nödvändigt för att väderinstituten i de nordiska länderna ska ha tillgång till färsk data med bra kvalitet.

– För att ha lika bra täckning på höga breddgrader som över ekvatorn så krävs det många satelliter, vilket kan bli mycket dyrt om man ska kopiera dagens stora satellitprogram, säger Adam Dybbroe, satellitexpert på SMHI.

Första prototyp utvecklas

– Arctic Weather Satellite är en demonstrations-mission. Visar det sig att den lilla och kostnadseffektiva plattformen är framgångsrik kan man enkelt skala upp den till ett fullt program med många satelliter. Det kan då komplettera det europeiska satellitsamarbetet EUMETSATs stora satellitprogram där den första satelliten i en ny generation ska skjutas upp i slutet av 2022, säger Adam Dybbroe.

Planeringen för Arctic Weather Satellite fortsätter nu, med målet att den första prototypen ska leverera data omkring år 2023. Projektet ligger i linje med den svenska Arktisstrategin och blir ett viktigt komplement till andra vädersatelliter. Det fick stöd från samtliga nordiska länder men också Frankrike, Kanada, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien samt Tyskland och Österrike. Budgeten är drygt 40 miljoner Euro.