Ny populärvetenskaplig skrift om klimatet

Vetenskapen säger om klimatet är en ny skrift från Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & kultur. SMHI har bidragit i arbetet med skriften som vill nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör alla.

Skriften Vetenskapen säger om klimatet har tagits fram av en grupp med framstående klimatforskare, både ledamöter vid Kungliga Vetenskapsakademien och andra experter, tillsammans med en redaktör. SMHI har bidragit i arbetet med skriften, bland annat med information om klimatmodellering och om klimatet i norra Europa och Sverige, samt med faktagranskning.

– Det är ett väldigt roligt och ett viktigt arbete att sammanställa information så att det kan nå en bredare publik, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI och deltagare i arbetsgruppen för skriften.

Schematisk bild över klimatsystemet,
Schematisk bild över klimatsystemet. Illustration Johan Jarnestad, Kungliga Vetenskapsakademin Förstora Bild

Klimatvetenskap i sammanfattat format

I Vetenskapen säger om klimatet slår forskarna fast att klimatförändringarna redan påverkar varje region på jorden på flera sätt och att framtidens klimat kommer att bestämmas av utsläppens utveckling och klimatkänsligheten. Klimatkänsligheten är ett uttryck för hur mycket varmare eller kallare klimatet blir efter en störning av något slag.

– Det vi skriver baserar sig på den senaste IPCC-rapporten och andra publicerade forskningsresultat för Norden. IPCC-rapporten har nästan 4 000 sidor med 40 sidors sammanfattning på engelska, men vi håller oss till 15 sidor på svenska och försöker förklara på ett populärvetenskapligt sätt. Vi vänder oss till både journalister, beslutsfattare, gymnasieelever och den breda allmänheten, säger Deliang Chen, sakkunnig i arbetsgruppen för skriften och professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet. Chen är även en av de koordinerande huvudförfattarna till IPCC:s senaste rapport om den naturvetenskapliga grunden till klimatförändringen.

I skriften ligger ett särskilt fokus på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor, men också på det nordiska perspektivet. Den som läser skriften får bland annat lära sig att temperaturökningen de senaste 160 åren har varit som störst på de nordliga breddgraderna. I Sverige är ökningen nästan dubbelt så stor som det globala medelvärdet på cirka 1,1 grader.

IPCC står för Intergovernmental panel on climate change och är FN:s klimatpanel. Skriften Vetenskapen säger om klimatet har granskats av SMHI, Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC.

Läs mer på Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats där du även kan ladda ner skriften Vetenskapen säger om klimatet.