Ny generation klimatberäkningar ger mer kunskap om ett förändrat klimat

Nu har SMHI startat produktion av nya globala klimatberäkningar med en uppdaterad modell som ska ge mer kunskap om hur klimatet förändras. Beräkningarna ska bland annat svara på frågor om vad som händer om vi inte lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader, och vad som händer om vi lyckas.

Ralf Döscher, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre
Ralf Döscher, chef för SMHI Rossby Centre.

Klimatforskare använder modeller för att beräkna hur klimatet förändras. Efter flera års utveckling av den globala klimatmodellen EC-Earth kan SMHI nu producera de nya klimatberäkningar som behövs för att forskning om ett förändrat klimat ska kunna ta nya steg framåt.

– När vi gör modellen mer avancerad kommer vi också att få ny kunskap om detaljerna i hur klimatet förändras, säger Ralf Döscher som är chef för SMHIs klimatmodelleringsenhet Rossby Centre.

Ny kunskap om effekter

Den nya versionen av klimatmodellen har högre upplösning och förfinade beskrivningar av hur atmosfär, hav, land och vegetation samspelar i klimatsystemet. Den kan därför svara på nya frågor om hur klimatet påverkas vid högre halter växthusgaser i atmosfären.

– Vad händer om vi tillfälligt överskrider de utsläppsnivåer som ger en klimatförändring på 1,5 eller 2 grader? Blir de bestående effekter eller kan klimatsystemet återhämta sig, och hur lång tid kommer det i så fall att ta? Och vad händer om vi permanent har en uppvärmning större än 2 grader? Detta är oerhört viktiga frågor att få svar på när vi försöker begränsa klimatförändringen, understryker Klaus Wyser, som är klimatforskare på Rossby Centre.

Klaus Wyser, Ralf Döscher, Torben Koenigk och Uwe Fladrich, några av SMHIs forskare som arbetat med utveckling av EC-Earth
Klaus Wyser, Ralf Döscher, Torben Koenigk och Uwe Fladrich som lett olika delar av utvecklingen av klimatmodellen EC-Earth, ser nu fram emot att få bidra till det stora arkivet av klimatberäkningar för nästa klimatrapport från FN:s klimatpanel IPCC och börja analysera beräkningarna från den nya versionen av EC-Earth.

Underlag tillgängligt för forskning

SMHIs klimatberäkningar är en del i ett stort samordnat arbete som kallas CMIP6, Coupled Model Intercomparison Project, phase 6. Forskargrupper som deltar i CMIP6 beräknar bl.a. hur klimatet förändras och jämför resultat från olika klimatmodeller. Resultat tillgängliggörs i ett stort öppet internationellt dataarkiv för klimatmodellering.

Klimatberäkningarna i CMIP6 ska ligga till grund för forskning som ska sammanfattas av FN:s klimatpanel IPCC i den sjätte stora rapporten om den pågående klimatförändringen. De ger också mer detaljerad information till de regionala klimatmodellerna som i sin tur producerar information som används till grund för klimatanpassning.

SMHI är den ledande partnern i det europeiska konsortium av meteorologiska myndigheter, forskningsaktörer och universitet som tillsammans utvecklat den globala klimatmodellen EC-Earth. I Sverige leds arbetet från SMHI och universiteten i Lund, Stockholm, Göteborg och Uppsala har bidragit i arbetet.