Ny forskning ger indikation om mängden sommarnederbörd i norra Europa

Forskare på SMHI har funnit en koppling mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Den här upptäckten skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av sommarnederbörden flera månader i förväg.

– Vi kan visa att variabiliteten i atmosfären över subtropiska Stilla havet påverkar cirkulationen över västra Arktis och norra Atlanten och norra Europa. Detta påverkar mängden sommarnederbörd, speciellt över norra Europa, säger Ramón Fuentes Franco, forskare på SMHIs Rossby Centre.

Under senare år har flera olika forskargrupper studerat olika kopplingar som kan förklara vädret över norra Europa, för att förbättra möjligheten att göra tillförlitliga säsongsprognoser för detta område. Fram till nu har det dock varit en utmaning att förstå vilka processer som påverkar variationen i sommarnederbörd över Europa. 

– Genom att vi vet läget i atmosfären över det subtropiska Stilla havet under tidig vår, under mars, så får vi möjlighet att dra slutsatser om sommaren i norra Europa kommer att vara torrare än normalt, normal eller blötare än normalt, säger Ramón Fuentes Franco.

Ger indikation om mängden sommarnederbörd

Indikation på nederbördsmängd sommaren 2020
Den nya kunskapen om kopplingen mellan förhållandena i atmosfären över subtropiska Stilla havet i mars och nederbördsmängden i norra Europa under sommaren (juni-augusti) visar på en sommar med mestadels normal nederbörd. Orange färg på kartan betyder mindre nederbörd än normalt, gult betyder normal mängd, grönt betyder mer nederbörd än normalt. Förstora Bild

Med den nya kunskapen kan forskarna förklara ungefär 40 procent av den totala variationen av sommarnederbörd.

Vilka tendenser ser ni inför kommande sommar, utifrån den nya kunskap som ni presenterar?

– Sett utifrån den här studien skulle det kunna bli något mindre nederbörd än normalt allra längst i norr, men i det stora hela så verkar det bli en normal sommar sett till nederbörden, säger Ramón Fuentes Franco, som också understryker resultaten inte ska ses som en säker nederbördsprognos för sommaren eftersom sambanden inte är linjära och kan ändras i framtiden.

Fakta: "Teleconnection"

En koppling i vädret mellan två områden som inte har en direkt geografisk anknytning kallas ”teleconnection” (ungefär: fjärrkoppling). Ett exempel är PNA, Pacific-North American teleconnection pattern, som kan förklara ENSO:s inflytande på vädret i USA.

Kunskapsbanken på smhi.se om PNA, Pacific-North American teleconnection pattern

Ett annat exempel på fjärrkoppling är Nordatlantiska Oscillationen, NAO. Det är en koppling mellan tryckförhållanden i atmosfären mellan Island och Azorerna, som påverkar storskaliga vädermönster över Europa.

Kunskapsbanken på smhi.se om NAO, Nordatlantiska oscillationen