Nordpolen snart utan is på sommaren

Arktiska oceanen kommer mycket troligt att vara isfri under sommaren redan innan år 2050, åtminstone vissa år. Hur ofta och hur länge beror på hur effektiva de åtgärder som sätts in för att begränsa klimatförändringen är. Det är resultatet i en ny forskningsstudie som involverar 21 forskningsinstitut världen över, däribland SMHI. Studien är koordinerad av Dirk Notz, Universitetet i Hamburg, Tyskland.

Forskarna har analyserat de senaste resultaten från 40 olika klimatmodeller. Med modellerna har de beräknat den framtida utvecklingen av havsistäcket i Arktis i ett scenario med höga framtida koldioxidutsläpp och liten begränsning av klimatförändring. Som förväntat försvann den arktiska havsisen i nästan alla modeller under sommaren i dessa beräkningar innan år 2050. Den nya studien konstaterar också att den arktiska sommarhavsisen försvinner ibland även om koldioxidutsläppen snabbt minskas.

– Om vi minskar de globala utsläppen snabbt och kraftigt, och därmed håller den globala uppvärmningen under 2 °C i förhållande till förindustriella nivåer, kommer arktisk havsis troligen ändå att försvinna ibland på sommaren, även före 2050. Detta förvånade oss verkligen, säger Dirk Notz som leder gruppen för havsisforskning vid Universität Hamburg, Tyskland.

Arktis havsis som spruckit upp
Arktis havsis kommer att bli mer sällsynt under sommaren, åtminstone vissa år. Arktiska oceanen kommer mycket troligt att vara isfri under sommaren redan innan år 2050, åtminstone vissa år. Hur ofta och hur länge beror på hur effektiva de åtgärder som sätts in för att begränsa klimatförändringen är, visar en ny studie där SMHI deltagit. Foto Dirk Notz

Havsisen minskar snabbt

För närvarande är Nordpolen täckt av havsis året runt. Varje sommar minskar området som är istäckt och på vintern växer den till igen. Som svar på den pågående globala uppvärmningen har det totala området i Arktiska oceanen som är täckt av havsis snabbt minskat under de senaste decennierna. Detta påverkar det arktiska ekosystemet och klimatet väsentligt: havsisen är både jaktplats och livsmiljö för isbjörnar och sälar, och håller Arktis svalt genom att reflektera solljus.

Hur ofta havsisen i Arktis kommer att smälta i framtiden beror framför allt på framtida koldioxidutsläpp, visar studien. Om utsläppen minskar snabbt inträffar de isfria åren bara ibland, men med högre utsläpp kommer Arktiska havet att vara isfritt de flesta år. Följaktligen har mänskligheten fortfarande en inverkan på hur ofta Arktis förlorar sitt ständiga havsistäcke.

Förbättrade beräkningar om framtida utveckling

Forskare från SMHIs Rossby Centre har deltagit med beräkningar gjorda med den senaste versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth. I den senaste versionen är bland annat processerna som beskriver isen i Arktis förbättrade, så att modellen nu återskapar en mycket mer realistisk årscykel för klimatet i Arktis. Modellen är också bättre på att återskapa den observerade minskningen av havsis de senaste 40 åren.

– I den här studien visade vi att de senaste versionerna av klimatmodellerna generellt är bättre än sina föregångare på att simulera den observerade minskningen av Arktis havsis vid en given mängd koldioxidutsläpp. Men spridningen mellan de olika modellerna är fortfarande hög, vilket betyder att det är många osäkerheter i framtidsberäkningarna av havsisen. Men trots dessa osäkerheter så bekräftar denna studie att Arktis kan komma att vara utan havsis under sommaren vid mitten av detta århundrade, vilket skulle ha konsekvenser för klimatet globalt, säger David Docquier, forskare vid SMHI Rossby Centre.

Kontinuerliga modellförbättringar och uppdaterade beräkningar är nödvändigt för att den senaste vetenskapliga kunskapen ska finnas tillgänglig för beslutsfattare i samhället.

– Den här studien med 40 uppdaterade klimatmodeller bekräftar de senaste resultaten från vår egen modell EC-Earth, som också visade en betydligt snabbare minskning av havsisen än vår tidigare modellversion, säger Torben Königk, chef för den globala modelleringsgruppen på SMHI Rossby Centre.

Om studien

Beräkningarna i den här studien är baserade på de så kallade SSP-scenarierna (Shared Socio-economic Pathways), vilka också kommer att användas i nästa rapport av FN:s klimatpanel IPCC. Scenario SSP1-1.9 och SSP1-2.6 används för att beräkna en snabb minskning av framtida koldioxidutsläpp, medan scenario SSP5-8.5 används för att beräkna en framtida utveckling med fortsatt höga koldioxidutsläpp. Studien baseras på beräkningar från den nyaste generationen klimatmodeller som samlas inom det sjätte jämförelseprojektet för klimatmodeller, the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6).